Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Havebrug - 5. Køkkenurter i væksthus

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 5. Køkkenurter i væksthus
Beretninger Meddelelser
Beretninger

178.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Tomater. 1919-1921. Ved Edv. Christiansen. 30. bd., 1924, s. 586-96. 35 øre.

274.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Tomater i Væksthus. 1929-33. Ved T. Bacher. 40. bd., 1934, s. 79-104. 80 øre.

319.

Forsøg med forskellige Vandingmaader til Tomater i Væksthus. Ved T. Bacher. 43. bd., 1938, s. 485-494. 35 øre.

332.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Tomater i Væksthus. 1937-1938. Ved T. Bacher. 44. bd., 1940, s. 388-402. 50 øre.

336.

Forsøg med forskellige Vandmængder til Tomater i Væksthus. 1937-39. Ved T. Bacher. 44. bd., 1940, s. 692-699. 30 øre.

359.

Forsøg med Overbrusning af Tomater i Væksthus 1937-40. Ved T. Bacher. 47. bd., 1942, s. 94-99. 30 øre.

361.

Forsøg med Jordtræthed i Tomatkulturer i Væksthus 1935-39. Ved T. Bacher. 47. bd., 1942, s. 132-142. 45 øre.

682.

Dampning og klorpikrinbehandling af jord til tomater i væksthus 1953-60. Ved Vagn Aage Hallig og Karen Dalbro. 67. bd., 1964, s. 815-829. 50 øre.

702.

Forsøg med forskellig jord- og lufttemperatur til agurker i hus. Ved V. Aa. Hallig og O. Voigt Christensen. 68. bd., 1964, s. 663-699. 75 øre.

704.

Sortsforsøg med agurker i væksthus 1962-63. Ved Erik Bacher og Karen Dalbro. 68. bd., 1964, s. 691-700. 50 øre.

736.

Tomatsorter 1959-64. Ved Vagn Aage Hallig, Erik Bacher og Karen Dalbro. 69. bd., 1965, s. 386-401. 50 øre.

737.

Dyrkning af tomatsorter i tørv og jord ved 2 planteafstande. Ved Vagn Aage Hallig og M. G. Amsen. 69. bd., 1965, s. 402-409. 50 øre.

769.

Sortsforsøg med sød peber i væksthus. Ved Vagn Aage Hallig og Erik Bacher. 70. bd., 1966, s. 434-444. 50 øre.

776.

Forskellig rækkeafstand og plantehøjde til agurker i væksthus. Ved V. Aage Hallig og M. G. Amsen. 70. bd., 1966, s. 507-510. 50 øre.

792.

Udbytte og kvalitet hos agurker i væksthuse, når frugterne høstes i 3 størrelser. Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen. 71. bd., 1967, s. 366-373. 50 øre.

798.

Tomatsorter 1965-66. Ved V. Aa. Hallig og E. Bacher. 71. bd., 1968, s. 518-533. 50 øre.

841.

Forskellige rabattyper med og uden undervarme til agurker i væksthus. Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen. 73. bd., 1969, s. 38-44. 50 øre.

891.

Plantemåder og plantetætheder til agurker i væksthus. Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen. 74. bd. 1970, s. 169-176.

966.

Planteafstandens indflydelse på udbytte og kvalitet hos tomater i væksthus. Ved M. G. Amsen og Niels Bredmose. 75. bd. 1971, s. 457-465.

982.

Forskellige udplantningsmåder og pottetyper til tomater i væksthus. Ved V. Aa. Hallig og Niels Bredmose. 75 bd. 1971, s. 607-614.

1117.

Tiltrækning af salatplanter i vækstrum. Ved M. G. Amsen og E. Bacher. 77. bd. 1973, s. 580-586. 1.50 kr.

1125.

Programmeret dyrkning af salat i hus. Ved A. Christoffersen. 77. bd. 1973, s. 669-688. 2.50 kr.

1143.

Tomater dyrket i jord, tørv og halm. Ved M. G. Amsen. 78. bd. 1974, s. 161-166. 1.50 kr.

1208.

Forskellige lampetyper og lysstyrker ved tiltrækning af agurkplanter til væksthus. Ved E. Bacher og V. Aa. Hallig. 79. bd. 1975, s. 231-238. 1.50 kr.

S1491

Root disease of luttuce and tomato in water culture systems, caused by Pythium debaryanum Hesse. Ved E. Yoganathan, J. Willumsen og H. Mygind. 84. bd. 1980, s. 44.

1597

Evaluation and control of the nutritional status of lettuce (Lactuca sativa var. capitata L. 'Ostinata') grown in water culture. I. Models of diagnosis and yield prognosis. Ved P. Yoganathan, W. V. Selvaratnam og J. Willumsen. 86. bd. 1982, s. 211-226.

1598

Evaluation and control of the nutritional status of lettuce (Lactuca sativa var. capitata L. 'Ostinata') grown in water culture. II. Nutrient therapy controlling quantity of final yield. Ved W. V. Selvaratnam, P. Yoganathan og J. Willumsen. 86. bd. 1982, s. 227-240.

