Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-03-2015

Planteavlsorientering - 148

Oprettet: 21-03-2013

Kvælstofprognosen 2013

Kvælstofprognosen for 2013 er offentliggjort på RetsInfo og viser et lidt større kvælstofbehov på lerjord end normalt. Det gælder hele landet.

Bekendtgørelsen om kvælstofprognosen 2013 er offentliggjort på RetsInfo, og kvælstofprognosen træder formelt i kraft den 22. marts 2013.  

Yderligere information om baggrunden for prognosen og konsekvensen for gødningsforbruget tilføjes i denne orientering snarest, men afventer at NaturErhvervstyrelsen offentliggør en nyhed om kvælstofprognosen. Videncentret for Landbrug offentliggør efter aftale først prognosen, når denne nyhed foreligger. I år er der et slip mellem offentliggørelsen på RetsInfo og nyheden fra NaturErhvervstyrelsen, hvorfor vi henviser direkte til RetsInfo.

Tabel 1. Kvælstofprognosen 2013. Afvigelser fra det normale behov for

tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Kilde: RetsInfo.

Område Grovsand Finsand Lerjord
JB 1 og 3 JB 2 og 4 JB over 4
Hele landet 0 0 +5
 

NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om kvælstofprognosen for 2013 træder formelt i kraft den 22. marts 2013.

Kvælstofprognosen for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for korn og forårssåede afgrøder for planperioden.

Kvælstofprognosen i DLBR PlanteIT

DLBR Mark Online er opdateret med kvælstofprognosen. Prognosen udsendes også i en serviceopdatering til DLBR Mark.

Sidst bekræftet: 21-03-2013 Oprettet: 21-03-2013 Revideret: 21-03-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Hans Spelling Østergaard

Af samme forfatter

Kan danske analysemetoder for mikronæringsstoffer erstattes af internationale metoder?
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af i...
23.12.16
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud fra teksturen i pløjelaget
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsæ...
23.09.16
Målinger af N-min og kvælstofoptagelse i majsmarker - Projekt EfterMajs 2012-2013
N-min målinger og målinger af kvælstofoptagelsen i majs skal danne grundlag for udvikling af modeller, som kan beskrive udv...
15.10.15
Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
Jordens indhold af kulstof er målt I 1986, 1997 og 2009 på et stort antal landbrugsarealer i Kvadratnettet. Resultaterne vi...
07.09.15