Oprettet: 20-02-2020

Kvælstofprognosen 2020

Kvælstofprognosen forventes indstillet den 11. marts 2020.

Kvælstofprognosen 2020 forventes at blive indstillet til Landbrugsstyrelsen den 11. marts 2020 og den offentliggøres snarest derefter. Prognosen udarbejdes efter de samme retningslinjer som hidtil.

Se nærmere i drejebogen for udarbejdelse af kvælstofprognosen her.

Prøvetagningen til bestemmelse af N-min er udført fra 3. til 14. februar 2020 på 138 marker i Kvadratnettet.

 

 

 

Sidst bekræftet: 20-02-2020 Oprettet: 20-02-2020 Revideret: 20-02-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Kvælstofudvaskning til grundvandet - fjernes der kvælstof i den nedre rodzone?
Artikel om kvælstofudvaskning til grundvandet vurderet ud fra sugeceller i en og to meters dybde.
01.04.20
Hvorfor er kvælstofprognosen kun et plus på 5-10 kg kvælstof pr. ha i 2020
Kvælstofprognosen er netop offentliggjort og det kan overraske, at den kun viser et forøget kvælstofbehov på 5-10 kg kvælst...
19.03.20
Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20
Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N...
05.03.20
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19