Planteavlsorientering - 07-541

Oprettet: 06-05-2005

Tilførsel af zink og kobber til landbrugsjord via husdyrgødning fra svin

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-05-2005 Oprettet: 06-05-2005 Revideret: 06-05-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Margit Bæk Jensen


Af samme forfatter

Oversigt over jordforbedringsmidler/ vækstimuleringsmidler afprøvet i Landsforsøgene
Kun meget få gange har jordforbedringsmidler/vækststimuleringsmidler givet statistisk sikre merudbytter. Oversigten dækker ...
21.07.05
Efterårsbehandling af flere års frøgræsmarker
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
31.07.02
Selen
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af w...
25.06.02
Handelsgødninger der indeholder meget svovl
Oversigt over handelsgødninger, der har et højt indhold af svovl.
06.05.02
Håndtering af gylle fra svinebesætninger med Salmonella DT 104
Ejeren bliver pålagt restriktioner i håndteringen af gylle, hvis besætningen har Salmonella DT 104. Der er dog nogle muligh...
05.04.01