Planteavlsorientering - 075

Oprettet: 23-01-2012

NJF-seminar om gødningsudnyttelse af husdyrgødning og andre organiske restprodukter

Se resumé af udvalgte indlæg og links til seminarrapport og præsentationer fra seminaret, der blev afholdt 29.-30. november i Falköping i Sverige.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 23-01-2012 Oprettet: 23-01-2012 Revideret: 23-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Camilla Lemming

Af samme forfatter

Tilgængelighed af fosfor i forarbejdet husdyrgødning
Behandling af husdyrgødning ved f.eks. separering, afgasning og forsuring er blevet mere udbredt de senere år. Her beskrive...
03.01.13
Denitrifikation - dannelse af lattergas eller frit kvælstof?
Fuldstændig denitrifikation omdanner nitrat til frit kvælstof, som er uskadeligt i atmosfæren. Ufuldstændig denitrifikation...
19.12.12
Tolkning af målt kvælstofkoncentration i drænvand
Den første af tre prøvetagninger i drænvandsundersøgelsen 2012/13 viser lidt højere koncentrationer af kvælstof end sidste ...
03.12.12
Resultater af registrering af sommervandføring og juniprøvetagning i dræn
I juni 2012 var der vandføring i 55 pct. af 200 undersøgte dræn i drænvandsundersøgelsen. Koncentrationen af total-kvælstof...
23.11.12
Kvælstofudvaskning fra græsmarker
På kvægbrug udgør græs ofte en stor andel af sædskiftet, og græsmarkerne har derfor stor betydning for den samlede udvaskni...
26.10.12