Feedback Form

  

Oprettet: 30-05-2018
Revideret: 24-05-2019

Statistik for kalkforbruget i 2018

Tildelingen af kalk til jordbruget steg i 2018 med 12 pct. i forhold til 2017

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 24-05-2019 Oprettet: 30-05-2018 Revideret: 24-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Bestemmelse af næringsstofindholdet i gylle ved online NIR-måling på gyllevogne
En præcis bestemmelse af gyllens næringsstofindhold ved udbringning stiller store krav til målesystemet. En marktest af et ...
15.08.19
Gødskning af vinterraps om efteråret
Det er vigtigt at sikre rapsens næringsstofbehov fra efteråret. Tilførslen af husdyrgødning bør begrænses til 60 kg ammoniu...
01.08.19
Optimer din goedskning med webappen gylleeffekt.dlbr.dk - og spar penge
Benyt webappen gylleeffekt.dlbr.dk til at beregne markeffekten ved aktuelle udbringninger af husdyrgødning. Se eksempler på...
26.04.19
Økonomi ved placering af gylle i majs
Placering af gylle til majs kan være en god løsning, hvis brugen af startgødning er begrænset af de nye fosforregler. Nye m...
16.04.19
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien.
27.03.19

Læs også