Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-03-2015

PlanteNyt - 058 - 2007 Øko

Oprettet: 23-05-2007

Bestøvning af økologisk hvidkløver, rødkløver og hestebønner
Udbyttet i hestebønner kan hæves med op til 30 pct., hvis afgrøden bliver bestøvet af bier. Rød- og hvidkløver er i modsætning til hestebønne selvsteril og dermed helt afhængig af bestøvning.


Hestebønner kan bestøve sig selv, men undersøgelser har vist, at udbyttet bliver ca. 30 pct. højere, hvis afgrøden bestøves af bier. Både honning- og humlebier trækker på hestebønner. Det anbefales at udsætte 2-3 bistader pr. ha. Bestøvning giver en bedre og hurtigere bestøvning, hvilket medfører lidt tidligere og mere ensartet modning.

Hvidkløver
Honningbier er velegnede til bestøvning af hvidkløver. Det anbefales at anvende to stader pr. ha. I områder af landet, hvor der naturligt er mange vilde bier, kan man nøjes med et stade pr. ha.
Hvidkløveren er klar til skårlægning ca. 25 dage efter, at hvidkløver har været i højeste blomstring og efter et godt bitræk.

Rødkløver
Honningbier bruges også til bestøvning af rødkløver, og her anbefales to stader pr. ha.
Blomstringsperioden for rødkløver strækker sig over forholdsvis lang tid, oftest med begyndende blomstring i første halvdel af juli. I nogle år er der enkelte blomster i marken helt hen til høst.

Honningbier
Forsøg og praksis har vist, at for at få en god bestøvning med honningbier, er det vigtigt, at bifamilierne er aktive - dette er langt vigtigere end antallet af bistader i marken. Aktive bier fås ved at bifamilien er startet op med foder i foråret eller allerede har været på træk i f.eks. frugtplantager eller vinterrapsmarker. Hvis ikke bierne er startet op, vil de bruge de den første halvdel af bestøvningssæsonen på at etablere en ordentlig familie.

Honningbier kan bestilles gennem den lokale biavlerforening eller via Dansk biavls hjemmeside, hvor der er en oversigt over biavlere, som udlejer bier til bestøvning.

Såfremt bierne er startet i det tidlige forår, flyttes de ud i kløvermarken ved begyndende blomstring, ellers bør de flyttes ud i marken tidligere, og eventuelt stå der permanent. Bistaderne skal stilles, så de har læ og bierne har nem adgang til vand.

Humlebier
Humlebier er meget gode bestøvere i rødkløvermarken og arbejder under mere forskellige vejrforhold end honningbier. Placering af frøarealet i egne med gode forhold for humlebierne, dvs. krat, hede, enge og jordvolde vil være med til at sikre en effektiv bestøvning af rødkløveren.

Humlebier kan købes i kasser og sættes ud i marken. Kasserne skal stå delvist i skygge, da der ellers bliver for varmt i kassen og så vil humlebierne bruges deres tid på at holde deres hjem køligt. Da humlebierne ikke trækker over så stort et område som honningbierne, er det nødvendigt at placere dem jævnt fordelt i marken. Den spredte placering bevirker, at det i varmt vejr kan være nødvendigt at sætte vand ud til humlebierne.

Ved bestilling af humlebier skal du bede om tripelkasser. Humlebier kan bl.a. købes følgende steder:

  • Borregaard BioPlant Aps, 8200 Århus N, tlf. 86786988
  • BioProduction, 4733 Tappernøje, tlf. 55960021
  • Garta, Danmark, tlf. 70330300

Humlebierne kan leveres fra uge til uge. Den optimale udnyttelse af humlebierne opnås, hvis de kan flyttes mellem flere blomstrende afgrøder, f.eks. hvidkløver, rødkløver og bælgsæd.


Demonstrationsprojekt
I et svensk demonstrationsprojekt er der opnået lovende udbytteresultater i økologisk hvid- og rødkløver i 2006 ved at have henholdsvis honningbier og humlebier i kløvermarkerne. Der er anvendt normalt antal honningbier og en tripelkasse med humlebier pr. ha. Udbytterne i demonstrationsprojektet er vist i tabel 1.

Tabel 1. Udbytte kg frø pr. ha fra demonstrationsmarkerne, sammenlignet med svenske gennemsnitsudbytter i økologisk rød- og hvidkløver i perioden 2000-2005.

Afgrøde

Gns. kg pr. ha
2000-2005

Udbyttevariation,
kg pr. ha. 2000-2005

Demonstration 2006, kg pr. ha

Rødkløver middeltidlig tetraploid

153

44-306

337

Rødkløver sildig tetraploid

37

8-85

166

Hvidkløver

153

7-354

550


Kontakt dit lokale landbrugscenter, hvis du vil vide mere om dette emne!


Sidst bekræftet: 11-04-2012 Oprettet: 23-05-2007 Revideret: 23-05-2007

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

Kløvergræs til biogas - skaber mulighed for større økologisk produktion
En hektar kløvergræs kan give 300 kg N til resten af sædskiftet, hvis man slår kløvergræsset til biogasproduktionen og dere...
22.12.11
Økologisk majs etableret efter første slæt græs
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducente...
05.10.07
Svenske erfaringer med vinterrybs
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinte...
22.12.05
Dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 - 2005
Danske erfaringer med dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 og 2005. Vinterraps giver et højere udbytte, men vinterrybs k...
22.12.05
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05