Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-04-2016

 520

Oprettet: 15-04-2011

Videoer om dræning

I forbindelse med at vi anlægger et drænforsøg i Nordjylland, har vi produceret fire korte videoer, som fortæller om forsøget og om tre forskellige drænmetoder.

 

Læs mere om landsforsøget i Nordjylland.

Video Link[Landsforsøg med dræning]
Landsforsøg med dræning Til top

Video Link[Drænplov med L-sværd]
Drænplov med L-sværd Til top

Video Link[Drænplov med V-sværd]
Drænplov med V-sværd Til top

Video Link[Dræning ved almindelig gravning] 
Dræning ved almindelig gravning Til top

Om landsforsøget i Nordjylland

Til top
Det primære formål med landsforsøget er at få mere viden om, hvor åbent filteret omkring drænrørene kan være, uden at der opstår problemer med sandindtrængning i drænrørene med tilstopning til følge. Problemer med sandindtrængning i drænrør er relevant på meget finsandede jorder.

Stor åbenhed i drænfilteret er ønskeligt for at lede så meget vand væk som muligt. Men hvis et meget åbent drænfilter anvendes på en meget finsandet jord, så er der risiko for, at drænrørene sander til.

Marken på Birkelse hovedgård består af et tykt lag af finsand under muldlaget og med blåler i bunden.

Der afprøves drænrør med fire tætheder i filteret, nemlig PP 450, 700, 1000 samt 1200. Det højeste tal angiver det mest åbne filter. I forsøget afprøves også et specielt filter - Xylit-filtret, som skulle kunne omsætte kvælstof.

Drænrørene lægges ned uden opgravning med en V-drænplov og med en lodret L-plov. I landsforsøget afprøves også dræning med L-plov og plastrør uden tæppefilter, såkaldte nøgne rør, men med filtergrus. Filtergrus køres ned samtidig med at det nøgne drænrør pløjes ned. Endelig indeholder forsøget også et forsøgsled med traditionel dræning med drænkasse, nøgne rør og filtergrus omkring. 

Landsforsøget består på den måde af ti led, der lægges ud med tre gentagelser. De drænes ud til åbne grøfter. Drænene ligger med 20 meters indbyrdes afstand, de er 220 m lange, og de ligger i cirka 80 cm dybde. Marken er drænet i forvejen, men de eksisterende dræn blokeres i forsøgsperioden for ikke at forstyrre forsøget.

De fleste drænrør har sædvanligvis 80 millimeter åbning i diameter, men i forsøget bruges drænrør med 100 millimeter åbning for at give plads til TV-inspektion af rørene med et kamera, som det kendes fra kloakinspektion. 

Resultaterne af landsforsøget med dræning ventes over de kommende 8-10 år.

 

Sidst bekræftet: 13-04-2015 Oprettet: 15-04-2011 Revideret: 15-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19
Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere ...
14.08.19
Konstruktiv debat om Ringkøbing Fjord
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mø...
27.06.19