Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-02-2019

 2054

Oprettet: 29-01-2015

Dansk Markdræningsguide er udkommet

En praktisk håndbog om dræning af marker er udkommet.

Dansk Markdræningsguide er en samling af praktisk viden om dræning af marker. Den omhandler bl.a. emnerne drænmaterialer og -metoder, projektering, kortlægning, drænspuling, økonomi og lovgivning.

Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker har bidraget til udarbejdelsen af Dansk Markdræningsguide.

Sidst bekræftet: 19-03-2018 Oprettet: 29-01-2015 Revideret: 29-01-2015

Kontakt

Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

PlanteInnovation


Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning
Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.
21.01.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12