Feedback Form

 544

Oprettet: 16-05-2011
Revideret: 02-06-2014

Opdateret faktaark om kvælstof

Videncentret har opdateret ”Faktaark om Kvælstof”.

Opdateringen skyldes ikke, at kvælstof opfører sig anderledes, end det altid har gjort, men der er kommet ny viden om talstørrelserne for tabet af kvælstof, og i den forbindelse har de mange analyser af drænvand, som landmændene over hele landet har foretaget, mange steder vist meget lave indhold. 

Se faktaark om kvælstof (pdf)

I faktaarket, som er på fire sider med illustrationer, kan du bl.a. læse, at udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorde er halveret siden 80’erne. Det er imidlertid vanskeligt at finde metoder, som kan kvantificere effekten på vandmiljøet, da der er mange andre faktorer, der spiller ind, når man bruger sigtdybde og ålegræs som indikatorer på vandmiljøets tilstand. Ålegræsværktøjet har vist sig at være upålideligt, og der mangler i høj grad viden på området.

Undersøgelser fra DMU, Århus Universitet viser, at kun en mindre del af det kvælstof, der årligt udvaskes fra markerne, havner i vandløbene. På lerjorde drejer det sig om 30-50 procent, mens det på sandjord er 5-20 procent. 

Sidst bekræftet: 01-03-2017 Oprettet: 16-05-2011 Revideret: 02-06-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Carl Åge Pedersen

PlanteInnovation


Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Målrettet regulering – materiale og opgave til landbrugsskoler
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan br...
23.11.18
Video: Økologisk landmand bygger to minivådområder
Klaus Aage Bengtson, Hals ser de små rensningsanlæg som en stor fordel for hans muligheder for at drive landbrug fremover. ...
23.11.18
Podcast: Når krondyrene ser landmandens marker som tag-selv-bord
Vi er taget på besøg hos landmand Steffen Bjerre ved Brande. Han er en af de landmænd, der mister udbytter i marken, fordi ...
20.11.18
Video: Er der penge i præcisionsjordbrug?
Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie? Vi spørger tre landmænd med erfaring i præcisionsjordbrug.
16.11.18
Ny pjece med tegninger af målrettet indsats
Pjecen indeholder artikler med tegnede landskaber, som viser, hvordan kvælstof bevæger sig, og hvor virkemidlerne skal plac...
05.11.18