Feedback Form

  

Oprettet: 19-09-2018
Revideret: 27-09-2018

Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam

Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-09-2018 Oprettet: 19-09-2018 Revideret: 27-09-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Gødning

Camilla Lemming

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næ...
19.09.18
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige re...
19.09.18
Kvadratnet for nitratundersøgelser
Kvadratnettet er et net af måleflader fordelt over hele Danmark. Jordprøver fra Kvadratnettet blev undersøgt første gang i ...
04.09.18
Resultater fra forsøg med alternative metoder til gødskning med fosfor
Et større britisk forskningsprojekt har undersøgt muligheder for mere målrettede og effektive metoder til fosforgødskning. ...
04.05.18
Fosfor i landbrugsjord i forskellige europæiske lande
Jordens fosforstatus varierer betydeligt mellem forskellige dele af Europa. Højeste fosforstatus findes i det nordvestlige ...
28.09.17
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo

Læs også