Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-02-2019

 487

Oprettet: 22-03-2011

Materiale om betydningen af den ændrede vandløbsvedligeholdelse

I vandplanernes indsats på vandløbsområdet er der lagt op til en række virkemidler, som kan få store konsekvenser for afvandingsforholdene i Danmark.

Her findes en samling af publikationer vedrørende vandløbsvedligeholdelse og konsekvenser heraf.

Konsekvensanalyser af grødeskæring i vandløb af Orbicon:
1. Koncept for beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved ændret grødeskæring.

Konsekvensanalyser af grødeskæring i vandløb af Orbicon:
2. Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring belyst gennem et konkret eksempel – Elvedgårdsafløbet

Konsekvensanalyser af grødeskæring i vandløb af Orbicon:
3. Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i 3 udvalgte vandløb.

Ikke-teknisk resumé af redegørelser om ændringer af fugtighedsforholdene omkring vandløb ved ændret grødeskæring af Orbicon:
4. Konsekvensanalyser af grødeskæring i vandløb.

Se oversigten over konsekvenser af ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse. I linket ses både ministerens fremsendelsesbrev og notatet, når man scroller ned.

Artiklen: Betydning af en ændret vandløbsvedligeholdelse for afvandingen. Artiklen indeholder en kortfattet beskrivelse af dræning og afvanding samt en beskrivelse af konsekvenserne af ændret vandløbsvedligeholdelse. Omfanget af konsekvenserne er ikke kvantificeret. 

Temafaggruppe Vandløb
Udarbejdelsen af denne rapport er sket i regi af temafaggrupper, hvor formålet med dannelse af grupperne har været at sikre en faglig opkvalificering af landbrugsrådgivningen inden for natur- og miljøområdet. 

Guide til høringssvar for konkrete ejendomme vedrørende vandplaner
Anvisninger på faglig vurdering af vandplanforslagene med henblik på indsigelse for landmænd. 

Skabelon for høringssvar til vandplaner
Giver anvisninger på udformning af indsigelse for en landmand.

 

Sidst bekræftet: 16-04-2018 Oprettet: 22-03-2011 Revideret: 22-03-2011

Kontakt

Eskild Hohlmann Bennetzen

Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Endnu ikke fundet indtrængning af sand i dræn på finsandet jord
Der er ikke fundet forskelle i dræneffektiviteten imellem dræn i landsforsøget med forskelligt filtermateriale på finsandet...
22.12.14
Valg af harvedybde ved pløjefri etablering
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering...
25.08.14
Oversigt over drænmetoder og -materialer
Videncentret for Landbrug har bedt grundforbedringskonsulent Kjeld Morel udarbejde en oversigt om dræningsmetoder og materi...
04.02.14
Nordisk JordbrugsForsknings seminar om dræning
Se rapport og slides fra NJF-seminar om dræning.
21.01.14
Afgrødernes reaktion på vandoverskud
Artiklen gennemgår planternes reaktion på vandoverskud på baggrund af et litteraturstudie.
31.01.12