Feedback Form

Planteavlsorientering - 07-473

Oprettet: 29-10-2003
Revideret: 18-03-2011

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-03-2014 Oprettet: 29-10-2003 Revideret: 18-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08
Grøn Viden: Hurtig analyse af husdyrgødning med NIRS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udgivet en Grøn Viden, som viser, at NIRS er en hurtig og tilstrækkelige præcis me...
21.01.08
Grøn Viden: Fiberfraktion fra gylleseparering - tab af kulstof og kvælstof under lagring
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har lavet undersøgelser, som viser, at 10-45 pct. af total-N, 30-90 pct. af ammonium-N...
21.01.08