Feedback Form

  

Oprettet: 30-05-2018
Revideret: 24-05-2019

Statistik for kalkforbruget i 2018

Tildelingen af kalk til jordbruget steg i 2018 med 12 pct. i forhold til 2017

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 24-05-2019 Oprettet: 30-05-2018 Revideret: 24-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Optimer din goedskning med webappen gylleeffekt.dlbr.dk - og spar penge
Benyt webappen gylleeffekt.dlbr.dk til at beregne markeffekten ved aktuelle udbringninger af husdyrgødning. Se eksempler på...
26.04.19
Økonomi ved placering af gylle i majs
Placering af gylle til majs kan være en god løsning, hvis brugen af startgødning er begrænset af de nye fosforregler. Nye m...
16.04.19
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien.
27.03.19
Gylle til vårsæd
Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men va...
13.03.19
Opsamling på reglerne for udbringning af flydende husdyrgødning mv.
Efter 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I ...
31.01.19

Læs også