Oprettet: 25-03-2020

Skal kvælstofstrategien i fremskredne vinterhvedemarker justeres?

Nogle vinterhvedemarker er meget langt foran i udviklingen i forhold til normalt. Vi ser enkelte marker, der allerede er i begyndende strækningsvækst (stadie 30-31). Dette forhold skal man tage hensyn til i sin gødningsstrategi.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 25-03-2020 Oprettet: 25-03-2020 Revideret: 25-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Kristian Furdal Nielsen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Udbringning af handelsgødning
Ved udbringning og anvendelse af handelsgødning er det målet at få en præcis og ensartet fordeling af gødningen over marken...
02.04.20
Gødskning af vårbyg - opstart
En god etablering og optimal vækst helt fra starten er vigtigt for at opnå høje udbytter i vårbyg. En gødningsstrategi i vå...
20.03.20
Hvad er udbyttetabet for at udsætte første kvælstoftildeling i vinterhvede?
Mange har ikke kunnet komme ud med første gødningstildeling til vinterhvede pga. vejret. I tidligere års forsøg er der ikke...
11.03.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20