Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 10. Gødskning


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 10. Gødskning
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger
45 Opbevaringsforsøg med Staldgødning. Forberedende Forsøg. 17. bd., 1910, s. 1-78. 80 øre. (R. K. Kristensen).

53.

Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904-1909. Ved Fr. Hansen. 17. bd., 1910, s. 693-731. 50 øre.

71.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Askov 1894-1910. Ved Fr. Hansen og Josef Hansen. 20. bd., 1913, s. 345-539. 1 kr. 50 øre.

82.

Prøvedyrkning paa Forsøgsstationen ved Aarslev. Ved Niels Anton Hansen. 21. bd., 1914, s. 553-617. 80 øre.

121.

Forsøg til Belysning af Roetoppens Værdi som Gødning. Askov 1900-1907. Ved Karsten Iversen. 24. bd., 1917, s. 515-30. 25 øre.

123.

Brak- og Grøngødningsforsøg paa Sandmarken ved Askov 1888-1914. Ved Josef Hansen. 25. bd., 1918, s. 1-42. 80 øre.

124.

Forskellige Forsøg med Lupiner paa Sandmarken ved Askov 1894-1903. Ved M. Bjerre. 25. bd., 1918, s. 43-55. 20 øre.

138.

Forsøg med Kogesalt og Kalisalte. Ved Harald R. Christensen. 26. bd., 1919, s. 737­823. 2 kr.

140.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Aarslev. 1911-1918. Ved Niels Anton Hansen. 27. bd., 1920, s. 1-157. 2 kr.

158.

Forsøg med Afvanding, Mergling og Kalkning, Jordbelægning og Gødskning paa Højmose ved Askov. Ved Josef Hansen. 29. bd., 1923, s. 1-27. 75 øre.

167.

Forskellige Gødningsforsøg paa Mosejord. Ved C. J. Christensen. 29. bd., 1923, s. 462-509. 1 kr.

184.

Undersøgelser vedrørende Ajlens Opbevaring. 1924. Ved Karsten Iversen. 31. bd., 1925, s. 149-68. 60 øre.

194.

Sædskifte- og Gødningsforsøg paa Sandjord. 1903-1922. Ved Josef Hansen. 32. bd., 1926, s. 161-203. 1 kr.

208.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationerne ved Askov og Lyngby. Ved Karsten Iversen. 33. bd., 1927, s. 557-752. 2 kr. 50 øre.

211.

Undersøgelser over Ammoniakfordampning i Forbindelse med Kvælstoftab ved Udbringning af naturlige Gødninger. I. Ajle. Ved S. Tovborg Jensen. 34. bd., 1928, s. 177-47. 75 øre.

214.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Aarslev 1911-1926. Ved Niels Anton Hansen. 34. bd., 1928, s. 373-523. 2 kr.

221.

Undersøgelser over Ammoniakfordampning i Forbindelse med Kvælstoftab ved Udbringning af naturlige Gødninger. II. Ajle. Ved S. Tovborg Jensen. 35. bd., 1929. s. 59-80. 65 øre.

222.

Staldgødningsundersøgelser. II. Ved Frode Hansen. 35. bd., 1929, s. 81-110. 75 øre.

225.

Udbytte- og Eftervirkningsforsøg med forskellige Bælgplanter 1914-24. Ved N. J. Nielsen. 35. bd., 1929, s. 269-92. 65 øre.

227.

Om Kunstgødningens Indvirkning paa Jordens Reaktion. Ved S. Tovborg Jensen. 35. bd., 1929, s. 390-419. 60 øre.

245.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Studsgaard. 1918-28. Ved N. J. Nielsen. 37. bd., 1931, s. 353-437. 2 kr.

247.

Forsøg med Efteraars- og Foraarsudførsel af Staldgødning. 1898-1929. Ved Karsten Iversen. 37. bd., 1931, s. 545-609. 1 kr.

251.

Kvælstoftabet ved Staldgødningens Udbringning. 1925-1930. Ved Karsten Iversen. 38. bd., 1932, s. 1-74. 1 kr. 50 øre.

261.

Forsøg med ensidig Kunstgødning. Askov 1894-1930. Ved Karsten Iversen. 38. bd., 1932, s. 537-612. 1 kr. 50 øre.

263.

Forsøg med Kunstgødning paa staldgødet Jord. 1894-1930. Ved Karsten Iversen. 39. bd., 1933, s. 1-113. 2 kr.

275.

Fordampningstabet ved Ajlens Udbringning. 1928-33. Ved Karsten Iversen. 40. bd,. 1934, s. 169-234. 1 kr. 25 øre.

286.

Forsøg med Kunstgødning, Kalk og Mergel til Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 41. bd., 1936, s. 1-64. 1 kr. 25 øre.

289.

Forsøg med biologisk-dynamisk Gødskning. Ved Karsten Iversen. 41. bd., 1936, s. 210-22. 35 øre.

307.

Saatids-, Saamængde- og Saamaadeforsøg med gul og blå Lupin til Nedpløjning. Ved N. J. Nielsen. 42. bd., 1937, s. 299-309. 35 øre.

310.

Forskellige Opbevarings- og Udførselstider for Staldgødning. 1929-35. Ved Karsten Iversen. 42. bd., 1937, s. 471-518. 1 kr.

312.

Forsøg med Ajlens Anvendelse. Askov 1929-1937. Ved Karsten Iversen. 43. bd., 1938, s. 112-144. 80 øre.

313.

Ajlens Nedbringning med Ajlenedfælder. 1933-1936. Ved Jacob Wedsted og Karsten Iversen. 43. bd., 1938, s. 145-158. 50 øre.

317.

Fosforsyre- og Kaliforsøg 1927-34. Ved Karsten Iversen. 43. bd., 1938, s. 369-459. 1 kr. 75 øre.

