Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 04-01-2018

Afvandings påvirkning af vandføringen i vandløb

Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale forhold. Set over mange år spiller andre forhold en større rolle for vandløbenes vandføring.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Konsulent dræning og afvanding

Stinna Susgaard Filsø

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Lær af andre landmænds erfaringer med dræning
SEGES har samlet 15 landmænds erfaringer med drænmetoder, materialevalg, økonomi og effekt. Klik på Danmarkskortet, og find...
15.11.18
Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Leret underjord og myremalm gjorde markens lavninger våde
Markens lavninger er drænet med kædegraver med nøgenrør og filtergrus. Hovedledningerne er suppleret med ekstra sidedræn, o...
05.11.18
Planering får overfladevandet væk
Overfladevand gav problemer, da jorden var helt lukket til. Marken blev planeret i kombination med grøblerender. Nu er der ...
05.11.18
Promilleafgiftsfonden