Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

I. Landbrug - 4. Rodfrugter


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

I. Landbrug - 4. Rodfrugter
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

2.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtsvarieteter og Rodfrugtstammer, 7. bd., 1901, s. 158­92, samt Tabeller, s. 1-82. (L. Helweg).

3.

Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer i 1900, 8. bd., 1902, s. 137­66. (L. Helweg).

5.

Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1901, 9. bd., 1902, s. 169-202. (L. Helweg).

8.

Tredje Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1902, 11. bd., 1904, s. 1-20. (L. Helweg).

9.

Fjerde Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1903, 11. bd., 1904, s. 324-64. (L Helweg).

11.

Femte Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 12. bd., 1905, s. 295-329. 50 øre. (L. Helweg).

14.

Sjette Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, 13. bd., 1906, s. 199-234. 50 øre. (L. Helweg).

17.

Overvintringsforsøg med Runkelroer, 13. bd., 1906, s. 339-70. 50 øre med Supplement, 14. bd., 1907, s. 571-84. 65 øre. (L. Helweg).

20.

Forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter, 14. bd., 1907, s. 208-39. 50 øre. (L. Helweg).

21.

Syvende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, 14. bd., 1907, s. 240-75. 50 øre. (L. Helweg).

23.

Forsøg med Rodfrugtarter, 14. bd., 1907, s. 327-64. 50 øre. (L. Helweg).

32.

Ottende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, 15. bd., 1908, s. 313-43. 50 øre. (L. Helweg).

41.

Niende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, 16. bd., 1909, s. 243-82. 50 øre. (L. Helweg).

47.

Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg, 17. bd., 1910, s. 110-42. 50 øre. (L. Helweg).

49.

Tiende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, 17. bd. 1910, s. 238-70. 50 øre. (L. Helweg).

55.

En undersøgelse over Fremgangsmaader ved Tørstofbestemmelse i Roer. Ved R. K. Kristensen. 18. bd., 1911, s. 96-108. 25 øre.

56.

Undersøgelser over Forholdet mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold af Runkelroer samt Variationerne i Tørstofindholdet. Af R. K. Kristensen. 18. bd., 1911, s. 277-309. 50 øre.

61.

18 Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtarter. Af L. Helweg. 18. bd., 1911, s. 645-78. 50 øre.

72.

Dyrkningsforsøg med forskellige Turnipssorter til Sommerstaldfodring. Ved L. Helweg. 20. bd., 1913, s. 540-65. 50 øre.

76.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer 1911-1913. Ved L. Helweg. 21. bd., 1914, s. 33-86. 65 øre. Tillæg: Forsøg med Turnipsstammer paa kaalbrokbefængt Jord. Ved N. J. Nielsen og C. J. Christensen s. 87-96. 10 øre.

83.

Overvintringsforsøg med Kaalroer. Ved L. Helweg. 21. bd., 1914, s. 618-61. 60 øre.

84.

Forsøg med forskellig Saatid for Sukkerroer. Ved H. A. B. Vestergaard. 21. bd., 1914, s. 728-40. 20 øre.

89.

Forsøg med omhyggelig og mindre omhyggelig Udtynding af Runkelroer, Kaalroer og Turnips. Ved L. Helweg. 22. bd., 1915, s. 103-09. 10 øre.

107.

Sygdomme hos Kaalroer under Overvintringen. Ved F. Kølpin Ravn. 23. bd., 1916, s. 533-80. 65 øre.

113.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer 1914-1916. Ved L. Helweg. 24. bd., 1917, s. 1-67. 80 øre.

116.

Forsøg med forskellige Stammer af Sukkerroer. Abed 1908-15. Tystofte 1913-15. Ved H. A. B. Vestergaard. 24. bd., 1917, s. 321-56. 50 øre.

139.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer 1917-1919. Ved L. Helweg. 26. bd., 1920, s. 824-80. 1 kr.

147.

Dyrkningsforsøg med Runkelroefrø, avlet i Udland og Indland. Ved E. Lindhard. 28. bd., 1922, s. 276-85. 25 øre.

148.

Forsøg med forskellig Planteafstand ved Udtynding af Sukkerroer. Ved H. A. B. Vestergaard. 28. bd., 1922, s. 361-76. 50 øre.

161.

Dyrkningsforsøg med Sukkerroestammer. 1922. Ved E. Lindhard. 29. bd., 1923, s. 95-116. 60 øre.

216.

Om Betydningen af Spring i Roemarkens Plantebestand og om Udbyttets Afhængighed af Plantebestandens Tæthed. Ved E. Lindhard og M. Jørgensen. 34. bd., 1928, s. 565-95. 80 øre.

236.