322.

Karforsøg til Belysning af nogle Havresorters Gødskning med Mangansulfat. Ved F. Steenbjerg og E. Boken. 43. bd., s. 819-829. 45 øre.

326.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Studsgaard 1929-36. Ved N. J. Nielsen og Jacob Wested. 44. bd., 1939, s. 158-185. 75 øre.

329.

Forsøg med Kunstgødning og Staldgødning til Agerkultur paa merglet Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 44. bd., 1939, s. 224­272. 1 kr.

330.

Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger. 1922-1938. Ved Karsten Iversen og Jacob Wested. 44. bd., 1939, s. 273-357. 1 kr. 25 øre .

331.

Mangan, Kobber og Bor i Staldgødning, Ajle og Handelsgødning. Ved F. Steenbjerg. 44. bd., 1940, s. 373-387. 50 øre.

334.

Kontrolforsøg med Fosforsyre og Kali. I. Ved Karsten Iversen. 44. bd., 1940, s. 635-699. 90 øre.

338.

Forsøg med Gødskning og Sandbelægning til Agerkultur paa Højmose 1923-38. Ved N. Abildgaard og Ejnar Knudsen. 45. bd., 1940, s. 1-38. 1 kr. 20 øre.

343.

Analyser af Staldgødning. Ved Frode Hansen. 45. bd., 1941, s. 389-400. 45 øre.

350.

Forsøg med Udbringning af Superfosfat og Kaligødning Efteraar og Foraar. Ved Karsten Iversen. 46. bd., 1941, s. 222-237. 45 øre.

351.

Forsøg med Sommerudbringning af Ajle til Rodfrugt. 1937-40. Ved Karsten Iversen. 46. bd., 1941, s. 322-328. 30 øre.

363.

Forsøg med Ajle til Bælgplante-Græsblanding 1937-40. Ved K. Iversen, 47. bd., 1942, s. 272-286. 60 øre.

365.

Forsøg med Udbringning af Kvælstofgødning ad een eller to Gange. Ved K. Iver­sen. 47. bd., 1942, s. 326-337. 60 øre.

368.

Staldgødningens Vinter-Opbevaring. Aabent Møddingsted og Møddinghus. 1938-1942. Ved Karsten Iversen. 47. bd., 1943, s. 651-667. 60 øre.

369.

Kontrolforsøg med Fosforsyre og Kali, 1935-1942. II. Ved Karsten Iversen. 48. bd., 1943, s. 91-162. 1 kr. 50 øre.

373.

Forskellig Udførselstid for Ajle 1929-1941. Ved Karsten Iversen. 48. bd., 1943, s. 337­357. 60 øre.

374.

Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger. 1930-1942. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 48. bd., 1944, s. 418-515. 1 kr. 50 øre.

378.

Forsøg med Grøngødning 1938-1942. Ved Karsten Iversen. 49. bd., 1944, s. 102-117. 60 øre.

380.

Forsøg med stigende Salpetermængder, Kvælstofgødskningens Økonomi. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 49. bd., 1944, s. 189-233. 75 øre.

389.

Udvaskning af Fosforsyre og Kali. Ved Karsten Iversen. 50. bd., 1945, s. 106-125. 45 øre.

392.

Fosforsyre- og Kaliforsøg ved Statens Forsøgsstationer 1927-1942. Ved Karsten Iversen. 50. bd., 1946, s. 299-366. 1 kr.

396.

Forsøg med Staldgødning og Kunstgødning ved Lyngby 1910-42. Ved K. Dorph-Petersen. 50. bd., 1946, s. 555-616. 1 kr. 20 øre.

406.

Forsøg med store Mængder Fosforsyre- og Kaligødning. Jordbundsanalyser og Markforsøg 1940-46. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 51. bd., 1948, s. 438-479. 1 kr.

408.

Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Studsgaard 1937-44. Ved Frode Hansen. 51. bd., 1948, s. 500-527. 60 øre.

412.

Forsøg med Staldgødningens Opbevaring og Anvendelse. 1936-46. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 52. bd., 1948, s. 69­110. 75 øre.

416.

Forsøg med natriumholdige gødninger. Ved K. Dorph-Petersen og F. Steenbjerg. 52. bd., 1949, s. 484-519. 75 øre.

417.

Forsøg med forskellige udførselstider for kalkkvælstof 1944-47. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 52. bd., 1949, s. 520-538. 60 øre.

418.

Undersøgelse over produktionen af staldgødning og ajle. Askov 1942-47. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 52. bd., 1949, s. 628-652. 75 øre.

419.

Forsøg med staldgødning og kunstgødning på sandjord ved Lundgaard og Tylstrup 1927-46. Ved Karsten Iversen og K. Dorph­Petersen. 53. bd., 1949, s. 33-84. 75 øre.

440.

Forsøg med staldgødning og kunstgødning ved Askov 1894-1948. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 54. bd., 1951, s. 369-538. 2.50 kr.

453.

Konservering af staldgødning med superfosfat. 1947-50. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 55. bd., 1952, s. 282-302. 60 øre.

461.

Forsøg med flydende, vandfri ammoniak som kvælstofgødning. Ved K. Dorph-Petersen. 55. bd., 1952, s. 645-657. 30 øre.

466.

Forsøg med gødskning af oliehør og opiatvalmue. Ved H. Bagge. 56. bd., 1953, s. 304-316. 45 øre.

478.

Kontrolforsøg med fosforsyre og kali 1935-1950. Ved Karsten Iversen. 57. bd., 1954, s. 369-457. 1.50 kr.

495.

Forsøg med grøngødning 1942-53. Ved Frode Hansen. 58. bd., 1955, s. 485-510. 60 øre.

496.

