Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 11. Kalk og mergel

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 1 1. Kalk og mergel
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

58.

Forsøg med Anvendelse af Kalk som Middel mod Kaalbroksvamp. Ved F. Kølpin Ravn. 18. bd., 1911, s. 357-92. 50 øre.

131.

Forsøg og Undersøgelser vedrørende Kalk og Mergel. Ved Harald R. Christensen. 25. bd., 1918, s. 377-522. 1 kr.

158.

Forsøg med Afvanding. Mergling og Kalkning, Jordbelægning og Gødskning paa Højmose ved Askov. Ved Josef Hansen. 29. bd., 1923, s. 1-27. 75 øre.

232.

Forsøg med forskellige Former og Mængder af Kalk samt forskellig Gødskning ved Kultivering af raa Højmose. Ved C. J. Christensen. 36. bd., 1930, s. 238-90. 1 kr.

242.

Forsøg med forskellige Kalkmængder til Sandjord. Ved K. A. Bondorff. 37. bd., 1931, s. 169-241. 1 kr. 50 øre.

286.

Forsøg med Kunstgødning, Kalk og Mergel til Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 41. bd., 1936, s. 1-64. 1 kr. 25 øre.

329.

Forsøg med Kunstgødning og Staldgødning til Agerkultur paa merglet Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 44. bd., 1939, s. 224-272. 1 kr.

400.

Forsøg med stigende Mængder Kalk og Mergel. Ved K. Dorph-Petersen. 51. bd., 1947, s. 1-113. 1 kr. 50 øre.

439.

Gødnings- og kalkforsøg på dynd- og klægjorder. Ved C. J. Tind-Christensen. 54. bd., 1951, s. 318-335. 60 øre.

528.

Forsøg med kalk og mikronæringsstoffer på nyopdyrket hedejord. Ved Hans Christensen og K. Dorph-Petersen. 60. bd., 1956, s. 486-503. 45 øre.

882.

Forsøg med kalk og kvælstof på marskjord 1960-68. Ved Lorens Hansen. 74. bd. 1970, s. 87-96. 75 øre.

886.

Fastliggende forsøg med gips, kalk og gødning på klægjord i Skjernådalen 1963-68. Ved Kr. G. Mølle og Th. Jessen. 74. bd. 1970, s. 130-144. 75 øre.

1159.

Om kalkformernes opløsningshastighed. Ved K. A. Bondorff. 78. bd. 1974, s. 347-352. 1.50 kr.

1331.

Forsøg med kalk og magnesium til forskellige afgrøder på let sandjord. Ved Anders Gregersen. 1977. 81 bd., s. 49-56. 5,00 kr.

1573

Karforsøg med dolomitkalk. Ved Jens Jensen. IN 86. bd. 1982, s. 1-6.

1584

Kalk, gips, superfosfat og kvælstof til klægholdig lavbundsjord i Skjernådalen og i det vestjyske fjordområde. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 107-118.

1684

Éngangskalkning og årlig kalkning. Ved Th. Jessen. 87. bd. 1983, s. 575-580.

1703

Kalkning og pløjefri jordbehandling på svær klægjord. Ved Th. Jessen 88 bd. 1984, s. 133-139.

1754

Kalk, gips og superfosfat til græs på marskjord. Ved Carl Nielsen. 88. bd. 1984, s. 609-620.

Afhandlinger

1910.

Harald R. Christensen og O. H. Larsen: Undersøgelser over Jordens Kalktrang. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers »Kalkudvalg«. 17. bd., s. 407­509.

1914.

Th. Claudi Westh og A. Mentz: Forsøg med forskellige Kalkningsmidler og Kalkmængder paa Højmose. Beretning fra Det danske Hedeselskab. 21. bd., s. 697-727.

1924.

Harald R. Christensen: Kalkspørgsmaalet i Belysning af den nyere Jordbundsforskning (Referat af fremmed Litteratur). 30. bd., s. 791-559.

Meddelelser

193.

Forsøg med Kalk og Mergel ved Kultivering af Højmose (A), uds. 17. september 1931, 37. bd., s. 724.

342.

Forsøg med forskellige Kalkmængder (A), uds. 17. december 1942, 47. bd., s. 713.

649.

Kalkforsøg på humus- og klægjorder 1956­59 (A), uds. 17. november 1960, 65. bd., s. 345.

670.

Forskellige mængder kaligødning og kalk til lucerne på vandet sandjord. (A), uds. 17. august 1961, 66. bd., s. 533.

816.

Fastliggende forsøg med kalk og gødning på mosejord i Skjernådalen 1963-66. Uds. 3. maj 1967, 71. bd., s. 425.

1353.

Kalk, superfosfat og kvælstof på svær klægjord. Uds. 19. maj 1977.

1405.

Kalkning og dybpløjning af klægjord i Skjernådalen. Uds. 13. april 1978.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16