Dyrkningsforsøg med Sukkerroestammer. 1928-1929. Ved Josef Hansen. 36. bd., 1930, s. 557-81. 65 øre.

290.

Dyrkningsforsøg med Stammer af Foderbeder. Runkelroer og Fodersukkerroer. 1932-1935. Ved J. C. Lunden. 41. bd., 1936, s. 223-266. 1 kr.

394.

Forsøg med forskellig Planteafstand for Rodfrugter. Ved Karsten Iversen og J. C. Lunden. 50. bd., 1946, s. 483-517. 75 øre.

661.

Forsøg med rodfrugtarter. Ved Poul Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 54-123. 1 kr.

668.

Rodfrugtarter til sommerbrug. Ved K. E. Pedersen. 67. bd., 1963, s. 424-434. 50 øre.

710.

Vækstanalytiske undersøgelser af tre bederoestammer 1960-62. Ved Asger Larsen. 69. bd., 1965, s. 1-37. 75 øre.

739.

Optagningstid for roer. Ved S. P. Lyngby Christensen og K. E. Petersen. 69. bd., 1966, s. 457-476. 50 øre.

744.

Tværharvning samt kemisk ukrudtsbekæmpelse med Alipur i bederoer sået på forskellig måde. Ved Ole Permin. 69. bd., 1966, s. 538-553. 50 øre.

791.

Udtynding af bederoer ved forskellig udvikling. Ved S. P. Lyngby Christensen. 71. bd., 1967, s. 359-365. 50 øre.

809.

Forsøg med udlægsmåde for fabrikssukkerroer og kålroer til frøavl 1958-1965. Ved Asger Larsen og A. Nordestgård. 72. bd., 1968, s. 100-112. 50 øre.

829.

Spiringsegenskaber hos forskellige bederoefrøtyper. Ved Erik Augustinussen. 72. bd., 1968, s. 445-58. 50 øre.

846.

Virkningen af mekaniske bladbeskadigelser på udbyttet af fodersukkerroer. Ved A. From Nielsen. 73. bd., 1969, s. 80-83. 50 øre.

965.

Forsøg med stammer af sukkerroer til fabrik 1966-69. Ved K. E. Pedersen. 75. bd. 1971, s. 448-456. 75 øre.

985.

Forskellige række- og planteafstande i bederoer og kålroer. Ved S. P. Lyngby Christensen. 75. bd. 1971, s. 631-646. 75 øre.

1006.

Forsøg med rodfrugtarter og -sorter 1960­69. Ved K. E. Pedersen. 76. bd. 1972, s. 38-48. 75 øre.

1051.

Radrensningsforsøg i Foderbeder 1967-70. K. E. Pedersen, 76. bd. 1972, s. 618-624. 75 øre.

1146.

Indvirkningen af tæt bestand på udbytte og kvalitet af foderbede. Ved Erik Augustinussen. 78. bd. 1974, s. 191-202. 1.50 kr.

1177.

Høsttidspunktets indflydelse på foderroers udbytte og opbevaringstab. Ved Erik Augustinussen. 78. bd. 1974, s. 556-568. 1.50 kr.

1238.

Forskellig frøafstand i bederoer. Ved S.P. Lyngby Christensen, 79. bd. 1975, s. 509-516. 2.50 kr.

1252.

Indvirkningen af optagning, håndtering og rengøring på foderbeders opbevaringstab. Ved Erik Augustinussen. 80. bd. 1976, s. 41-48. 3.25 kr.

1428.

Temperaturens indvirkning på sukkertab og kemiske omdannelser under opbevaring af fabrikssukkerroer. Ved Erik Augustinussen og Erling Smed. 1978. 82. bd., s. 549-563. 7,50 kr.

1501

Kvælstof-, natrium- og kaliumgødningers indvirkning på sukkerroers udbytte og saftkvalitet. Ved Erik Augustinussen. 84. bd. 1980, s. 179-190.

1530

Undersøgelser over roenematodens (Heterodera schachtii) betydning som skadevolder i sukkerroer. Ved J. Jakobsen. 84. bd. 1980, s. 537-545.

1554

Indvirkning af plantebestandens størrelse og fordeling på udbytte og kvalitet af bederoe. Ved Erik Augustinussen og S. P. Lyngby Christensen. 85. bd. 1981, s. 209-234.

1583

Kvælstofgødskningens indvirkning på sukkerroers saftkvalitet og sukkertab under opbevaring. Ved Erik Augustinussen og Erling Smed. 86. bd. 1982, s. 97-106.

1605

Fodersukkerroers holdbarhed under opbevaring ved lave temperaturer. Ved ErikAugustinussen. 86. bd. 1982, s. 349-356.