Sammenflettede kvælstof-, fosfat- og kaliforsøg. Ved K. Dorph-Petersen. 58. bd., 1955, s. 553-573. 60 øre.

497.

Forsøg med udbringning af ajle og salpeter efterår, vinter og forår. 1941-53. Ved Karsten Iversen. 58. bd., 1955, s. 574-605. 60 øre.

510.

Forsøg med stigende mængder kvælstofgødning til rodfrugt ved anvendelse af forskellige mængder staldgødning og ajle. Ved Karsten Iversen og K. Dorph-Petersen. 59. bd., 1955, s. 433-463. 60 øre.

519.

Staldgødningens opbevaring og udbringning. Ved Karsten Iversen. 60. bd., 1956, s. 1-19. 45 øre.

525.

Forsøg med store og små mængder fosforsyregødning 1940-53. Ved Karsten Iversen. 60. bd., 1956, s. 269-320. 60 øre.

529.

Forsøg med ensilagesaft som gødning. Ved K. Dorph-Petersen. 60. bd., 1956, s. 504-514. 45 øre.

539.

Forsøg med store og små mængder kaligødning 1940-54. Ved Karsten Iversen. 61. bd., 1957, s. 189-240. 75 øre.

582.

Mekanisk jordbearbejdnings indflydelse på superfosfats bevægelse i jorden belyst ved hjælp af radioaktivt fosfor. Ved A. Dam Kofoed. 63. bd., 1959, s. 285-306. 30 øre.

595.

Forskellig udbringningstid for kalksalpeter til vintersæd. Ved A. Dam Kofoed. 64. bd., 1960, s. 51-76. 50 øre.

597.

Gødnings- og kalkningsforsøg med spindhør. Ved Asger Larsen. 64. bd., 1960, s. 102-148. 75 øre.

606.

Fastliggende gødningsforsøg på let sandjord ved Jyndevad 1942-57. Ved Fr. Heick og K. Dorph-Petersen. 64. bd., 1960, s. 481-514. 75 øre.

621.

Roetoppens gødningsværdi. Ved A. Dam Kofoed. 65. bd., 1961, s. 199-205. 50 øre.

625.

Sommerudbringning af salpeter til roer. Ved A. Dam Kofoed. 65. bd., 1961, s. 384-393. 50 øre.

640.

Forsøg med natriumgødskning af spindhør. Ved Asger Larsen. 66. bd., 1962, s. 336-352. 50 øre.

684.

Forsøg med stigende mængder kvælstof til staldgødet og ikke-staldgødet jord. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergaard Klausen. 68. bd., 1964, s. 23-58. 75 øre.

705.

Forsøg med flydende kvælstofgødning UAN-30. Ved A. Dam Kofoed, J. Lindhard og P. Søndergaard Klausen. 68. bd., 1965, s. 737-748. 50 øre.

752.

Fastliggende forsøg med NPK-gødning, forskellige fosforgødninger og kaliumnitrat. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergaard Klausen. 70. bd., 1966, s. 56-69. 50 øre.

783.

Forsøg med flydende vandfri ammoniak. Ved A. Dam Kofoed, J. Lindhard og P. Søndergaard Klausen. 71. bd., 1967, s. 145­225. 1 kr. 25 øre.

819.

Fastliggende gødningsforsøg ved Lyngby 1943-61. Ved Aage Due. 72. bd., 1968, s. 229-240. 50 øre.

827.

Mineralstofbortførsel fra græsdækket jord i lysimetere. Ved A. Dam Kofoed og J. Lindhard. 72. bd., 1968, s. 417-437. 50 øre.

832.

Stigende mængder kvælstof til vårsæd på lavbundsjord 1960-67. Ved Kr. G. Mølle og Th. Jessen. 72. bd., 1968, s. 489-502. 50 øre.

833.

Planternes ernæring med svovl. Ved A. Dam Kofoed og Hans Th. Fogh. 72. bd., 1968, s. 503-512. 50 øre.

836.

Opbevaring og virkning af flydende staldgødning. Ved A. Dam Kofoed, Johs. Meincke og Jens V. Højmark. 72. bd., 1969, s. 618-634. 50 øre.

839.

Forsøg med forskellige udbringningstider for staldgødning. Ved A. Dam Kofoed og Ole Nemming. 73. bd., 1969, s. 12-24. 50 øre.

842.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frøavl. Ved Asger Larsen og A. Nordestgaard. 73. bd., 1969, s. 45-56. 50 øre.

853.

Forsøg med paraform. Langsomtvirkende kvælstofgødning. Ved A. Dam Kofoed og K. E. Larsen. 73. bd., 1969, s. 172-179. 50 øre.

855.

Kvælstofgødning til kløvergræs og rent græs. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergaard Klausen. 73. bd., 1969, s. 203-246. 50 øre.

876.

Nedvaskning af kvælstofforbindelser i jord. Ved A. Dam Kofoed og V. Kjellerup. 73. bd. 1970, s. 659-686.

933.

Kvælstofvirkning i nogle ældre og nyere bygsorter. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergaard Klausen. 75. bd. 1971, s. 7-26.

943.

Gødskning med natrium til forskellige landbrugsafgrøder. Ved A. Dam Kofoed og Hans Th. Fogh. 75. bd. 1971, s. 176-182.

951.

N-, P- og K-gødsknings indflydelse på fodsygeangreb ved kontinuerlig korndyrkning. Ved Sten Stetter. 75. bd. 1971, s. 274-277.

958.

Forsøg med magnesium. Ved A. Dam Kofoed og Jens V. Højmark. 75. bd. 1971, s. 349-376.

973.

Sammenligning af forskellige udbringningsmåder for urea anvendt i fast form. Ved A. Dam Kofoed og K. E. Larsen. 75. bd. 1971, s. 549-554.

