RegelInfo 

Oprettet: 13-07-2018

Udnyttelse af frøgræsmarker til foder.

Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?

Det er tilladt at gødske en høstet frøgræsmark, som ikke skal anvendes til frøgræs igen næste år, med handelsgødning fra bedriftens kvote, og tage slet, bare plantedækket ikke bliver ødelagt. Så kan marken stadig tælle som pligtig-, husdyr eller målrettede efterafgrøder. I lukkeperioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes handelsgødning.

Der må ikke gødskes med husdyrgødning og anden organisk gødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, da disse kun må tilføres afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det har disse typer efterafgrøder ikke.

Plantedækket

Plantedækket skal opretholdes og have en sådan karakter, at det kan sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Der er ingen regler om, at det ikke må høstes eller afgræsses, så længe den effektive kvælstofoptagelse opretholdes.

Efterslæt på frøgræsmark med kvælstofkvote

Det er muligt at få N-kvote til et efterslæt af en frøgræsmark, men så kan den ikke tælle som lovpligtig efterafgrøde.

Sidst bekræftet: 12-08-2019 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
30.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20
Regler for dokumentation ved forsuring af gylle
Forsuring af gylle kan benyttes som et alternativ til nedfældningskravet i græs og på sort jord. Har man benyttet dette alt...
20.03.20
Fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournaler er udsat en måned
Fristen er rykket fra 31. marts til 30. april 2020 for hhv. gødningsregnskab og sprøjtejounal for planperioden 2018/19
19.03.20
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
03.03.20

Læs også