1681

Bederoer eller majs som alternative afgrøder ved omsåning. Ved S. P. Lyngby Christensen. 87. bd. 1983, s. 547-556.

1700

Opbevaring af fodersukkerroer i kule og hus. Ved Erik Augustinussen. 88. bd. 1984, s. 101-110.

1714

Aftopningsmadens indflydelse på opbevaringstabet hos fodersukkerroe. Ved Erik Augustinussen. 88. bd. 1984, s. 233-242.

1747

Chemical control and economic damage threshold for Collembola (Onyshiurus sp.) in lugar beets (Beta vulgaris). Ved Lars Monrad Hansen. 88. bd. 1984, s. 527-532.

1748

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg i sortsafprøvninger - en undersøgelse i bederoer. Ved Kristian Kristensen. 88. bd. 1984, s. 533-546.

1758

Cultivar distinction in sugar beet (Beta vulgaris L.) by electrophoretic genotype determination. Ved Kim Itenov og Kristian Kristensen. 89. bd. 1985, s. 1-10.

1759

Nedfældning af kvæggylle til byg og bederoe. Ved K. E. Larsen og P. Keller. 89. bd. 1985, s.11-18.

Afhandlinger

1903.

L. Helweg: Avlscentrer for Foderroer. 11. bd., s. 21-48.

1912.

Aage Madsen-Mygdal og P. Christensen: Undersøgelser vedrørende Tørstofbestemmelse i Roer. 19. bd., s. 453-532.

1916.

R. K. Kristensen: Tørstofbestemmelse i Roer. 23. bd., s. 155-63.

1916.

L. Helweg: De danske Barresstammer, deres Afstamning og Kulturhistorie. 23. bd. s. 289-339.

Meddelelser

20.

Resultater af Overvintringsforsøg med Runkelroer, uds. 20. september. 1906, 15. bd., s. 183, 3. oplag, marts 1919.

58.

Overvintringsforsøg med Kaalroer, uds. 2. oktober 1914, 21. bd., s. 755.

59.

Forsøg med forskellig Saatid for Sukkerroer 1908-1913, uds. 22. jan. 1915, 22. bd., s. 714.

61.

Forsøg med Udtynding af Rodfrugter, uds. 26. marts 1915, 22. bd., s. 718.

98.

Spiringsforsøg i Marken med Runkelroefrø (A), uds. 1. februar 1923. 29. bd., s. 633.

164.

Forsøg med Stammer af Runkelroe Barres og Fodersukkerroe. 1926-1929 (A), uds. 28. februar 1930, 36. bd., s. 621, 2. oplag, juli 1931.

165.

Forsøg med Stammer af Kaalroer. 1926-1929 (A), uds. 28. februar 1930. 36. bd., s. 625, 2. oplag, juli 1931.

166.

Forsøg med Stammer af gulkødet Turnip 1926-1929 (A), uds. 28. februar 1930, 3 bd., s. 630, 2. oplag, juli 1931.

202.

Forsøg med Stammer af hvidkødet Turnips til Sommerbrug. 1930-1931 (A), uds. 28. april 1932, 38. bd., s. 678.

254.

Afstandsforsøg med Runkelroer og Kaalroer paa forskellig gødet Jord (A), uds. 22. maj 1936, 41. bd., s. 698.

272.

Forsøg med Stammer af Kaalroer. 1934-1937 (A), uds. 31. marts 1938, 43. bd., s. 692.

300.

Forsøg med Stammer af Sukkerroer til Fabriksbrug 1937 og 1938 (A), uds. 11. april 1940, 45. bd., s. 738.

330.

Forsøg med Stammer af Foderbeder: Runkelroe, Fodersukkerroe og Sukkerroe 1938­1941 (A), uds. 26. marts 1942, 47. bd., s. 368.

331.

Forsøg med Stammer af gulkødet Turnips 1938-1941 (A), uds. 26. marts 1942, 47. bd., s. 686.

345.

Forsøg med Udplantning af Roer (A), uds. 18. marts 1943, 48. bd., s. 708.

347.

Saatidsforsøg med Runkelroer og Sukkerroer 1933-1939 (A), uds. 8. april 1943, 48. bd., s. 716.

356.

Forsøg med Stammer af Kaalroer 1940-1943. (A), uds. 2. marts 1944, 49. bd., s. 348.

376.

Saatidsforsøg med Kaalroer paa kaalbrokfri og paa kaalbroksmittet Jord. (A), uds. 12. april 1945, 50. bd., s. 539.

414.

Forsøg med Stammer af Foderbeder: Runkelroe, Fodersukkerroe og Sukkerroe 1944-1947 (A), uds. 12. februar 1948, 52. bd., s. 699.

452.