1003.

Forsøg med kvælstof, kalium og fosfor til hestebønne. Ved Erik Augustinussen. 76. bd. 1972, s. 6-12.

1020.

Placering af NPK-gødning til kartofler. Ved Jens V. Højmark. 76. bd. 1972, s. 196-208.

1028.

Ændringer i jordens pH og kalkbehov efter anvendelse af kalksalpeter, flydende vandfri ammoniak eller urea. Ved Hans Th. Fogh. 76. bd. 1972, s. 316-330.

1101.

Placering af NPK-gødning og vanding af tidlige kartofler dyrket under plasticfolie. Ved Jens V. Højmark. 77. bd. 1973, s. 411-414. 1.50 kr.

1135.

Virkningen af forskellige faste kvælstofgødninger. Ved P. Søndergaard Klausen. 78. bd. 1974, s. 67-84. 1.50 kr.

1144.

Virkningen af flydende ammoniak nedfældet med forskellige nedfældertyper til korn, bederoer og kartofler. Ved Hans Th. Fogh. 78. bd. 1974, s. 167-182. 1.50 kr.

1155.

Virkningen af flydende ammoniak med forskellige kørehastigheder før og efter såning af byg. Ved Hans Th. Fogh, 78. bd. 1974, s. 285-302 1.50 kr.

1164.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl og engsvingel. Ved Anton Nordestgaard. 78. bd. 1974, s. 395-407. 1.50 kr.

1215.

Isobutyliden diurea (Isodur) som langsomtvirkende N-gødning til græs. Ved K. E. Larsen. 79. bd. 1975, s. 288-302. 2.00 kr.

1222.

Udsædsmængder af byg kombineret med stigende mængder kvælstof. Ved Jens V. Højmark. 79. bd. 1975, s. 378-392. 2.00 kr.

1240.

Kvælstof i afgrøde og gennemsivningsvand efter tilførsel af nitrat- og ammoniakkvælstof. Lysimeterforsøg 1962-72. Ved J. Lindhard. 79. bd. 1975, s. 536-544. 2.00 kr.

1266.

Placering og bredsåning af NPK-gødning til sildige kartofler. Ved Jens V. Højmark. 80. bd. 1976, s. 211-220. 2.00 kr.

1269.

Husdyrgødning til kløvergræs og rent græs. Ved Ole Nemming. 80. bd. 1976, s. 239-257. 2.00 kr.

1289.

Virkning af gylle tilsat forskellige strøelsesmidler. Ved Ole Nemming. 80. bd. 1976, s. 462-466. 2.50 kr.

1295.

Efterårs- vinter- og forårsnedfældning af flydende ammoniak uden og med N-Serve. Ved H. T. Fogh. 80. bd. 1976, s. 541-546. 2.50 kr.

1297.

Flydende trykfri N-gødning og kalkammonsalpeter til byg og bederoer. Ved H. T. Fogh. 80. bd. 1976, s. 556-568. 2.50 kr.

1299.

Græssygdomme og gødskning. Ved Boldt Welling. 80. bd. 1976, s. 575-586. 2.50 kr.

1306.

Eftervirkning af magnesium. Ved Carl Chr. Olsen. 80.bd. 1976, s. 656-664. 2.50 kr.

1309.

Kaliumfrigørelse i udyrket jord. Ved J. Dissing Nielsen. 80. bd. 1976, s. 692. 2.50 kr.

1331.

Forsøg med kalk og magnesium til forskellige afgrøder på let sandjord. Ved Anders Gregersen. 1977. 81. bd., s. 49-56. 5,00 kr.

1333.

Virkningen af stigende mængde kaliumklorid og kaliumsulfat på kartoffeludbytte, kogekvalitet og farve af chips. Ved Jens V. Højmark. 1977. 81 bd., s. 68-80. 7,50 kr.

1338.

Aminosyresammensætning hos nogle bygsorter og -mutanter dyrket ved forskellig nitrogentilførsel. Ved Knud Erik Bach Knudsen. 1977.81. bd., s. 113-121. 5,00 kr.

1348.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.). Ved Anton Nordestgaard. 1977. 81. bd., s. 187-202. 5,00 kr.

1349.

Kvælstof, kalium og magnesium til kløvergræs. Ved P. Søndergaard Klausen og K. E. Larsen. 1977. 81. bd., s. 203-214. 5,00 kr.

1363.

Forsøg i vinterraps med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof kombineret med 2 såtidspunkter for vinterrapsen 1971-76. Ved Anton Nordestgaard. 1977. 81. bd., s. 365-373. 5,00 kr.

1384.

Udbytte af tørstof, råprotein og aminosyre i græs efter N-gødskning med kalkammonsalpeter contra kalkammonsalpeter og ureaopløsning. Ved Hans Th. Fogh. 1978. 82. bd., s. 69-80. 5,00 kr.

1399.

Pyrolyseret dagrenovation blandet med slam. Ved P. Søndergaard Klausen, S. Damgaard-Larsen, K. E. Larsen. 1978. 82. bd., s. 243-261. 5,00 kr.

1420.

Flydende ammoniak til byg. Forskellige udsædsmængder, nedfældningstider, kørehastigheder og nedfældningsdybder. Ved Hans Th. Fogh. 1978. 82. bd., s. 481-484. 5,00 kr.

1422.

Forsøg med magnesium og kvælstof til kålroe, bederoe og tomat. Ved H. Mygind. 1978. 82. bd., s. 494. 5,00 kr.

S 1444.

Nedfældning af flydende ammoniak i forskellige afstande fra planterækker. Ved Hans Th. Fogh. 1979. 83 bd., s. 100. 5,00 kr.

1451.

