Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

X. Andre publikationer

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: X. Andre publikationer

1960.

Frede Rasmussen: Resultater af Statens Forsøg i Plantekultur. I. Sorts- og stammeforsøg med landbrugsplanter, 1. udgave, 1960, 66 sider.

1961.

A. Dam Kofoed: Resultater af Statens Forsøg i Plantekultur. 11. Kultur- og gødningsforsøg med landbrugsplanter, l. udgave, 1961, 198 sider.

1923.

H. C. Larsen: Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, dens Organisation og Administration. En historisk oversigt 25 år efter Statens Planteavlsudvalgs nedsættelse - med 64 billeder af forsøgsstationerne, forstanderne m.fl. samt et jordbundskort (med engelsk oversættelse). 30. bd., s. 1-218. 2 kr. Bogen alene med dansk tekst findes ikke i boghandelen, men fås for 1 kr. ved henvendelse til Statens Planteavlskontor, Kongevejen 79. 2800 Lyngby.

1971.

E. J. Nørgaard Pedersen, J. Højland Frederiksen, E. B. Skovborg, E. Møller og N. Vitt. Græsser i Renbestand I. 1. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls­ og Husdyrbrugsforsøg. 83 sider.

1972.

Bjarke Christiansen, E. Bülow Skovborg og Preben E. Andersen. Konserverede Græsmarksafgrøder til Malkekøer 1. 2. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 46 sider.

1972.

Sorter og stammer af landbrugsplanter 1972. Udg. af Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.

1914.

H. C. Larsen: General-Register til Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, 1.-20. bind og tidsskriftet .Om Landbrugets Kulturplanter og hertil hørende Frøavls., s. 1­278. 2 kr.

1935.

H. C. Larsen: General-Register til Tidsskrift for Planteavl, 21.-40. bind, s. 1­291. 3 kr.

1959.

Frits Olsen: General-Register til Tidsskrift for Planteavl, 41.- 60. bind. 10 kr.

1971.

E. J. Nørgaard Pedersen, J. Højland Frederiksen, E. B. Skovborg, E. Møller og N. Witt: Græsser i renbestand I. 1. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 83 sider.

1972.

Bjarke Christiansen, E. Bülow Skovborg og Preben E. Andersen: Konserverede Græsmarksafgrøder til Malkekøer I. 2. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 46 sider.

1973.

Erik Møller, J. Højland Frederiksen og Norman Witt: Græsser i renbestand II. 3. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 31 sider.

1973.

E. Buldog Skovborg og Preben E. Andersen: Konserverede Græsmarkafgrøder til Malkekøer II. 4. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 46 sider.

1976.

E. Biol. Skovborg og Preben E. Andersen: Konserverede Græsmarksafgrøder til Malkekøer III. 5. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 49 sider.

1976.

E. J. Nørgaard Pedersen og Erik Møller: Almindelig Rajgræs og Kløver i Renbestand og i Blanding. 6. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 27 sider.

Konserverede græsmarksafgrøder til malkekøer. Ved E. Bülow Skovborg og Preben E. Andersen. 1979. 7. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 57 sider. U.b.

1980

Erik Møller, J. E. Augustinussen og K. Vestergaard Thomsen: Majs til ensilering. 8. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 48 sider.

1983

Peter Winther (t), E. Bülow Skovborg, V. Friis Kristensen, Jens Wolstrup, E. Holm og A. Lund: Forskellige konserveringsmetoder for hø. 9. beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 40 sider.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16