Oprettet: 20-02-2020

Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020

Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.

Den 19. februar 2020 holdt gødningsteamet på SEGES et webinar med det formål at anbefale gødskningsstrategier, som passer til et får, som følger efter en våd og mild vinter.

Følgende emnet blev belyst:

Hvordan adskiller 2020 sig fra et normalt år?
Hvad er eftervirkningen af efterafgrøder?

Leif Knudsen

Hvordan skal gødskningsstrategien for korn og
raps være i 2020?

Kristian Furdal Nielsen

Hvad skal man være opmærksom på m.h.t
husdyrgødning?

Martin Nørregaard Hansen

Hvad skal man være opmærksom på i
grovfoderafgrøder?

Martin Mikkelsen

 

Du kan se eller gense webinaret

Du kan se og downloade præsentationen

Sidst bekræftet: 20-02-2020 Oprettet: 20-02-2020 Revideret: 20-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle
Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan ...
20.03.20
Modeller til graduering af kvælstof til vinterraps og vintersæd
SEGES har udarbejdet modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd.
13.03.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20