Overfladeaktive stoffers indflydelse på ureaoptagelsen ved bladgødskning. Ved Arne Kyllingsbæk. 1979. 83. bd., s. 155-160. 6,00 kr.

1455.

Fjerkrægødning, sammensætning og mængde fra forskellige produktioner. Ved J. Lindhard og V. Kjellerup. 1979. 83. bd., s. 194-200. 6,00 kr.

1465.

Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af plantenæringsstoffer. Ved V. Kjellerup og A. Dam Kofoed. 1979. 83 bd., s. 330-348. 9,00 kr.

1466.

Årlig tilførsel af slam fra rensningsanlæg til landbrugsjord. Ved S. Damgaard-Larsen, K. E. Larsen og P. Søndergaard Klausen. 1979. 83. bd., s. 349-386. 18,00 kr.

1467.

Engangstilførsel af slam fra rensningsanlæg til landbrugsjord. Ved S. Damgaard-Larsen, P. Søndergaard Klausen og K. E. Larsen. 1979. 83. bd., s. 387-403. 9,00 kr.

1468.

Flydende, trykfri N-gødning og kalkammonsalpeter til byg, hvede og græs. Ved Hans Th. Fogh. 1979. 83 bd., s. 405-414. 6,00 kr.

1472.

Nedsivning fra markmødding og ensilagestakke. Ved Johs. Meincke. 1979. 83. bd., s. 442-467. 12,00 kr.

1481.

Forskellige udbringningstider for kvælstofgødningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.). Ved Anton Nordestgaard. 1979. 83. bd., s. 523-536. 9,00 kr.

1501

Kvælstof-, natrium- og kaliumgødningers indvirkning på sukkerroers udbytte og saftkvalitet. Ved Erik Augustinussen. 84. bd. 1980, s. 179-190.

1502

Vand og kvælstofgødning til flerårigt græs og kløvergræs. Ved Anders K. Gregersen. 84. bd. 1980, s. 191-208.

1513

Sandbeds- og centrifugeafvandet slam. Ved P. Søndergaard Klausen. 84. bd. 1980, s. 331-334.

1515

Optagelse af urea i bygplanter efter sprøjtning med en ureaopløsning på forskellige tidspunkter i døgnet. Ved Arne Kyllingsbæk. 84. bd. 1980, s. 343-348.

1522

The effects of manure and NPK fertilizers on the soil microorganisms in a Danish longterm field experiment. Ved Finn Eiland. 84. bd. 1980, s. 447-454.

1531

Forskellige udbringningstider for kvælstof om foråret ved frøavl af engsvingel (Festuca pratensis). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 1-12.

1552

Fosforvirkning af kemisk fældet slam. Ved K. E. Larsen og S. Damgaard-Larsen. 85. bd. 1981, s. 185-192.

1560

The influence of increasing amounts of nitrogen on the propagation of the cereal cystnematode (Heterodera avenae Woll.) II. Ved Mogens Juhl. 85. bd. 1981, s. 281-290.

1566

Forskellige udbringningstidspunkter for kvælstof om foråret ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata), rød svingel (Festuca rubra), engrapgræs (Poa pratensis), timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 357-388.

1583

Kvælstofgødskningens indvirkning på sukkerroers saftkvalitet og sukkertab under opbevaring. Ved Erik Augustinussen og Erling Smed. 86. bd. 1982, s. 97-106.

1584

Kalk, gips, superfosfat og kvælstof til klægholdig lavbundsjord i Skjernådalen og i det vestjyske fjordområde. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 107-118.

1586

Stigende mængder fast svinegødning og svinegylle til byg. Ved Ole Nemming. 86. bd. 1982, s. 127-132.

1594

Udbringningstider for svinegødning til byg. Ved P. Søndergård Klausen og Ole Nemming. 86. bd. 1982, s. 189-192.

1606

Forårsslæt og kvælstofmængder i italiensk rajgræs til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 86. bd. 1982, s.357-374.

1609

Kaliumgødning til klægholdig lavbundsjord. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 383-387.

1631

Kvælstofgødskningens indflydelse på udvaskning af plantenæringsstoffer fra jorden. Lysimeterforsøg med anvendelse af 15 N. Ved V. Kjellerup og A. Dam Kofoed. 87. bd. 1983, s. 1-22.

1632

Gødskningens indflydelse på jords og planters cadmiumindhold. Undersøgelser i de langvarige markforsøg ved Askov forsøgsstation 1894-1981. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergård Klausen. 87. bd. 1983, s. 23-32.

1641

Gødningsvirkningen af afgasset og ikke afgasset gylle. Ved A. Dam Kofoed og P. Søndergård Klausen. 87. bd. 1983, s. 119-128.

1643

Kvælstof i vandingsvandet til byg. Ved A. Gregersen og E. Hejlesen. 87. bd. 1983, s. 141-151.

1652

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 2. Bygplanternes morfologiske udvikling i relation til kvælstof. Ved Annette Andersen og Marianne Boye Jensen. 87. bd. 1983, s. 217-236.

S1669

Kvælstof og planteproduktion. Ved Jørgen Hansen og Arne Kyllingsbæk (red.). 87. bd 1983, s. 427-428.

1672

Kvælstofmængder ved frøavl af timothe og lav timothe. Ved Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 457-464.

1673

Frøkvalitet hos vårraps ved gødskning med kvælstof, fosfor og kalium. Ved Erik Augustinussen, Anton Nordestgaard og Poul Flengmark. 87. bd. 1983, s. 465-476.

1680

Udsædsmængdens og kvælstof gødskningens indflydelse på udbytte og kvalitet af vårrybs (Brassica campestris oleifera). Ved Erik Augustinussen, Poul Flengmark og Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 539-546.

1715

Kvælstof til vinterhvede, engangs- eller delt udbringning. Ved Carl Chr. Olsen og K. E. Larsen. 88. bd. 1984, s. 243-256.

