Af samme forfatter
Opgørelse af de økologsike sortsforsøg med spisekartofler fra 2019, hvor kraftig nedbør i høstperioden udsatte høsten betydeligt. Resultaterne fra forsøget er derfor ikke indhentet tids nok til at kunne udgives i oversigt over landsforsøgene 2019.
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
Undersøgelse af, hvordan kvælstof fra bælgplanter fordeler sig i jord og optages i andre planter.
Gennemgang af undersøgelser over strobiluriners eventuelle udbytteeffekt på uangrebne kartofler og andre afgrøde.
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske standardanalyse for pH, fosfor, kalium og magnesium. Metoden forventes også at være præcis for tekstur, kulstof og total-kvælstof
Nikolaj Madsen og faren Jens Madsen er i gang med at generationsskifte på Lille Harresøgård ved Give, hvor de driver et landbrug med 160 årskøer og 260 ha.
En litteraturgennemgang viser, at pløjefri dyrkning i nogle forsøg forøger kvælstofudvaskningen, mens det i andre reducerer den. Pløjefri dyrkning dækker i forsøgene over meget forskellig jordbearbejdning
Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe er venner og driver to selskaber ved Haderslev. De lejer bygninger og forpagter jorden af Kurt Jessen.
Jacob Serup Pedersen er fjerde generation på Vedagergaard, som ligger ved Aarup på Fyn.
Læs bl.a. om lovgivning, arter og sorter og eftervirkninger af kvælstof.
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Hør om deres erfaringer, udfordringer og oplevelser undervejs, og få deres bedste råd til processen.
Morten Ulbæk er 23 år og intet mindre end 20. generation på Ulbækgård, som ligger nord for Vejle Fjord.
Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og –ventilation. Der er nemlig både penge og CO2-udledning at spare.
Nye tal viser en stigning på mere end 50% i hektar med hestebønner fra 2017 til 2018. Det er især svine- og kvægproducenter, som ønsker et hjemmedyrket foder, der tilvælger hestebønnerne
Ved toastning af hestebønner får du først og fremmest en effektiv tørring og dermed konservering. Læs her, hvordan du gør.