Feedback Form

  

Oprettet: 01-10-2018
Revideret: 09-10-2018

Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald er udsat til 15. oktober i Midt- og Vestjylland

Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2 fremgår det, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning og flydende affald forlænges indtil den 15. oktober (til og med 14. oktober) i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold til DMI’s registreringer på regionsniveau. Denne nedbørsmængde er overskredet i Midt- og Vestjylland, og derfor forlænges udbringningsfristen her.

Forlængelsen af udbringningsfristen gælder i kommuner, som helt – eller hovedsageligt – er beliggende i region Midt- og Vestjylland. Det drejer sig om følgende kommuner: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ringkøbing‐Skjern og Ikast‐Brande.

Det er meget beklageligt, at forlængelsen af fristen først kan meldes ud nu, men DMI har haft problemer med at levere de nødvendige ugedata for nedbøren, og på trods af at Miljøstyrelsen flere gange har rykket for data, har vi først fået dem for uge 36, 37 og 38 her til formiddag.

Sidst bekræftet: 09-10-2018 Oprettet: 01-10-2018 Revideret: 09-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Rapport om biogasanlæg i relation til ny fosforregulering
Landbrug&Fødevarer, Foreningen Biogasbranchen og SEGES har i fællesskab udarbejdet en rapport, som beskriver hvordan biogas...
17.06.19
Der er sat strøm til jordprøverne
Nu kan du finde dine jordprøver elektronisk på www.CropManager.dk, hvor du kan se dine markers reaktionstal, fosfor, kalium...
22.05.19
Ingen gevinst i at spare på svovlsyren ved forsuring af gyllen
Når du forsurer gyllen, er det vigtigt at forsure tilstrækkeligt. Ellers mister du gødningsgevinst. Derfor er der ingen øko...
17.05.19
Graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
I 2019 er det allerede tørt i starten af maj. Derfor bør du undlade den 3. tildeling i de pletter, hvor du har erfaring for...
07.05.19
Hvor i marken er kvælstofresponsen størst?
Vi vil gerne vide mere om, hvordan den samme afgrøde responderer forskelligt på kvælstof forskellige steder i marken. Derfo...
01.05.19

Læs også