Af samme forfatter
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning
Download rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2010.
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.
Oversigt over Landsforsøgene 2007
Oversigt over Landsforsøgene 2006
Oversigt over Landsforsøgene 2005.
Oversigten 2004
Se resultater fra Oversigt over Landsforsøgene 2003