Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 16. Mose og marsk

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 16. Mose og marsk
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

68.

Undersøgelser over Moseforsøgsarealerne under Statens Forsøgsstationer ved Studsgaard og Tylstrup. Ved Harald R. Christensen, A. Mentz og N. Overgaard. 19. bd., 1912, s. 595-652. 65 øre.

130.

Dyrkningsforsøg paa Mosejord med forskellige Kulturformer af Vinter- og Vaarsæd samt Rodfrugter. Statens Moseforsøg ved Herning 1912-17. Ved C. J. Christensen. 25. bd., 1918, s. 341-56. 25 øre.

137.

Forsøg med forskellig Jordlægning og Gødskning til Agerkultur paa Højmose ved Askov. 1889-1916. Ved Josef Hansen. 26. bd., 1919, s. 553-624. 1 kr. 50 øre.

158.

Forsøg med Afvanding, Mergling og Kalkning, Jordbelægning og Gødskning paa Højmose ved Askov. Ved Josef Hansen. 29. bd., 1923, s. 1-27. 75 øre.

159.

Forsøg med forskellig Afvanding og Sandbelægning paa Højmose. 1912-1921. Ved L. P. Jacobsen. 29. bd., 1923, s. 28-55. 75 øre.

167.

Forskellige Gødningsforsøg paa Mosejord. Ved C. J. Christensen. 29. bd., 1923, s. 462-509. 1 kr.

200.

Forsøg med Vandstandsregulering paa Mosejord. Herning 1911-1922. Ved C. J. Christensen. 32. bd., 1926, s. 505-59. 1 kr.

201.

Forsøg vedrørende Omlægning og Udlæg af varigt Græsleje paa Mosejord. 1910-1925. Ved C. J. Christensen. 32. bd., 1926, s. 560-624. 1 kr.

232.

Forsøg med forskellige Former og Mængder af Kalk samt forskellig Gødskning ved Kultivering af raa Højmose. Ved C. J. Christensen. 36. bd., 1930, s. 238-90. 1 kr.

243.

Forsøg vedrørende Kultivering, Omlægning og Bearbejdning af Højmose. Ved C. J. Christensen. 37. bd., 1931, s. 242-271. 75 øre.

244.

Forsøg med Eftersaaning, Tromling og Benyttelse af Græs paa Mosejord. Ved C. J. Christensen. 37. bd., 1931, s. 272-302. 75 øre.

273.

Forsøg og Undersøgelser i Forbindelse med Afgræsning. Ved C. J. Tind-Christensen. 40. bd., 1934, s. 1-78. 1 kr. 50 øre.

286.

Forsøg med Kunstgødning, Kalk og Mergel til Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 41. bd., 1936, s. 1-64. 1 kr. 25 øre.

329.

Forsøg med Kunstgødning og Staldgødning til Agerkultur paa merglet Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 44. bd., 1939, s. 224-272. 1 kr.

338.

Forsøg med Gødskning og Sandbelægning til Agerkultur paa Højmose 1923-38. Ved N. Abildgaard og Ejnar Knudsen. 45. bd., 1940, s. 1-38. 1 kr. 20 øre.

393.

Forsøg med Omlægningsmetoder af gammelt Græsleje paa Marskjord og med Udlægsmetoder til Afgrænsning og Høslet paa Marskjord og Lavmose. 1925-1945. Ved C. J. Tind-Christensen. 50. bd., 1946, s. 435-482. 1 kr.

443.

Forsøg med kunstgødning, staldgødning og ajle til varigt græsleje og til agerkultur på marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 54. bd., 1951, s. 686-704.-60 øre.

460.

Dræningsforsøg på marskjord 1937-48. Ved Viggo Nielsen. 55. bd., 1952, s. 621-644. 60 øre.

481.

Forsøg med stald- og kunstgødning, halmkompost og halm på marskjord, 1948-1952. Ved Viggo Nielsen. 57. bd., 1954, s. 518-538. 45 øre.

507.

Forsøg med kalksalpeter til græs på marskjord, 1952-54. Ved Viggo Nielsen. 59. bd., 1955, s. 224-233. 30 øre.

566.

Forsøg med kalk og mergel på marskjord. Ved Viggo Nielsen og K. Dorph-Petersen. 62. bd., 1958, s. 420-452. 45 øre.

590.

Forsøg med store mængder kalksalpeter til græsmarker på marskjord. Ved Viggo Nielsen. 63. bd., 1960, s. 667-688. 30 øre.

630.

Gødningsforsøg på marskjord. Ved Viggo Nielsen, C. M. Kjellerup og K. Dorph-Petersen. 65. bd., 1962, s. 640-670. 75 øre.

656.

