Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

VI. Metodiske og forsøgstekniske undersøgelser

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: VI. Metodiske og forsøgstekniske undersøgelser
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

16.

Resultater af sammenlignende Undersøgelser af Metoder til Bestemmelse af Tørstoffet i Kartofler, 13. bd., 1906, s. 316-38. 65 øre. (A. J. Hansen).

55.

En Undersøgelse over Fremgangsmaader ved Tørstofbestemmelse i Roer. Ved R. K. Kristensen. 18. bd., 1911, s. 96-108. 25 øre.

56.

Undersøgelser over Forholdet mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold af Runkelroer samt Variationerne i Tørstofindholdet. Af R. K. Kristensen. 18. bd., 1911, s. 277-309. 50 øre.

120.

Undersøgelser over Tørstofbestemmelse i Kartofler og Variationerne i Tørstofindholdet Ved R. K. Kristensen. 24. bd., 1917, s. 473-514. 50 øre.

173.

Undersøgelser over Prøveudtagning af Afgrøder. Ved Frode Hansen. 30. bd., 1924, s. 219-64. 1 kr.

216.

Om Betydningen af Spring i Roemarkens Plantebestand og om Udbyttets Afhængighed af Plantebestandens Tæthed. Ved E. Lindhard og M. Jørgensen. 34. bd., 1928, s. 565-95. 80 øre.

356.

Kartoflernes Vægtfylde og deres Indhold af Tørstof og Stivelse. Ved R. K. Kristensen. 46. bd., 1942, s. 661-672. 50 øre.

523.

Keglepropmetoden til bestemmelse af tørstofindholdet i roer. Ved H. Land Jensen og E. J. Nørgaard Pedersen. 60. bd., 1956, s. 218-252. 60 Øre.

573.

Undersøgelser over variationen i tørstofindholdet i sunde og bladrullesygeinficerede kartoffelknolde. Ved Sv. E. Hansen. 62. bd., s. 901-913. 30 øre.

848.

Bidrag til tørstofbestemmelsens metodik. Ved Holger Hansen og Jørgen Lindhard. 73. bd., 1969, s. 94-98. 50 øre.

880.

Numerisk undersøgelse af morfologiske kendetegn hos sødkirsebær. Bestemmelsesnøgle til 34 sorter. Ved J. Vittrup Christensen. 74. bd. 1970, s. 44-74. 1,00 kr.

889.

Frøavlstekniske undersøgelser i Asparagus plumosus Baker. Ved A. Thuesen. 74. bd. 1970, s. 157-163. 75 øre.

893.

Forsøg med metoder til reduktion af udtyndingsarbejdet i bederoer. Ved Erik Augustinussen. 74. bd. 1970, s. 196-213. 75 øre.

898.

Varmebehandlingens indflydelse på planter og plantevira. Ved Bent Engsbro. 74. bd. 1970, s. 264-280. 75 Øre.

952.

Prøveudtagningens teknik og værdi ved undersøgelser af havrenematodpopulationer fra markforsøg. Ved Jørgen Jakobsen. 75. bd. 1971, s. 278-288. 75 øre.

970.

Landbrugsafgrødernes udbytteforhold. Ved E. W. Lund og K. Dorph-Petersen. 75. bd. 1971, s. 508-531. 75 øre.

1047.

Forbedret ultrasektionering af sikarsområder i orkideer med vakuuminfiltrering. Jens Begtrup. 76. bd. 1972, s. 588-596.

1049.

Smagsbedømmelse af frugt og grøntsager. K. Kaack. 76. bd. 1972, s. 604-610.

1079.

Landbrugsafgrødernes udbytteforhold II. Olieplanter og bælgsæd. Ved E. W. Lund og K. Dorph-Petersen. 77. bd. 1973, s. 206-211. 1.50 kr.

1091.

Næringsstofindhold i femte øverste blad af væksthustomater. Vekselvirkning af gartneri og udtagningstidspunkt. Ved M. G. Anisen. 77. bd. 1973, s. 315-323. 1.50 kr.

1103.

Måling af blomsterstørrelsen hos Hydragea marcrophyllan Ser. Ved O. Voigt Christensen. 77. bd. 1973, s. 425-428. 1.50 kr.

1154.

Kobling mellem jordens frugtbarhedsvariation og behandlingseffekter i flerfaktorielle markforsøg. Ved Kr. Kristensen og K. Dorph-Petersen. 78. bd. 1974, s. 272-284. 1.50 kr.

1156.

Numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 41 sweet cherry cultivars II. Ved J. Vittrup Christensen. 78. bd. 1974, s. 303-312. 1.50 kr.

1180.

Æblebladets næringsstofindhold V. Prøveudtagningsvariation og klimaeffekter. Ved Poul Hansen og Erik Poulsen. 78. bd. 1974, s. 607-614. 1.50 kr.

1186.

Afskårne rosers holdbarhed III. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen. 78. bd. 1974,s. 666-670. 1.50 kr.

1187.

Afskårne rosers holdbarhed IV. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen. 78. bd. 1974,s. 671-676. 1.50 kr.

1188.

Afskårne rosers holdbarhed V. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen 78. bd. 1974,s. 677-681. 1.50 kr.

1203.

Varianskomponenter i forsøgsserier med agurk i væksthus. Ved Karen Dalbro. 79. bd. 1975, s. 122-132. 1.50 kr.

1305.

Udtagning af jordprøver i væksthus med drypvanding. Ved Karen Dalbro og K. Dorph-Petersen. 80. bd. 1976, s. 651-655. 2.50 kr.

S1499

Statistisk analyse af data fra selvstændigheds- og ensartethedsundersøgelser af sorter. Ved Kristian Kristensen. 84. bd. 1980, s. 169-170.

S 1548

Metodik ved automatisk registrering af temperatur og fugtighed i jord. Ved Søren Christensen, Arne Helweg og Anne-Margrethe Lind. 85. bd. 1981, s. 158.

1597

Evaluation and control of the nutritional status of lettuce (Lactuca sativa var. capitata L. 'Ostinata') grown in water culture. I. Models of diagnosis and yield prognosis. Ved P. Yoganathan, W. V. Selvaratnam og J. Willumsen. 86. bd. 1982, s. 211-226.

1598

Evaluation and control of the nutritional status of lettuce (Lactuca sativa var. capitata L. 'Ostinata') grown in water culture. II. Nutrient therapy controlling quantity of final yield. Ved W. V. Selvaratnam, P. Yoganathan og J. Willumsen. 86. bd. 1983, s. 227-240.

S1608

Mikrobølgeovn og dybfryser som hjælpemiddel ved forbehandling af saftfyldte analyseprøver. Ved Holger Hansen. 86. bd. 1982, s. 382.

1638

Description and prediction of night minimum temperature by means of statistical models. Ved Jørgen E. Olesen og Søren A. Mikkelsen, 87. bd. 1983, s. 97-110.

1658

Integreret bekæmpelse af skadedyr med gulerødder, gulerodsfluen (Psila rosae F., Dipt. Psilidae) og ageruglen (Agrotis segetum Schiff., Lep., Noctuidae) som afgrødeskadedyr model. Ved P. Esbjerg, J. Jørgensen, J. K. Nielsen, H. Philipsen, O. Zethner og L. Øgaard. 87. bd. 1983, s. 303-356.

1660

Prøveudtagning af skadedyr. Planlægning og bedømmelse i forbindelse med integreret bekæmpelse. Ved Mikael Münster-Swendsen. 87. bd. 1983, s. 365-370.

1662

Bestemmelse af æg- og puppeantal af gulerodsfluen (Psila rosae F.) ved indsamling af jordprøver. Ved Jens Kvist Nielsen. 87. bd. 1983, s. 379-388.

1663

Brug af gule limplader til vurdering af risiko for angreb af gulerodsfluen (Psila rosae F.). Ved Holger Philipsen. 87. bd. 1983, s. 389-398.

1666

Produktion af insektvirus til biologisk bekæmpelse. Udvikling af metode til produktion af ageruglens kapselvirus (AsGV). Ved Bitten Bolet. 87. bd. 1983, s. 417-424.

S 1668

Sandsynlige værdier for merudbytte ved vanding i vårbyg, græs og kartofler. Ved A. Gregersen og J. E. Olesen. 87. bd. 1983, s. 426.

1676

Udvaskning af næringsstoffer fra lysimeter ved tilførsel af frugtvand. Ved Frede Jensen. 87. bd. 1983, s. 489-504.

1723

Pitfall trapping as the basis for studying ground beetle (Carabidae) predation in spring barley. Ved Henrik Vibe Scheller. 88. bd. 1984, s.317-324.

1748

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg i sortsafprøvninger - en undersøgelse i bederoer. Ved Kristian Kristensen. 88. bd. 1984, s. 533-546.

1756

Referenceprøver ved smagbedømmelse af hvidkål under opbevaring. Ved Holger Hansen. 88. bd. 1984, s. 632.

