Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

VII. Bialvsforsøg og bestøvningsforhold

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: VII. Bialvsforsøg og bestøvningsforhold
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

1037.

Iagttagelser over pynteæblers blomstring og frugtsætning med henblik på biers og vilde fugles interesse. I. 76. bd., 1972, s. 437-489.

1193.

En sukkerkemisk og pollenanalytisk undersøgelse af nogle danske honningtyper. Ved Vibeke Ravn, Birgitte Hammer og Hanne Bartels. 79. bd. 1975, s. 13-36. 2.50 kr.

1527

Virkning af bestøvning på frugtsætning og udbytte i 'Cox's Orange'. Ved Poul Hansen. 84. bd. 1980, s. 507-518.

1623

Bestøvning hos træer og buske til anvendelse som landskabsplanter. Ved Birgitte Stougaard. 86. bd. 1982, s. 509-519.

1689

Pollination in Rosa multiflora. Ved Birgitte Stougaard. 87. bd. 1983, s. 633-642.

1720

Analysis of variation in progeny from Rosa multiflora crosses. Ved Birgitte Stougaard. 88. bd. 1984, s. 287-298.

1724

Methods for determining the presence of the foulbrood bacterium Baccillus larvae in honey. Ved Henrik Hansen. 88. bd. 1984, s. 325-328.

1725

The incidence of the foulbrood bacterium Bacillus larvae in honeys retailed in Denmark. Ved Henrik Hansen. 88. bd. 1984, s. 329-336.

Afhandlinger

1911.

E. Lindhard: Om Rødkløverens Bestøvning og de Humlebiarter, som herved er virksomme. 18. bd., s. 719-37.

1912.

E. Lindhard: Humlebien som Husdyr. Spredte Træk af nogle danske Humlebiarters Biologi. 19. bd., s. 335-52.

1921.

E. Lindhard: Om Rødkløverracer med kort Kronrør og blomstersøgende Bier. 27. bd., s. 653-80.

1928.

C. A. Kofoed: Biracer og Kløverfrøavl. 34. bd., s. 717-34.

1933.

Chr. Stapel: Undersøgelser over Humlebier (Bombus Lair.), deres Udbredelse, Trækplanter og Betydning for Bestøvningen af Rødkløver (Trifolium pratense L.). 39. bd., s. 193-294.

1934.

Chr. Stapel: Om Rødkløverens Bestøvning i Czekoslovakiet. 40. bd., s. 148-59.

1934.

Chr. Stapel: Honningbier og Rødkløverfrøavl. 40. bd., s. 301-13.

1936.

Chr. Stapel og K. M. Eriksen: Pollenanalytiske Undersøgelser over Honningbiernes Forhold til Rødkløveren. 41. bd., s. 487-529.

1938.

O. S. Skovgaard: Statistiske Undersøgelser over Honningbiernes Medvirken ved Rødkløverens Bestøvning. 43. bd., s. 646-682.

1939.

Chr. Stapel: Undersøgelser over de ved Frugttræernes Bestøvning medvirkende Insekter. 43. bd., s. 743-800.

1939.

Chr. Stapel og K. M. Eriksen: Pollenanalytiske Undersøgelser over Honningbiernes Trækplaster. II. 44. bd., s. 129-157.

1941.

Axel Pedersen: Frøavl af Tidlig Rødkløver: Blomstring, Bibesøg og Snudebilleangreb i Afhugningsforsøgene. 45. bd., s. 525-550.

1941.

Chr. Stapel og Olaf Gotzche: Om Nektarsekretion og Kronrørslængde m.m. hos Rødkløveren under forskellige Gødskningsforhold. 46. bd., s. 267-297.

1942.

O. S. Skovgaard: Humlebiernes Bopladser og Overvintringssteder. 47. bd., s. 287-305.

1943.

Ole Hammer: Resultatet af 32 Aars Bipestbekæmpelse i Danmark. 47. bd., s. 620-650.

1944.

Chr. Stapel og K. M. Eriksen: Pollenanalytiske Undersøgelser over Honningbiernes Trækplanter. III. 49. bd., s. 303-318.

1945.

Chr. Stapel og Søren Lund: Orienterende Undersøgelser over nogle Biplanters Nektarproduktion. 49. bd., s. 537-557.

1947.

Ole Hammer og Endel Karmo: Studier over de kemiske Plantebeskyttelsesmidlers Giftighed over for Honningbier. 51. bd., s. 248-309.

1948.

Valdemar Mikkelsen: Et Forsøg til Identificering af Cruciferpollen i Honning. 5 bd., 528-544.

1949.

Ole Hammer, Erik G. Jørgensen og Valdemar M. Mikkelsen: Studier over danske honningprøvers indhold af blomsterstøv. 52. bd., s. 293-350.

1952.

O. S. Skovgaard: Humlebiers og honningbiers arbejdshastighed ved bestøvningen af rødkløver. 55. bd., s. 449-475.

1955.

Per Wolthers: Studier over indholdet af blomsterstøv i honningprøver fra danske lyngtræksegne. 58. bd., s. 683-721.

1956.

O. S. Skovgaard: Den kaukasiske honningbi som rødkløverbestøver. 59. bd., s. 877-887.

1957.

Bent Fredskild: Nogle fænologiske studier over de vigtigste af biernes trækplanter. 61. bd., s. 133-148.

1961.

Chr. Stapel: Undersøgelser over duftfodring af honningbier med henblik på rødkløverens bestøvning. 65. bd., s. 477-518.

1970.

Harry Hjaltelin. Om et forsøg på at afprøve tre gule og en brun honningbistamme i Danmark. 73. bd., s. 647-658.

Meddelelser

207.

Æbleblomsternes Bestøvningsforhold (B), uds. januar 1933, 39. bd., s. 590, 2. oplag, april 1946.

1587

Piles (Salix sp.) værdi som biplanter. 19. februar 1981.

1726

De anerkendte rapsskadedyrmidlers farlighed over for honningbier. 9. juni 1983.

1789

Varroasyge hos honningbier. 17. maj 1984.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16