Feedback Form

  

Oprettet: 14-05-2018

Interreg projektet MANURE STANDARDS

SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forbedre husdyrgødningsnormerne i de deltagende lande.

Ved udarbejdelse af gødningsplaner er det meget vigtigt, at anvendelsen af husdyrgødning inkluderes i planen. Kvaliteten af planlægningen forbedres jo mere styr man har på tilført mængde og næringsstofkoncentration i den anvendte husdyrgødning.

Gennem Interreg Baltic Sea Region er der iværksat projektet MANURE STANDARDS, som har til formål at opbygge, forbedre og verificere husdyrgødningsnormer i de deltagende lande, som er Finland, Sverige, Polen, Letland, Estland, Litauen, Tyskland, Rusland og Danmark. Fra dansk side medvirker Aarhus Universitet og SEGES, PlanteInnovation i projektet.

Den danske indsats i projektet er at verificere de danske husdyrgødningsnormer på 11 bedrifter med kvæg, svin, fjerkræ eller pelsdyr. Der udtages prøver af gyllen inden udbringning, gødningsmængden opgøres, og der indsamles produktions- og foderoplysninger for den periode, hvor gødningen er blevet opsamlet. Prøverne sendes til tre forskellige laboratorier, og de analyseres for både makro- og mikronæringsstoffer. Ud fra de indsamlede data beregnes den teoretiske husdyrgødnings- og næringsstofmængde (efter samme metode, som ved fastsættelse af husdyrgødningsnormer) og de målte mængder.

Der foretages lignende måleprogrammer i de øvrige otte lande, og resultater og erfaringer sammenlignes på tværs af landene.

Projektet er to årigt og løber i 2018 og 2019, og EU har bevilget i alt 3,7 mio. euro til projektet.

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 14-05-2018 Revideret: 14-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Opdateret 17. sept.: Er der udsigt til forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning?
I mange kommuner er der nu faldet så meget nedbør, at udbringningsfristen er forlænget. I de resterende kommuner mangler de...
18.09.19
Opdateret 10. sept.: Er der udsigt til forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning?
I mange kommuner er der nu faldet så meget nedbør, at udbringningsfristen er forlænget. I de resterende kommuner mangler de...
10.09.19
Er der udsigt til forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning?
I uge 35-38 mangler der fortsat 20-150 mm regn for at udløse en forlængelse af udbringningsfristen fra den 1. oktober til 1...
29.08.19
15.11.19: ABSOLUT sidste chance for kursus i diagnosticering af mangelsymptomer de næste 5 år
Kan du se, hvad planterne på billedet mangler? Nej? Så er det altså nu, du skal tage på kurset ”Diagnosticering af mangelsy...
23.08.19
16.12.2019: ABSOLUT sidste chance for kursus i planteernæring i praksis i de næste 5 år
For fjerde år i træk udbydes kurset i praktisk planteernæring i samarbejde med Københavns Universitet. Dette er foreløbig s...
23.08.19

Læs også