Forsøg med stammer af kålroer 1946-49 (A), uds. 16. februar 1950, 54. bd., s. 181.

465.

Forsøg med stammer af sukkerroer til fabrik 1949-50 (A), uds. 29. marts 1951, 55. bd., s. 543.

471.

Forsøg med forskellig optagningstid for foderbeder og kålroer (A), uds. 4. oktober 1951, 56. bd., s. 137.

473.

Forsøg med sommeraftopning af bederoer (A), uds. 10. januar 1952, 56. bd., s. 145.

475.

Forsøg med danske og svenske stammer af sukkerroer til fabrik 1950-51 (A), uds. 31. januar 1952, 56. bd., s. 149.

508.

Forsøg med stammer af foderbeder: Runkelroe, fodersukkerroe og sukkerroe 1950 -1953 (A), uds. 11. februar 1954, 58. bd., s. 357.

522.

Statens forsøg med stammer af foderroer (A), uds. 4. november 1954. (Den samme foreligger med engelsk, fransk og tysk tekst). 59. bd., s. 169, 3. ændrede oplag, november 1960.

543.

Forsøg med stammer af sukkerroer til fabrik 1952-54 (A), uds. 21. juli 1955, 61. bd., s. 149.

573.

Forsøg med stammer af kålroer 1953-56 (A), uds. 21. februar 1957, 62. bd., s. 345.

636.

Forsøg med stammer af foderbeder (A), uds. 11. februar 1960, 64. bd., s. 725.

641.

Radrensning af roer (A), uds. 25. maj 1960, 65. bd., s. 168.

686.

Forsøg med sukkerroestammer til fabrik 1958-1961. (A), uds. 26. april 1962, 67. bd., s. 181.

696.

Forsøg med aftopning af sukkerroer til forskellig tid. (A), uds. 6. september 1962, 67. bd., s. 536.

709.

Forsøg med stammer af kålroer 1959-1962. (A), uds. 7. marts 1963, 68. bd., s. 167.

786.

Forsøg med stammer af foderbeder 1962-65. Uds. 12. maj 1966, 70 bd., s. 529.

796.

Forsøg med turnipsstammer 1964-65. Uds. 29. december 1966, 71. bd., s. 139.

847.

Forsøg med stammer af foderbeder 1964-67. Uds. 4. juli 1968, 73. bd., s. 129.

894.

Forsøg med stammer af kålroer 1965-1968. Uds. 11. september 1969.

959.

Forsøg med stammer af foderbeder 1966-69, uds. 5. november 1970.

976.

Forsøg med forskellige række- og planteafstande i bederoer og kålroer, uds. 11. marts 1971.

980.

Såmåder for kålroer, uds. I. april 1971.

994.

Forsøg med stammer af kålroer 1967-70, uds. 3. juni 1971.

1039.

Forsøg med stammer af foderbeder 1968-71, uds. 1. juni 1972 .

1048.

Radrensning af foderbeder. Uds. 20. juli 1972.

1170.

Sortsforsøg med sukkerroer til fabrik 1970-73. Uds. 9. januar 1975.

1171.

Sortsforsøg med foderbeder 1970-73. Uds. 16. januar 1975.

1192.

Forskellig frøafstand i bederoer udsået til blivende bestand. Uds. 24. april 1975.

1252.

Sorter af foderbede 1972-74. Uds. 12. februar 1976.

1253.

Sorter af sukkerroe til fabrik 1972-74. Uds. 12. februar 1976.

1364.

Sorter af foderbeder 1974-76. Uds. 23. juni 1977.

1374.

Sorter af sukkerrroer til fabrik 1974-76. Uds. 1. september 1977.

1448.

Sorter af sukkerroe til fabrik 1975-77. Uds. 31. august 1978.

1449.

Sorter af foderbeder 1975-77. Uds. 31. august 1978.

1468.

Ensilering af bederoer. Uds. 18. januar 1979.

1509.

Sorter af foderbeder 1976-78. Uds. 9. august 1979.

1510.

Sorter af sukkerroer til fabrik 1976-78. Uds. 9. august 1979.

1545

Forskelligt antal år mellem bederoer. 1. maj 1980.

1625

Sorter af foderbeder 1978-80. 24. september 1981.

1684

Sorter af sukkerroe til fabrik 1979-81. 1. juli 1982.

1730

Sorter af sukkerroer til fabrik 1980-82. 30. juni1983.

1767

Agerugler (Agrotis segetum) - knopormeangreb. 15. marts 1984.

1770

Sorter af sukkerroer til fabrik 1981-83. 29. marts 1984.

1818

Majs/Roer. 28. marts 1985.

1823

Sorter af rodfrugter, majs og grønfoderplanter. 16. maj 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16