Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-02-2010

Artikler 

Oprettet: 11-02-2000

Bilag til Seminar om Planteværn 2000

Bilag
til

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000
LANDBRUGSAFGRØDER

Arrangeret af
Sektion for Planteværn
Skejby


LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER
LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL
SKEJBY

Indholdsfortegnelse

Udskriftsvenlig pdf-version (1.701 kb)


Introduktion til seminar om planteværn 2000

Landskontoret for Planteavl

Pesticidhandlingsplan II- baggrund, indhold og målsætning
Af landskonsulenterne Hans Kristensen & Poul Henning Petersen, Landskontoret for Planteavl, Skejby
.

Barrierer for formidling og anvendelse af den eksisterende viden om muligheder for at optimere anvendelsen af pesticider
- resultater af en arbejdsgruppes overvejelser.

Prioritering af indsats - bladsvampe i hvede
Af landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Landskontoret for Planteavl, Skejby .

Prioritering af indsats - bladsvampe i vinterbyg
Af landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Landskontoret for Planteavl, Skejby

Prioritering af indsats - bladsvampe i vårbyg
Af landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Landskontoret for Planteavl, Skejby.

Prioritering af indsats - skadedyr i korn
Af landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, konsulenterne Ole Juhl og Finn Møller Andreasen, Landskontoret for Planteavl, Skejby
.

Sygdomsmodellerne i PC-Planteværn
Af Karen Eberhardt Henriksen og Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Forsøgsresultater med PC-Planteværn- et middel til minimering af fungicidindsatsen
Af seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen og akademisk medarb. Karen Henriksen, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Rodsygdomme på ært - kan problemet undgås?
Af seniorforsker Lars Bødker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

Kan behandlingsindeks reduceres i kartofler?
Af landskonsulent Lars Møller, Landskontoret for Planteavl, Skejby.

Ukrudt - nyeste viden - Nettomerudbytte, måltal og prioritering af indsats
Af landskonsulenterne Poul Henning Petersen og Hans Kristensen, Landskontoret for Planteavl, Skejby.

Effekt, dosis, måltal og behandlingsindeks for herbicider
Af forskningsleder Per Kudsk & forsker Per Rydahl, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Plantebeskyttelse, Flakkebjerg, Slagelse

Fungicidresistens - hvornår går det galt og hvordan kan det undgås?
Af seniorforsker Bent J. Nielsen, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Herbicidresistens - hvor udbredt? Kan det undgås?
Af lektor Jens Erik Jensen, Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København.

Additivers indflydelse på effekten af pesticider
Af forskningsleder Per Kudsk, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Anerkendelser af fungicider og herbicider i 1999, landbrugsafgrøder
Ved Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

Priser på bekæmpelsesmidler 1999

Relevante bøger og hæfter vedr. planteværn

Sidst bekræftet: 11-02-2000 Oprettet: 11-02-2000 Revideret: 11-02-2000

Forfatter

Planter & Miljø