Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2015

 370

Oprettet: 16-12-2010

Vedligeholdelse af dræn

Læs mere omkring mulighederne for spuling af dræn og TV-inspektion af drænrør.

 

Spuling

Til top
Det er ofte nødvendigt at rense drænrørene for slam, sand og okker. Det kan man gøre ved at spule drænene. Det er bedst at bruge stor vandmængde og lavt tryk, når man skal spule drænene. Ved en lille vandmængde og et højt tryk risikerer man at ødelægge drænrørene.

Hvis der er trængt sand ind i drænrørene, kan det være vanskeligt at spule ud. Her kan det være nødvendigt at spule mindre strækninger ad gangen.

Spuling af dræn direkte ud i vandløb og søer er ikke tilladt. Alt spulevand skal opsamles og spredes på marker i omdrift. Det fremgår således af § 27, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven, at stoffer, der kan forurene vandet, og som er aflejrede i vandløb, herunder dræn, ikke uden tilladelse må påvirkes så de kan forurene vandet. Se også afsnit om lovgivning.

TV-inspektion

Til top
Ved hjælp af en TV-inspektion foretaget af en kloakmester, kan man undersøge, om der er sandindtrængning, aflejringer, rodindtrængning, deformation eller andet, som forringer drænrørets virkning.

Det er en smart metode, hvorved man kan se, hvad der er sket inde i drænrøret. Der er dog en begrænsning på, hvor langt ind i drænrøret man kan filme. Hvis man graver ned til drænrøret et givent sted på marken, har man mulighed for at filme endnu en strækning. TV-inspektion giver det bedste resultat, hvis drænrørene er spulet inden for en måneds tid.

Billedet nedenfor viser et eksempel på et billede fremkommet ved hjælp af TV-inspektion. Vandet i bunden af drænrøret ses tydeligt. Endvidere kan man se en lille deformation af drænrøret øverst til venstre.

Til top 

Sidst bekræftet: 29-01-2015 Oprettet: 16-12-2010 Revideret: 16-12-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Viden om og gode råd til strip tillage
I strip tillage bliver kun den kommende afgrøderække bearbejdet. Læs mere om metoden, som ligger mellem reduceret jordbearb...
15.12.15
Videoer om pløjefri etablering
I GUDP-projektet OptiTill er der produceret en række videoer, som samler og videregiver erfaringer med pløjefri etablering ...
14.12.15
Dæk eller bælter - hvad er bedst for jordstrukturen
Er bælter bedre end dæk? – ja i høsten 2011 og nu desværre igen i 2015, så er bælter gode af den relativt simple årsag, at ...
03.12.15
Dansk Markdræningsguide er udkommet
En praktisk håndbog om dræning af marker er udkommet.
29.01.15
Dansk markdræningsguide
Publikationen er en samling af praktisk viden på området dræning af marker.
29.01.15