1726

Kvælstof- og kaliumgødskningens indflydelse på vinterrapsens frøkvalitet. Ved Anton Nordestgaard, Erik Augustinussen og Poul Flengmark. 88. bd. 1984, s. 337-342.

1728

Tungmetalindhold i husdyrgødning. Ved A. DamKofoed og V. Kjellerup. 88. bd. 1984, s. 349-352.

1731

Forskellige udbringningsmetoder for kvælstof til græs ved vanding. Ved Frede Jensen. 88. bd.1984, s. 379-386.

1741

Delt kvælstof til majs på vandet sandjord. Ved A. K. Gregersen. 88. bd. 1984, s. 469-478.

1742

Kvælstofgødskningens indflydelse på bygplanters skududvikling. Ved Arne Kyllingsbæk. 88. bd. 1984, s. 479-488.

1754

Kalk, gips og superfosfat til græs på marskjord. Ved Carl Nielsen. 88. bd. 1984, s. 609-620.

1759

Nedfældning af kvæggylle til byg og bederoer. Ved K. E. Larsen og P. Keller. 89. bd. 1985, s. 11-18.

1760

Nedfældning af kvæggylle til græs. Ved K. E. Larsen og P. Keller. 89. bd. 1985, s. 1924.

1761

Kvæggylle til majs i vækstperioden. Ved Johs. Meincke. 89. bd. 1985. s. 25-29.

1787

Vand og kvælstof til vinterhvede på sandjord. Ved A. K. Gregersen og E. Hejlesen. 89. bd. 1985, s. 231-240.

1793

Tidspunkt for kvælstoftilførsel om foråret i frøgræsser med forskellige kvælstofniveauer om efteråret. Ved Anton Nordestgaard. 89. bd. 1985, s.289-302.

S1795

Dyrkningsmetoders indflydelse på udbytte, plantekvalitet, jord og miljø. I. Gødskning. Ved Kirsten Høg. 89. bd. 1985, s. 308.

1799

Soil air concentration of N 2 0 over 3 years of field experiments with animal manure and inorganic N-fertilizer. Ved Anne-Margrethe Lind. 89. bd. 1985, s. 331-340.

S 1809

Husdyrgødning og dens anvendelse. Ved A. Dam Kofoed, P. Søndergård Klausen, B. Tolstrup Christensen, V. Kjellerup og K. E. Larsen. 89. bd. 1985, s. 409-410.

Afhandlinger

1913.

M. K. Kristensen og Harald R. Christensen: Beretning om Forsøg med Fosforsyregødninger, udførte i Landboforeninger i Jylland. 20 bd., s. 24-104.

1916.

Harald R. Christensen: Om Vejrligets indflydelse paa Afgrødernes Udnyttelse af tilførte Gødningsstoffer. 23. bd., s. 251-88.

1919.

Karsten Iversen: Lokale Forsøg med Kunstgødning til Korn og Rodfrugt, udførte paa Fyn i Aarene 1901-1915. En statistisk Bearbejdelse. 26. bd., s. 193-297.

1919.

R. K. Kristensen. Konservering af Ajle. 26. bd., s. 485-90.

1931.

N. P. Johansen: Aarslevforsøgene. 37. bd., s. 317-48.

1932.

Karsten Iversen: Betydningen af fastliggende lokale Gødningsforsøg. 38. bd., s. 309-20.

1932.

N. Aa. Sørensen: Fordelingen af Kunstgødning i 1927-28. 38. bd., s. 696.

1934:

Frode Hansen: Nogle Undersøgelser over Kartoflers Smag og Gødskningens Indflydelse paa denne. 40 bd., s. 314-31.

1937.

Jacob Wested: Udgør Roden eller de overjordiske Plantedele det væsentlige ved Grøngødskningen? 42. bd., s. 310-14.

1938.

S. Tovborg Jensen: Om Kvælstoftab ved Ammoniakfordampning fra Ajle. 43. bd., s. 177-88.

1938.

Frode Hansen: Temperaturen i staldgødet og kunstgødet Jord. 43. bd., s. 358-360.

1940.

C. A. Jørgensen: Om Kalihungersymptomer paa Landbrugsplanterne og deres Anvendelse ved Paavisning af Kalitrang i Marken. 44. bd., s. 557-633.

1941.

Frode Hansen: Undersøgelser over Mineralisering af Kvælstofforbindelser i Urin og Ekskrementer. 45. bd., s. 401-419.

1943.

F. Steenbjerg og K. Dorph-Petersen: Kvælstof, Kalium og Natrium til Bederoer. 47. bd., s. 668-672.

1945.

D. Muller: Fosfatets norfologiske Virkning paa Planterne, 50. bd., s. 150-156.

1948.

S. Tovborg Jensen og Betsy Kjær: Kvælstoftab ved Ammoniakfordampning efter Gødskning med Svovlsur Ammoniak. 51. bd., s. 666-711.

1949.

K. Dorph-Petersen: Orienterende undersøgelser over fordelingen af fosfat i nogle danske jordprofiler. 53. bd., s. 160-172.

1955.

K. Dorph-Petersen: Magnesiumproblemet for landbrugets planteavl. 58. bd., s. 369­ 395.

1959.

Aage Henriksen. Om overgødskning med blåsten. 62. bd., s. 871-878.

1961

Karsten Iversen: Fosforsyre og kali. Forsøg jordbundsanalyser og gødningsvejledning. 65. bd., s. 459-478.

1968.

Hanne Flyge og Aksel Tovborg Jensen: Røntgenografisk faseanalyse af 35 kunstgødninger og deres vanduopløselige rester. 72. bd., s. 520-530.

1969.

