Feedback Form

  

Oprettet: 01-02-2018
Revideret: 10-04-2018

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder

SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service.

Kort og excelark er opdateret 10. april 2018 kl. 07.30

Landbrugsstyrelsen offentliggør løbende en liste i Tast selv-service, der viser hvor mange frivillige målrettede efterafgrøder, der er ansøgt af landmændene.

Kortet der er linket til herunder viser, hvordan status er rundt i Danmark pr. den dato, der fremgår af kortet. Kortet vil blive opdateret dagligt i begyndelsen af ansøgningsperioden, og derefter et par gange om ugen.

Kortet viser de enkelte ID15-områder.Farvekoderne angiver om de ønskede efterafgrøder er ansøgt for det enkelte ID15-område, både i forhold til behovet for grundvand og i forhold til kystvand.

Mørkegrønt ID15-område: Der mangler mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvandskravet.

Lysegrønt ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i ID15-området.
Gult ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvand, men mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til kystvandskravet, og området åbnede i Runde 1.

Lyseblåt ID15-område: Åbnet i runde 2, der mangler mere end 1 ha i forhold til kystvandskravet i området.

Rødt ID15-område: Behovet for efterafgrøder til både grundvand og/eller kystvand er helt opfyldt (området er lukket).

Fælles for alle signaturer er, at hvis der afmeldes efterafgrøder kan områderne åbne igen.

Tabel med status for de enkelte kystvandoplande og ID15 områder (fra Tast selv-service).

Du kan læse mere om de frivillige målrettede efterafgrøder på LandbrugsInfo.dk.

Sidst bekræftet: 10-04-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 10-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Chefkonsulent, Love og regler

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Oversigten 2017
Afsnit A
01.12.18
Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især he...
15.06.18
Bekæmp kæmpebjørneklo effektivt
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
07.06.18
Slagtedyr ændrer ”Beregnet levende vægt” i DMS Dyreregistrering
Lette slagtedyr bliver beregnet lettere og tunge slagtedyr tungere. Det er konsekvensen af en ny beregningsmetode af levend...
30.05.18
Ændring af afgrødekoder i Fællesskema 2018 efter ændringsfristen
Fristen for ændringer i Fællesskema 2018 var 15. maj 2018. Det er dog fortsat muligt at ændre afgrødekoder og tilrette anme...
23.05.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også