S 1762

Udstyr til afdræning af jordprøver for jordfysiske analyser. Ved Per Schjønning. 89. bd. 1985, s. 30.

S 1773

En laboratoriemetode til måling af luftdiffusion i jord. Ved P. Schjønning. 89. bd. 1985, s. 132.

Afhandlinger

1907.

N. P. Nielsen: Spørgsmaalet om Nabovirkning hos Forsøgsafgrøder. 14. bd., s. 191-207.

1909.

E. Lindhard: Om det matematiske Grundlag for Dyrkningsforsøg paa Agermark. 16. bd., s. 337-58.

1910.

R. K. Kristensen: Fejlteori og Markforsøg. 17. bd., s. 627-39.

1911.

R. K. Kristensen: Om Anvendelse af Fejlloven paa Afgrøder af Roer. 18. bd., s. 744-65.

1912.

R. K. Kristensen: Om Nøjagtigheden ved Tørstofbestemmelser i Roer. 19. bd., s. 326-34.

1913.

R. K. Kristensen: En Fremgangsmaade til Afgrødebestemmelse i Græs og Hø og nogle Sammenligninger med ældre Fremgangsmaader. 20. bd., s. 298-313.

1914.

R. K. Kristensen: Anvendelse af Fejlteori paa Resultater af Markforsøg. 21. bd., s. 283-303.

1915.

E. Lindhard: Om Fejlberegning i Dyrkningsforsøgets Tjeneste. 22. bd., s. 116-23. 1915. R. K. Kristensen: Om Bestemmelse af Middelfejlen ved Markforsøg. 22. bd., s. 349-64.

1915.

Niels Anton Hansen: Rudefordeling og Fejl ved Markforsøg. 22. bd., s. 493-552.

1916.

R. K. Kristensen: Tørstofbestemmelse i Roer. 23. bd., s. 155-63.

1917.

E. Lindhard: Stofproduktionens Størrelse i rene og blandede Bevoksninger. 24. bd., s. 574-613.

1919.

R. K. Kristensen: Om Nøjagtigheden ved Afgrødebestemmelser i Græs og Hø. 26. bd., s. 474-84.

1919.

R. K. Kristensen: Konservering af Ajle. 2x. bd., s. 585-90.

1920.

R. K. Kristensen: Giver smaa eller store Afgrøder de nøjagtigste Forsøgsresultater? 27. bd., s. 176-85.

1921.

R. K. Kristensen: Parcelstørrelsens Indflydelse paa Markforsøgenes Nøjagtighed. 27. bd., s. 681-92.

1922.

R. K. Kristensen: Nøjagtigheden ved Varietets- og Stammeforsøg med Roer, udførte af Statens Forsøgsstationer i Aarene 1886-1919. 28. bd., s. 95-118.

1922.

R. K. Kristensen: Bestemmelse af Middelfejlen ved ensidige og tilfældige Afvigelser. 28. bd., s. 119-28.

1924.

R. K. Kristensen: Eksempler paa Bestemmelse af Middelfejlen ved Markforsøg. 30. bd., s. 527-32.

1925.

R. K. Kristensen: Anlæg og Opgørelse af Markforsøg. 31. bd., s. 464-94.

1927.

J. S. Fruergaard: Refraktometrisk Bestemmelse af Tørstofindholdet i Rodfrugter. I. 33. bd., s. 525-56.

1929.

R. K. Kristensen: Roestammernes Klassificering. 35. bd., s. 306-11.

1929.

R. K. Kristensen: Bestemmelse af Middelfejlen ved Markforsøg med forskellige Parcelfordelinger. Udjævningsmetoder. 35. bd., s. 615-45.

1929.

N. P. Johansen: Udjævning af Forsøgsresultater ved Hjælp af Differensdannelser. 35. bd., s. 646-76.

1930.

M. Jørgensen: Om Beregning af Usikkerheden paa Forsøgsresultater. 36. bd., s. 149-87.

1931.

N. P. Johansen: Aarslevforsøgene. 37. bd., s. 317-48.

1932.

R. K. Kristensen: Bestemmelser af Middelfejlen ved Forsøgsresultater med uregelmæssige ensidige Afvigelser. 38. bd., s. 161-64.

1932.

M. Jørgensen: Om Beregning af Usikkerheden paa Gennemsnitsresultater som fremkommer paa forskellig Maade. 38. bd., s. 515-24.

1932.

R. K. Kristensen: Middelfejlen paa udlignede Forsøgsresultater ved Rækkemetoden. 38. bd., s. 525-29.

1932.