A. J. Andersen: Virkningen af forskellige kobbermidler indgranuleret i NPK-gødninger. 73. bd., s. 278-284.

1970.

Chr. Stapel, Ole Bagger og Johs. Sode. Undersøgelser over borgødskning af rødkløver. 74. bd., s. 97-116.

Meddelelser

67.

Brak- og Grøngødningsforsøg paa Sandmarken ved Askov Forsøgsstation 1888-1914. Uds. 15. marts 1918. 27. bd., s. 377.

72.

Forsøg med Agerkultur paa Højmose. Forskellig Jordlægning og Gødskning. (A,) uds. 25. marts 1920, 27. bd., s. 388.

116.

Undersøgelser vedrørende Ajlens Opbevaring. (A), uds. 5. marts 1925, 31. bd., s. 801.

131.

Gødskning af Lavmose med Fosforsyre og Kali. (A), uds. 30. december 1926, 33. bd., s. 488.

132.

Kvælstofgødning til Mosejord. (A), uds. 6. januar 1927, 33. bd., s. 492.

133.

Forskellige Mængder af Fosforsyre- og Kaligødning til Lavmose. (A), uds. 13. januar 1927, 33. bd., s. 495.

158.

Fodringsforsøg samt Opbevaringsforsøg med Staldgødning ved Aarslev 1911-1926. (A), uds. 16. januar 1930, 36. bd., s. 600.

161.

Forskellige mængder af Gødning. (A), uds. 6. februar 1930, 36. bd., s. 611.

162.

Forsøg med Staldgødning og Kunstgødning. (A), uds. 13. februar 1930, 36. bd., s. 614.

163.

Værdiforholdet mellem Staldgødning og Kunstgødning. (A), uds. 20. februar 1930, 36. bd., s. 618.

180.

Forsøg til Belysning af Roetoppens Værdi som Gødning. (A), uds. 22. januar 1931, 37. bd., s. 690.

219.

Kvælstoftabet ved Staldgødningens Udbringning. (A), uds. 22. februar 1934, 40. bd., s. 625.

224.

Fordampningstabet ved Ajlens Anvendelse til Vaarsæd og Rodfrugt. (A), uds. 19. juli 1934, 40. bd., s. 638.

235.

Forsøg med Nitrophoska. (A), uds. 21. februar 1935, 40. bd., s. 666.

266.

Forskellige Udførselstider for Staldgødning til Rodfrugt og Vaarsæd. (A), uds. 11. november 1937, 42. bd., 1937, s. 549.

271.

Ajlens Nedbringning med Ajlenedfælder. (A), uds. 24. marts 1938, 43. bd., s. 691.

292.

Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger. 1922-38. (A), uds. 1. februar 1940, 45. bd., s. 716.

308.

Bor til Lucerne paa overkalket Jord. (A), uds. 3. oktober 1940, 46. bd., s. 171.

316.

Udbytteforsøg med Borax. (A), uds. 27. februar 1941, 46. bd., s. 723.

321.

Forsøg med Sommerudbringning af Ajle til Rodfrugt. (A), uds. 15. maj 1941, 46. bd., s. 740.

340.

Kvælstofgødning til Vintersæd. (A), uds. 10. september 1942, 47. bd., s. 708.

349.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med forskellige Mængder Staldgødning til Tobak (Nicotiana tabacum) 1940-1942. (A), uds. 21. april 1943, 48. bd., s. 724.

384.

Gødningsforsøg i Lupin. (A), uds. 7. marts 1946, 51. bd., s. 179.

403.

Forskellige Udførselstider for Staldgødning. (A), uds. 4. december 1947, 52. bd., s. 367.

404.

Staldgødningens Opbevaring. Aaben Møddingsted og Møddinghus. (A), uds. 11. december 1947, 52. bd., s. 371.

412.

Forskellige Udførselstider for Ajle. (A), uds. 5. februar 1948, 52. bd., s. 691.

415.

Forsøg med forskellige Kaligødninger til Tobak 1940-1946. (A), uds. 19. februar 1948, 52. bd., s. 703.

479.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til oliehør 1948-51. (A), uds. 20. marts 1952, 56. bd., s. 163.

484.

Gødningsforsøg med frøavlskulturer af radis og spinat 1948-50. (A), uds. 12. juni 1952, 56. bd., s. 338.

493.

Forsøg med stigende mængder salpeter til bederoer ved anvendelse af forskellige mængder staldgødning og ajle. (A), uds. 7. februar 1953, 56. bd., s. 539.

525.

Udbringning af ajle og salpeter efterår, vinter og forår. (A), uds. 10. februar 1955, 59. bd., s. 176.

539.

Forsøg med stigende mængder kvælstofgødning til rodfrugt ved anvendelse af forskellige mængder staldgødning og ajle. (A), uds. 12. maj 1955, 59. bd., s. 732.

546.

Staldgødningens opbevaring og udbringning. (A), uds. 20. oktober 1955, 61. bd., s. 159.

571.

Forsøg med udstrøning og udsprøjtning af boraks til kålroer. Foreløbig meddelelse. (A), uds. 7. februar 1957, 62. bd., s. 339. 612. Udbringning af salpeter til hvede. (A), uds. 5. marts 1959, 64. bd., s. 149.

613.

Udbringning af salpeter til rug. (A), uds. 5. marts 1959, 64. bd., s. 153.

628.

Roetoppens gødningsværdi. (A), uds. 22. oktober 1959, 64. bd., s. 699.

632.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til vinterraps 1956-59. (A), uds. 7. januar 1960, 64. bd., s. 713.

639.

Sommerudbringning af salpeter til roer. (A), uds. 5. maj 1960, 64. bd., s. 733.

650.

Forsøg med fuldgødninger. (A), uds. 17. november 1960, 65. bd., s. 349.

670.

