Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-09-2019

  

Oprettet: 21-09-2018

Sidste chance for at undgå bøde for manglende indberetning af gødningsregnskab for 2016/2017

Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed med en sidste opfordring til at få indsendt gødningsregnskaber for planperioden 2016/2017.

Du finder nyheden her.

Der er fortsat 500 landbrugere, der mangler at indberette gødningsregnskab på trods af rykkerbreve og orientering i landbrugspressen.

Hvis disse landbrugere ikke får indsendt gødningsregnskab med det samme, vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til politiet og resultere i en bøde.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det også gælder, hvis landbrugeren:

  • Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august 2016
  • Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august 2016
  • Ikke har brugt gødning

Læs nærmere herom i styrelsens nyhed.

Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Juridisk Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

Ansøgningsrunden for tilskud til Miljøteknologi 2019 - Kvæg og Gartneri åbner 1. oktober 2019
Ansøgningsrunden løber fra den 1. oktober til den 3. december 2019. Se her kort info om ordningen og links til nødvendig vi...
09.09.19
Hvornår forældes en straffesag om overgødskning? (opdateret juli 2019)
Det er altid en god ide at overveje, om en sag er forældet, når der sker politianmeldelse for overgødskning. I en dom om ov...
05.08.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19
Kan man søge grundbetaling på baggrund af en brugs- eller græsningsret? OPDATERET OKTOBER 2018
Artiklen er blevet opdateret i forhold til eksemplerne (afsnit 2.5) efter henvendelse til Landbrugsstyrelsen.
08.10.18
Modernisering af kvægstalde 2018: Søg kun til det projekt, du har tænkt dig at gennemføre
Det er vigtigt, at du kun søger til det antal pladser, som du rent faktisk har tænkt dig at gennemføre. Du risikerer nemlig...
28.09.18