Planteavlsorientering - 07.414 Arkiv 429

Oprettet: 05-04-2001

Håndtering af gylle fra svinebesætninger med Salmonella DT 104

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 13-03-2007 Oprettet: 05-04-2001 Revideret: 05-04-2001

Forfatter

Planter & Miljø
Margit Bæk Jensen


Af samme forfatter

Oversigt over jordforbedringsmidler/ vækstimuleringsmidler afprøvet i Landsforsøgene
Kun meget få gange har jordforbedringsmidler/vækststimuleringsmidler givet statistisk sikre merudbytter. Oversigten dækker ...
21.07.05
Tilførsel af zink og kobber til landbrugsjord via husdyrgødning fra svin
Med husdyrgødning fra svin tilføres jorden relativt meget kobber og zink som følge af tilsætning af disse næringsstoffer ti...
06.05.05
Efterårsbehandling af flere års frøgræsmarker
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
31.07.02
Selen
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af w...
25.06.02
Handelsgødninger der indeholder meget svovl
Oversigt over handelsgødninger, der har et højt indhold af svovl.
06.05.02