Forskellige mængder kaligødning og kalk til lucerne på vandet sandjord. (A), uds. 17. august 1961, 66. bd., s. 533.

675.

Kvælstofgødskning af kløvergræs og rent græs på agerjord. (A), uds. 30. november 1961, 66. bd., s.. 709.

680.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til vinterraps 1956-1961. (A), uds. 22. februar 1962, 67. bd., s. 163.

723.

Stigende mængder salpeter til staldgødet og ikke staldgødet jord. (A), uds. 9. januar 1965, 68. bd., s. 549.

725.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til sommerraps 1961-1963. (A), uds. 16. januar 1965, 68. bd., s. 725.

783.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til sommerraps 1961-65. Uds. 21. april 1966, 70. bd., s. 522.

810.

Kvælstofgødskning til græsmarker med optimal vandforsyning. Uds. 6. april 1967, 71. bd., s. 409.

812.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frø 1960-65. Uds. 13. april 1967, 71. bd., s. 415.

814.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til brun sennep 1963-66. Uds. 27. april 1967, 71. bd., s. 420.

821.

Fastliggende forsøg med kalk og superfosfat på lavbundsjord 1960-66. Uds. 6. juli 1967,72. bd., s. 135.

836.

Stigende mængder kvælstof til vårsæd på lavbundsjord 1960-67, uds. 21. marts 1968, 72. bd., s. 557.

875.

Placering af NPK-gødning til kartofler. Uds. 27. marts 1969.

887.

Udsprøjtning af magniumsulfat. Uds. 22. maj 1969.

990.

Sengødskning med kvælstof til byg ved forskellig kvælstofgrundgødning, uds. 13. maj 1971 .

1036.

Kvælstof og kalium til kartofler på staldgødet og ikke staldgødet jord, uds. 4. maj 1972.

1049.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af hundegræs, uds. 20. juli 1972.

1143.

Forskellige nedfældningsmåder og nedfældningstider for flydende ammoniak. Uds. 30. maj 1974.

1147.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af engsvingel. Uds. 13. juni 1974.

1167.

Forsøg med forskellige udbringningsmåder for kalkammonsalpeter og flydende trykfri N-gødskning til byg og bederoer. Uds. 24. oktober 1974.

1182.

Udsædsmængder af byg kombineret med stigende mængder kvælstof. Uds. 3. april 1975.

1207.

Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-71. Uds. 26. juni 1975.

1212.

Gylles indhold af plantenæringsstoffer. Uds. 31. juli 1975.

1220.

Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af nitratkvælstof. Uds. 18. september 1975.

1227.

Placering og bredsåning af NPK-gødning til sildige kartofler. Uds. 9. oktober 1975.

1247.

Nedsivning fra markmøddinger og ensilagestakke. Uds. 22. januar 1976.

1315.

Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder til frøavlskultur i spinat, 1971-76. Uds. 20. januar 1977.

1324.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs, 1973-76. Uds. 17. februar 1977.

1326.

Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder til frøavlskultur i radis, 1972-76. Uds. 24. februar 1977.

1333.

Minkgødnings indhold af plantenæringsstoffer. Uds. 17. marts 1977.

1336.

Startgødning og stigende mængde kvælstof ved dyrkning af majs til ensilering. Uds. 31. marts 1977.

1353.

Kalk, superfosfat og kvælstof på svær klægjord. Uds. 19. maj 1977.

1357.

Forsøg i vinterraps med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof kombineret med 2 såtidspunkter 1971-76. Uds. 2. juni 1977.

1382.

Nedvaskning af kvælstof og eftergødskning af byg på sandjord 1977. Uds. 24. november 1977.

1446.

Belastning af jorden med stigende mængder husdyrgødning. Uds. 24. august 1978.

1481.

Stigende kvælstofmængder til gul sennep. 29. marts 1979.

1494.

Kvælstofgødskning til vinterhvede i kornrige sædskifter. Uds. 31. maj 1979.

1495.

Forskellige udbringningstider for kvælstofgød­ningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs. Uds. 7. juni 1979.

1527

Kvælstofgødskning af vinterbyg. 31. januar 1980.

1539

Karforsøg med dolomitkalk. 17. april 1980.

1541

Forskellige udbringningstider for kvælstof ved frøavl af engsvingel. 24. april 1980.

1542

Stigende mængder flydende, trykfri kvælstofgødning N-30 og kalkammonsalpeter ved frøavl af forskellige græsser. 24. april 1980.

1610

Kvælstof til frøavl af hundegræs. 13. august 1981.

1611

Kvælstof til frøavl af rødsvingel og engrapgræs. 13. august 1981.

1614

Husdyrgødningens indhold af kobber og bor. 27. august 1981.

1615

Kvælstof til frøavl af timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii). 27. august 1981.

1653

Delt kvælstofgødskning af vinterhvede. 11. marts 1982.

1693

Kvælstof i vandingsvandet til hvede. 12. august 1982.

1704

Kvælstoftab gennem drænvand 1971-81. 24. februar 1983.

1710

Halmfyringsaskens indhold af plantenæringsstoffer. 24. marts 1983.

1731

Udbringningstid for kvælstof til vinterraps. 7. juli 1983.

1736

Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af nitratkvælstof. 1973-81. 28. juli 1983.

1765

Kvælstoftab ved vanding med kvælstofholdigt vand. 8. marts 1984.

1786

Stigende mængder kvælstof til vinterbyg, udbragt ad én eller flere gange. 3. maj 1984.

1803

Tab af kvælstof til luftform ved denitrifikation. 6. december 1984.

1813

Kvælstofvirkning af kvæggylle tilsat inhibitorer. 14. marts 1985.

1826

Kvælstof til frøavl af italiensk rajgræs. Mængder og udbringningstider. 13. juni 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16