Feedback Form

RegelInfo 

Oprettet: 13-07-2018

Udnyttelse af frøgræsmarker til foder.

Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?

Det er tilladt at gødske en høstet frøgræsmark, som ikke skal anvendes til frøgræs igen næste år, med handelsgødning fra bedriftens kvote, og tage slet, bare plantedækket ikke bliver ødelagt. Så kan marken stadig tælle som pligtig-, husdyr eller målrettede efterafgrøder. I lukkeperioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes handelsgødning.

Der må ikke gødskes med husdyrgødning og anden organisk gødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, da disse kun må tilføres afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det har disse typer efterafgrøder ikke.

Plantedækket

Plantedækket skal opretholdes og have en sådan karakter, at det kan sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Der er ingen regler om, at det ikke må høstes eller afgræsses, så længe den effektive kvælstofoptagelse opretholdes.

Efterslæt på frøgræsmark med kvælstofkvote

Det er muligt at få N-kvote til et efterslæt af en frøgræsmark, men så kan den ikke tælle som lovpligtig efterafgrøde.

Sidst bekræftet: 12-08-2019 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19
Kontrol af efterafgrøder og konsekvenser
Pligtige- husdyr,- målrettede- og MFO-efterafgrøder forventes at blive kontrolleret fra 11. september 2019. Opdateret med t...
12.09.19
Landbrugsstyrelsens FAQ om efterafgrøder
Det er markplanen pr. 31/7, der bestemmer dit efterafgrødekrav, også hvis du får mere eller mindre jord efter denne dato og...
10.09.19
Reglerne om forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder
Planlægger du vårsæd på en mark, skal du være opmærksom på, hvornår du må foretage jordbearbejdning. Der er en række undtag...
06.09.19
Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019: Se grønne og gule marker på landmand.dk
SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil bl...
03.09.19

Læs også