314

Oprettet: 15-10-2010

Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med SyreN- og Infarm-systemet. Resultaterne viser, at der er god effekt på ammoniakfordampningen.

Derimod har der været en uklar effekt på emissionen af lugt (kun SyreN målt), og der har ingen effekt været på emissionen af lattergas. 

Forsøgene er gennemført på Forskningscenter Foulum i perioden 22. april til 15. juni 2010. Hovedresultaterne er afrapporteret i et notat. Notatet, som har titlen: ”Emission af ammoniak, lugt og lattergas ved udbringning af gylle med slæbeslange, nedfældning og forsuring med SyreN- og Infarmsystemer” er netop blevet offentliggjort.

Kilde: Nyord, T., Adamsen, A. P., Liu, D., Petersen, S.O. og Hansen, M.N. (2010). Emission af ammoniak, lugt og lattergas ved udbringning af gylle med slæbeslange, nedfældning og forsuring med SyreN- og Infarmsystemer. Notat fra Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech.

Sidst bekræftet: 20-10-2014 Oprettet: 15-10-2010 Revideret: 15-10-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
Status på afbrænding af husdyrgødning
En ny rapport beskriver perspektiver og barrierer for afbrænding af husdyrgødning i Danmark og resten af EU. Rapporten besk...
11.09.08
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08
Grøn Viden: Hurtig analyse af husdyrgødning med NIRS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udgivet en Grøn Viden, som viser, at NIRS er en hurtig og tilstrækkelige præcis me...
21.01.08
Grøn Viden: Fiberfraktion fra gylleseparering - tab af kulstof og kvælstof under lagring
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har lavet undersøgelser, som viser, at 10-45 pct. af total-N, 30-90 pct. af ammonium-N...
21.01.08