Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 10-08-2018

Rodvanding gav bonus i 2018

Flere landmænd har opnået gode erfaringer med rodvanding under sommerens tørke. Rodvanding er økonomisk meget interessant de få steder, hvor det er muligt.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-08-2018 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 10-08-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent dræning og afvanding

Stinna Susgaard Filsø

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sådan får du digitale drænkort for din ejendom
Få dine drænkort gjort digitale, og gem dem i Dansk Markdatabase. Så har du alle markens data samlet et sted. Resultatet er...
12.07.18
Vi søger landmænd, som har nyere erfaringer med dræning
Hvordan er det lige, man får drænet og afvandet sine marker på den rigtige måde? SEGES vil gerne samle de gode erfaringer ...
21.02.18
Detailkortlægning af jordens rodzonekapacitet
Rapport med afprøvning af to elektroniske målemetoder til at detailkortlægge mængden af plantetilgængeligt vand og rodzonek...
05.01.18
Afvandings påvirkning af vandføringen i vandløb
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale...
04.01.18
Drændybdens betydning for effekten af kvælstoftilførsel på udbytte og kvælstofoptag
Væsentlige observationer fra målinger af vandspejlsdynamik, samt opnåede resultater ang. effekten af forskellige niveauer a...
22.12.17
Promilleafgiftsfonden

Læs også