Oprettet: 14-05-2018

Interreg projektet MANURE STANDARDS

SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forbedre husdyrgødningsnormerne i de deltagende lande.

Ved udarbejdelse af gødningsplaner er det meget vigtigt, at anvendelsen af husdyrgødning inkluderes i planen. Kvaliteten af planlægningen forbedres jo mere styr man har på tilført mængde og næringsstofkoncentration i den anvendte husdyrgødning.

Gennem Interreg Baltic Sea Region er der iværksat projektet MANURE STANDARDS, som har til formål at opbygge, forbedre og verificere husdyrgødningsnormer i de deltagende lande, som er Finland, Sverige, Polen, Letland, Estland, Litauen, Tyskland, Rusland og Danmark. Fra dansk side medvirker Aarhus Universitet og SEGES, PlanteInnovation i projektet.

Den danske indsats i projektet er at verificere de danske husdyrgødningsnormer på 11 bedrifter med kvæg, svin, fjerkræ eller pelsdyr. Der udtages prøver af gyllen inden udbringning, gødningsmængden opgøres, og der indsamles produktions- og foderoplysninger for den periode, hvor gødningen er blevet opsamlet. Prøverne sendes til tre forskellige laboratorier, og de analyseres for både makro- og mikronæringsstoffer. Ud fra de indsamlede data beregnes den teoretiske husdyrgødnings- og næringsstofmængde (efter samme metode, som ved fastsættelse af husdyrgødningsnormer) og de målte mængder.

Der foretages lignende måleprogrammer i de øvrige otte lande, og resultater og erfaringer sammenlignes på tværs af landene.

Projektet er to årigt og løber i 2018 og 2019, og EU har bevilget i alt 3,7 mio. euro til projektet.

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 14-05-2018 Revideret: 14-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle
Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan ...
20.03.20
Modeller til graduering af kvælstof til vinterraps og vintersæd
SEGES har udarbejdet modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd.
13.03.20
Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020
Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.
20.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20

Læs også