Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2019

  

Oprettet: 01-10-2018
Revideret: 09-10-2018

Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald er udsat til 15. oktober i Midt- og Vestjylland

Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2 fremgår det, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning og flydende affald forlænges indtil den 15. oktober (til og med 14. oktober) i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold til DMI’s registreringer på regionsniveau. Denne nedbørsmængde er overskredet i Midt- og Vestjylland, og derfor forlænges udbringningsfristen her.

Forlængelsen af udbringningsfristen gælder i kommuner, som helt – eller hovedsageligt – er beliggende i region Midt- og Vestjylland. Det drejer sig om følgende kommuner: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ringkøbing‐Skjern og Ikast‐Brande.

Det er meget beklageligt, at forlængelsen af fristen først kan meldes ud nu, men DMI har haft problemer med at levere de nødvendige ugedata for nedbøren, og på trods af at Miljøstyrelsen flere gange har rykket for data, har vi først fået dem for uge 36, 37 og 38 her til formiddag.

Sidst bekræftet: 09-10-2018 Oprettet: 01-10-2018 Revideret: 09-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020
Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.
20.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20

Læs også