Artsforsøg med byg og havre på marsk 1954-59. Ved C. M. Kjellerup. 66. bd., 1963, s. 773-780. 50 øre.

680.

Forskellig udbringningstid for kalksalpeter til græsmark på marskjord. Ved C. M. Kjellerup. 67. bd., 1964, s. 784-796. 50 øre.

735.

Udlægsmetoder for kløvergræs på marskjord. Ved Lorens Hansen og C. M. Kjellerup. 69. bd., 1965, s. 377-385. 50 øre.

795.

Sædskifteforsøg på marsk. Ved Lorens Hansen og C. M. Kjellerup. 71. bd., 1968, s. 444-455. 50 øre.

824.

Dræningsforsøg på marskjord. Ved Lorens Hansen og Karl J. Rasmussen. 72. bd., 1968, s. 335-355. 50 øre.

840.

Strukturforsøg på marskjord. Ved Lorens Hansen. 73. bd., 1969, s. 25-37. 50 øre.

918.

Forsøg på lavbundsjord med fosfor og kalium 1956-59 og 1960-68. Ved Th. Jessen og K. G. Mølle. 74. bd. 1970, s. 461-470.

1029.

Afvandings-, Kalk- og gødningsforsøg på finkornet sandjord i Vollerum enge 1960-69. Ved Th. Jessen og Kr. G. Mølle. 76. bd. 1972, s. 331-363.

1033.

Forsøg med frøblandinger og afgræsning på lovbundsjorder. Ved Carl Nielsen. 76. bd. 1972, s. 383-399.

1107.

Drænings- og strukturforsøg på marskjord 1957-71. Ved C. M. Kjellerup. 77. bd. 1973, s. 471-494. 2.50 kr.

1114.

Kalkning og gødskning af veldrænet mosejord. Ved Th. Jessen. 77. bd. 1973, s. 547-567. 2.50 kr.

1140.

Dræning med plasticrør på højmose. Ved E. Frimodt Pedersen. 78. bd. 1974, s. 131-140. 1.50 kr.

1157.

Dybpløjning og kalkning på marskjord. Ved Carl Nielsen. 78. bd. 1974, s. 313-330. 150 kr.

1209.

Dyrkningsforsøg med grøntsager ved Højer og Jyndevad 1964-73. Ved Lorens Hansen, Egon Stokholm og Anders Gregersen. 79. bd. 1975, s. 239-242. 1.50 kr.

1239.

Kalk og superfosfat til lavbundsjord. Ved Th. Jessen. 79. bd. 1975, s. 517-535. 2.50 kr.

1291.

Græsarter i renbestand og i blanding på lavbundsjord. Ved Peter Winther. 80. bd. 1976, s. 483-509. 3.50 kr.

1359.

Dræning og grundvandstand på marskjord. Ved E. Frimodt Pedersen. 1977. 81. bd., s. 325-345. 7,50 kr.

1425.

Tørvelagets sammensynkning og mineralisering i Store Vildmose. Ved E. Frimodt Pedersen. 1978. 82. bd., s. 509-520. 5,00 kr.

1447.

Dybpløjning og kalkning af lagdelt klægjord. Ved Th. Jessen. 1979. 83. bd., s. 123-128. 6,00 kr.

1584

Kalk, gips superfosfat og kvælstof til klægholdig lavbundsjord i Skjernådalen og i det vestjyske fjordområde. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 107-118.

1585

Dybpløjning og kalkning af lagdelt klægjord med sur undergrund. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 119-126.

1609

Kaliumgødning til klægholdig lavbundsjord. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 383-387.

1614

Afvandingsmetoder på svær marskjord. Ved Carl Nielsen. 86. bd. 1982, s. 415-426.

1628

Reduceret jordbearbejdning på svær marskjord. Ved Carl Nielsen og Lorens Hansen. 86. bd. 1982, s. 567-576.

1684

Engangskalkning og årlig kalkning. Ved Th. Jessen. 87. bd. 1983, s. 575-580.

1703

Kalkning og pløjefri jordbehandling på svær klægjord. Ved Th. Jessen. 88 bd. 1984, s. 133-139.

S1717

Kultur- og dyrkningsforsøg i de vestjyske fjordenge og i Skjernådalen 1956-1982. Ved Th. Jessen. 88. bd. 1984, s. 264.

1729

Forsøg på svær klægjord med kalk, gødning og såtid. Ved Th. Jessen. 88. bd. 1984, s. 353-364.

1754

Kalk, gips og superfosfat til græs på marskjord. Ved Carl Nielsen. 88. bd. 1984, s. 609-620.

1796

Ensidig korndyrkning på marskjord. Ved Carl Nielsen. 89. bd. 1985, s. 309-318.

1797

Drænvandsundersøgelser på marsk- og dyb tørvejord 1971-84. Ved E. Frimodt Pedersen. 89. bd. 1985, s. 319-329.

