Planteavlsorientering - 130

Oprettet: 03-12-2012

Tolkning af målt kvælstofkoncentration i drænvand

Den første af tre prøvetagninger i drænvandsundersøgelsen 2012/13 viser lidt højere koncentrationer af kvælstof end sidste års målinger. Denne korte beskrivelse kan hjælpe til at sætte de målte koncentrationer ind i en sammenhæng.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 03-12-2012 Oprettet: 03-12-2012 Revideret: 03-12-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Camilla Lemming

Af samme forfatter

Tilgængelighed af fosfor i forarbejdet husdyrgødning
Behandling af husdyrgødning ved f.eks. separering, afgasning og forsuring er blevet mere udbredt de senere år. Her beskrive...
03.01.13
Denitrifikation - dannelse af lattergas eller frit kvælstof?
Fuldstændig denitrifikation omdanner nitrat til frit kvælstof, som er uskadeligt i atmosfæren. Ufuldstændig denitrifikation...
19.12.12
Resultater af registrering af sommervandføring og juniprøvetagning i dræn
I juni 2012 var der vandføring i 55 pct. af 200 undersøgte dræn i drænvandsundersøgelsen. Koncentrationen af total-kvælstof...
23.11.12
Kvælstofudvaskning fra græsmarker
På kvægbrug udgør græs ofte en stor andel af sædskiftet, og græsmarkerne har derfor stor betydning for den samlede udvaskni...
26.10.12
Udvaskning af kvælstof fra majs
Majsdyrkning forbindes ofte med risiko for høj kvælstofudvaskning. Resultater fra danske og udenlandske forsøg viser ikke e...
22.10.12