Feedback Form

Af samme forfatter
3. version af vejledning til konsulenter, landmænd og andre, der vil forene god landbrugsdrift med drikkevandsbeskyttelse. Den indeholder som de tidligere versioner konkrete råd til, hvordan man skal forholde sig til bl.a. analyser, BAM og grænseværdier.
I grundlaget for en miljøgodkendelse skal kommunerne vurdere forhold vedrørende brug af medicinsk zink til smågrise jævnfør Miljøstyrelsens vejledning
Der er behov for en langt mere målrettet og integreret tilgang til forvaltningen af natur. De specifikke ammoniakreguleringskrav er ikke målrettede og effektive.
Anvendelse af 10 års vejrdata i selvstændige OML-beregninger af lugt giver langt større sikkerhed i beregningerne og medfører en skarpere tolkning af genegrænsen.
Links til rapporter om Danmarks miljøtilstand fra GEUS og Miljøstyrelsen.