Afhandlinger

1914.

Th. Claudi Westh og A. Mentz: Forsøg med forskellige Kalkningsmidler og Kalkmængder paa Højmose. Beretning fra Det danske Hedeselskab. 21. bd., s. 697-727.

1955.

S. Tovborg-Jensen: Om Norsømarsken og dens landøkonomiske udnyttelse. 59. bd., s. 291-327.

1955.

H. C. Aslyng: Marskjordens fysiske og kemiske tilstand. 59. bd., s. 328-344.

1956.

Viggo Nielsen: Dyrkningsforholdene i marsken. 60. bd., s. 59-68.

1967.

Lorens Hansen. Jordbundsundersøgelser i marsken. 71. bd., s. 70-89.

Meddelelser

72.

Forsøg med Agerkultur paa Højmose. Forskellig Jordlægning og Gødskning (A), uds. 25. marts 1920. 27. bd., s. 388.

131.

Gødskning af Lavmose med Fosforsyre og Kali (A), tids. 30. december 1926, 33. bd., s. 488.

132.

Kvælstofgødning til Mosejord (A), uds. 6. januar 1927, 33. bd., s. 492.

133.

Forskellige Mængder af Fosforsyre- og Kaligødning til Lavmose (A), uds. 13. januar 1927, 33. bd., s. 495.

134.

Afvanding af Mosejord (A), uds. 20. januar 1927, 33. bd., s. 497.

135.

Omlægnings- og Udlægningsmetoder for varigt Græs paa Mosejord (A), uds. 27. januar 1927, 33. bd., s. 501.

193.

Forsøg med Kalk og Mergel ved Kultivering af Højmose (A), uds. 17. september 1931, 37. bd., s. 724.

286.

Forsøg med Kunstgødning, Kalk og Mergel til Marskjord (A), uds. 7. december 1939. 45. bd., s. 174.

287.

Forsøg med Kunstgødning og Staldgødning til Agerkultur paa merglet Marskjord (A), uds. 7. december 1939. 45. bd., s. 177.

304.

Forsøg med Gødskning og Sandbelægning til Agerkultur paa Højmose. 1923-1938 (A), uds. 16. maj 1940, 46. bd., s. 159.

544.

Forsøg med kalksalpeter til græs på marskjord 1952-54 (A), uds. 4. august 1955, 61. bd., s. 153.

655.

Forsøg med kalk og mergel på marskjord. (A), uds. 9. februar 1961, 65. bd., s. 538.

678.

Forsøg med fosforsyre og kaligødning på marskjord. (A), uds. 1. februar 1962, 66. bd., s. 721.

711.

Forsøg med forskellig drændybde og -afstand på marskjord. (A), uds. 3. april 1963, 68. bd., s. 177.

716.

Forsøg med kalk og kvælstof på marskjord 1959-62. (A), uds. 30. maj 1963, 68. bd., s. 353.

731.

Jordbundsundersøgelser fra marsken i Ribe amt. (A), uds. 30. april 1964, 68. bd., s. 885.

754.

Forsøg med udlægsmetoder for kløvergræs på marskjord 1959-64. (A), uds. 10. juni 1965, 69. bd., s. 583.

816.

Fastliggende forsøg med kalk og gødning på mosejord i Skjernådalen 1963-66. Uds. 3. maj 1967, 71. bd., s. 425.

819.

Dræningsforsøg på marskjord 1959-66. Uds. 15. juni 1967, 72. bd., s. 127.

821.

Fastliggende forsøg med kalk og superfosfat på lavbundsjord 1960-66. Uds. 6. juli 1967, 72. bd., s. 131.

845.

Fastliggende forsøg med gips, kalk og gødning på klægjord i Skjernådalen 1963-67. Uds. 30. maj 1968, 73. bd., s. 123.

927.

Forskellig grundvandstand på marskjord, uds. 14. maj 1970.

928.

Ensidig byg- og havredyrkning på marskjord, uds. 14. maj 1970.

939.

Bygsorter på mosejord 1961-69, uds. 2. juli 1970.

989.

Stigende mængder kvælstof til havre og byg på højmose 1957-69, uds. 13. maj 1971.

1057.

Stigende mængder kvælstof til kartofler på højmose 1957-69, uds. 14. september 1972.

1068.

Drænvandsundersøgelser 1971-72, uds. 7. december 1972.

1318.

Afvanding, kalkning og behandlingsdybde af marskjord. Uds. 27. januar 1977.

1353.

Kalk, superfosfat og kvælstof på svær klægjord. Uds. 19. maj 1977.

1405.

Kalkning og dybpløjning af klægjord i Skjernådalen. Uds. 13. april 1978.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16