R. K. Kristensen: Middelfejlen paa omregnede Forsøgsresultater. 38. bd., s. 857-68.

1933.

R. K. Kristensen: Bestemmelse af Middelfejlen ved Hjælp af Differensdannelse. 39. bd., s. 349-53.

1933.

R. K. Kristensen: En Undersøgelse over Nøjagtigheden ved lokale Markforsøg. 39. bd., s. 524-34.

1933.

R. K. Kristensen: Om Variationsanalyse. .39. bd., s. 535-39.

1933.

R. K. Kristensen: Rækkemetoden og den spredte Parcelfordeling. 39. bd., s. 699-709.

1934.

R. K. Kristensen: Fejlberegning ved Markforsøg. Erstatningstal. 40. bd., s. 161-68.

1934.

R. K. Kristensen: Om Variationsanalyse. II. 40. bd., s. 521-27.

1935.

K. A. Bondorff: En Udbyttekurve. 40. bd., s. 824-34.

1935.

R. K. Kristensen: Om Variationsanalyse. III. 40. bd., s. 835-39.

1936.

R. K. Kristensen: Om Variationsanalyse. IV. 41. bd., s. 360-67.

1938.

O. S. Skovgaard: Statistiske Undersøgelser over Honningbiernes Medvirken ved Rødkløverens Bestøvning. 43. bd., s. 646-682.

1943.

K. Dorph-Petersen: Usikkerheden paa Jordbundsanalyser i Markforsøg. 48. bd., s. 358 -366.

1948.

K. Dorph-Petersen: Parcelfordeling i Markforsøg. 52. bd., s. 111-175.

1949.

H. L. Jensen: Nyere undersøgelser over biologisk kvælstofbinding. 52. bd., s. 653-690.

1950.

N. P. Johansen: Fejlfordeling og middelfejl i observationsgrupper. 53. bd., s. 343-348.

1950.

G. Rasch: Statistik og forsøg. Orientering i et materiale af markforsøg over kvælstofgødninger. 53. bd., s. 369-401.

1951.

K. A. Bondorff og P. Ursin Knudsen: Nogle elektriske måleapparater til brug ved jordbundsundersøgelser. 54. bd., s. 539-548.

1954.

M. Nissen: Kartoflers vægt i vand. 57. bd., s. 121-164.

1955.

Sigurd Larsen og Gunnar Nielsen: Et transportabelt apparat til måling af relativ fotosyntese ved hjælp af C14. 58. bd., s. 651-656.

1956.

P. Norup Pedersen: En rutinemetode til bestemmelse af angreb af nøgen bygbrand (Ustilago nuda (Jens.) Rostr.) i sædekorn. 60. bd., s. 341-356.

1957.

K. Dorph-Petersen: Om statistik vedrørende kunstgødningsanvendelse. 61. bd., s. 529-542.

1958.

Else Boken: Undersøgelser med henblik på bestemmelse af jordens indhold af aktuelt tilgængeligt mangan. 62. bd., s. 148-154.

1960.

K. Dorph-Petersen: Forsøgsfejlens afhængighed af antal forsøgsled og fællesparcel­ler. 64. bd., s. 526-529.

1962.

J. E. Hermansen: Fremgangsmåder ved bedømmelse af rustangreb i kornafgrøder. 65. bd., s. 716-720.

1963.

K. Sandvad: Plukketidspunktets afhængighed af temperaturen i æblernes vækstperiode. 67. bd., s. 130-142.

1966.

Johannes Jørgensen: Forsøg med en biologisk metode til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af fungicider på sædekorn. 70. bd., s. 244-253.

1967.

Aksel Tovborg Jensen, Hanne Flyge, Carl Gåran Lamm og Gudmund Thorvardarson. Røntgenografisk faseanalyse af gødningsmidler med henblik på gødningsanalysens udvikling. 71. bd., s. 117-124.

1967.

K. Dorph-Petersen og Karen Dalbro. Talmæssig beskrivelse af roeform i bederoestammeforsøg. 71. bd., s. 385-391.

1971.

Ragnhild Christensen og Poul Erik Brander. Værdital beregnet som produkt af skønnede tal. 75. bd., s. 128-135.

1972.

Niels Bredmose. Plænetæthedens indflydelse på konkurrence og produktivitet. 76. bd., s. 282-288.

Meddelelser

70.

Forsøg over Slættidens Indflydelse paa Høafgrødens Størrelse og paa Høets Foderværdi, uds. 9. maj 1918, 27. bd., s. 383.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16