S 1766

Gråskimmel (Botrytis cinerea) i tomatkulturer. Klima- og næringsstofundersøgelser i 8 gartnerier, 1979 og 1980. Ved H. Mygind. 89. bd. 1985, s. 72.

S 1782

Tyllose i væksthusagurk, en medvirkende årsag til for tidlig senescens. Ved H. Mygind. 89. bd. 1985, s. 196.

Meddelelser

177.

Forsøg med Tomatsorter i Væksthus (A), uds. 8. januar 1931, 37. bd., s. 683.

182.

Forsøg med Agurkesorter i Væksthus (A), uds. 5. februar 1931, 37. bd., s. 693.

214.

Forsøg med Tomatsorter i Væksthus (A), uds. 7. december 1933, 39. bd., s. 611.

236.

Forsøg med forskellig Jordreaktion til Tomater i Væksthus. 1930-1934, (A), uds. 7. marts 1935, 40. bd., s. 670.

499.

Forsøg med forskellig planteafstand til tomatplanter i væksthus 1950-52 (A), uds. 19. marts 1953, 57. bd., s. 362.

502.

Forsøg med forskellige typer af agurker i væksthus udplantet med forskellig planteafstand 1950-52 (A), uds. 26. marts 1953, 57. bd., s. 713.

540.

Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1953-54 (A), uds. 12. maj 1955, 60. bd., s. 357.

566.

Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1955-56 (A), uds. 17. januar 1957, 62. bd., s. 169.

608.

Forsøg med sorter af tomater i væksthus 1957-58 (A), uds. 8. januar 1959, 63. bd., s. 539.

616.

Forsøg med dyrkning af tomater i væksthus ved forskellige luft- og jordtemperaturer 1953-56 (A), uds. 19. marts 1959. 64. bd., s. 163.

630.

Orienterende forsøg med sorter af tomater i væksthus 1959 (A), uds. 19. november 1959, 64. bd., s. 705.

679.

Forsøg med sorter af tomater i væksthus i 1959-61. (A), uds. 15. februar 1962, 66. bd., s. 725.

699.

Forsøg med forskellig rækkeafstand til agurker i væksthus. (A), uds. 11. oktober 1962, 67. bd., s. 547.

721.

Forsøg med sorter af agurker i væksthus 1962-63. (A), uds. 12. december 1963, 68. bd., s. 541.

722.

Orienterende forsøg med dyrkning på tørv og jord i væksthus. (A), uds. 9. januar 1964, 68. bd., s. 545.

728.

Sorter af sød peber i væksthus. (A), uds. 27. februar 1964, 68. bd., s. 733.

779.

Sortsforsøg med sød peber i væksthus. Uds. 6. april 1966, 70. bd., s. 421.

780.

Sorts- og stammeforsøg med salat til koldt hus, efterår, 1963-65. Uds. 6. april 1966, 70. bd., s. 511.

782.

Dyrkning af tomatsorter i tørv og jord ved 2 planteafstande. Uds. 14. april 1966, 70. bd., s. 518.

792.

Sortsforsøg med tomatsorter i væksthus 1965-66. Uds. 20. oktober 1966, 71. bd., s. 125.

830.

Stammeforsøg med radis til koldt hus, forår, 1966 og 1967. Uds. 15. februar 1968, 72. bd., s. 413.

850.

Forskellig udplantning af tomater i væksthus. Uds. 19. september 1968, 73. bd., s. 139.

905.

Plantemåde og plantetæthed til agurker i væksthus. Uds. 8. januar 1970.

911.

Forsøg med forskellige temperaturer ved dyrkning af tomater. Uds. 5. marts 1970.

988.

Planteafstand til tomater i væksthus, udi 6. maj 1971.

1021.

Agurksorter til væksthus 1968-71, uds. 27. januar 1972.

1061.

Stammeforsøg med radis til koldt hus efterår 1969-70, uds. 19. oktober 1972.

1073.

Tiltrækning af salatplanter ved kunstlys. Uds. 22. februar 1973.

1095.

Tomatsortsforsøg 1969-72. Uds. 21. juni 1973.

1123.

Tomater dyrket i jord, tørv og på halmballer. Uds. 21. februar 1974.

1413.

Sorter af salat til koldt hus, efterår. Uds. 4. maj 1978.

1556

Virusangreb i peber (Capsicum annuum) med særlig henblik på tobakmosaikvirus. 5. juni 1980.

1599

Tobakmosaikvirus i danske peberkulturer. 2. juli 1981.

1623

Tomat i vandkultur: Regulering af pH og tilførsel af næringsstoffer. 17. september 1981.

1645

Sortsforsøg med væksthusagurker, 1981. 14. januar 1982.

1656

Sortsforsøg med sød peber, 1981. 25. marts 1982.

1703

Sorter af radis til koldt hus, forår. 17. februar 1983.

1706

Sorter af radis til koldt hus, efterår. 3. marts 1983.

1830

Salat i vandkultur. Regulering af PH og optagelse af næringsstoffer I. 11. juni 1985.

1831

Salat i vandkultur sammensætning og tilførsel af næringsstofopløsninger II. 11. juni 1985.

1846

Sortsforsøg med væksthustomat 1984. 24. oktober 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16