Planteavlsorientering - 191

Oprettet: 21-01-2014

Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning

Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-01-2014 Oprettet: 21-01-2014 Revideret: 21-01-2014

Kontakt

Eskild Hohlmann Bennetzen

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12
Betydning af en ændret vandløbsvedligeholdelse for afvandingen
Læs om dræning og afvanding og om konsekvenserne af ændret vandløbsvedligeholdelse. Omfanget af konsekvenserne er ikke kvan...
22.03.11