Feedback Form

Af samme forfatter
Nikolaj Madsen og faren Jens Madsen er i gang med at generationsskifte på Lille Harresøgård ved Give, hvor de driver et landbrug med 160 årskøer og 260 ha.
40 % af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få årtier, hvis ikke udviklingen vendes. I denne podcast kan du høre, hvordan du som landmand kan være med til at bevare de eksisterende og skabe nye levesteder for bierne.
Henriks ro og erfaring kombineret med Thomas’ positive utålmodig skaber en god balance i virksomheden hos Brdr. Madsen.
Chefkonsulent i SEGES Leif Knudsen fortæller om kvælstofprognosen, som blev offentliggjort denne uge. Hør blandt andet, hvordan han mener den våde marts har påvirket jordens kvælstofindhold.
Vårbyg-panik i rekordvåd marts?🌧
N-min-målinger i februar i marker og forsøg med og uden efterafgrøder tyder på, at eftervirkningen af efterafgrøder i 2019 er beskeden og i nogle tilfælde negativ, fordi N-min-indholdet i ubevoksede marker i efteråret er høj grundet den tørre vinter.
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.
Der er foretaget en analyse af evt. sammenhænge mellem angreb af bladsvampe i majs i registreringsnettet i 2013-2018 og oplysninger om dyrkningsteknik.
En litteraturgennemgang viser, at pløjefri dyrkning i nogle forsøg forøger kvælstofudvaskningen, mens det i andre reducerer den. Pløjefri dyrkning dækker i forsøgene over meget forskellig jordbearbejdning
Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsentanter fra maskin- og softwareudviklerne.
En belgisk forsker med speciale i at anvende satellitbilleder til at beregne vækstkurver gæstede en SEGES-workshop i midten af december 2018. Læs referat af indlægget.
Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe er venner og driver to selskaber ved Haderslev. De lejer bygninger og forpagter jorden af Kurt Jessen.
Jacob Serup Pedersen er fjerde generation på Vedagergaard, som ligger ved Aarup på Fyn.
Læs bl.a. om lovgivning, arter og sorter og eftervirkninger af kvælstof.
Landmand Torben Nørgård og konsulent Casper Andersen er i marken for at lægge strategi for et OnFarm-forsøg. Se her, hvad de når frem til.
Trods de meget ringe udbytter i 2018 grundet tørken, så er hestebønneavlerne ved godt mod og fortsætter med den proteinrige afgrøde.
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Hør om deres erfaringer, udfordringer og oplevelser undervejs, og få deres bedste råd til processen.
Morten Ulbæk er 23 år og intet mindre end 20. generation på Ulbækgård, som ligger nord for Vejle Fjord.
Skift til LED-lys gav bedre arbejdslys og vil give Nørgaard en årlig besparelse på over 20.000 kr.
Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og –ventilation. Der er nemlig både penge og CO2-udledning at spare.
Mange landmænd glæder sig lige nu over de rogtig gode såbede, som kombinationen af passende nedbør ovenpå den ekstremt tørre sommer giver mulighed for at lave. Vi er med i Østjylland, hvor Jens Vithen sår vinterraps.
20 innovative danske landmænd deltager i et projekt, som handler om at arbejde mere præcist i marken – til gavn for både bundlinjen og miljøet.
- Vejrekstremerne giver os værdifulde erfaringer.
Sensommeren er sæson for bl.a. engbrandbæger, der kan medføre alvorlig forgiftning hos husdyr. Planten kan findes i større antal især på brak- og naturarealer.
Mange mælkeproducenter står på grund af tørken med rigtig store problemer i forhold til at have foder nok. Samtidigt hører vi, at der nogle steder er halmbørser, hvor der er udbydere, men paradoksalt nok ingen aftagere.