Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-02-2014

Info-planter 

Oprettet: 14-05-2007

Økologi

Økologisk frugt og bær
Der er ca. 350 ha med økologisk dyrket frugt og bær i Danmark. De fordeler sig med ca. 60 ha jordbær, ca. 55 ha solbær og ca. 105 ha æbler. Desuden er der ca. 80 ha med blandet "træfrugt", hvor hovedparten er æbler, men hvor også pærer, hyld, blommer og kirsebær indgår. Der er også 45 ha med "buskfrugt", hvor hovedparten er hyben og ribs, men hvor også hindbær, brombær m.m. indgår.

Frugt og bær er relativt let at sælge, men svært at dyrke. Det vanskelige består i at holde afgrøden fri for sygdomme og skadedyr, idet en god salgsvare stort set skal være pletfri.

Den bedste forebyggelse mod svampesygdomme er at vælge robuste sorter og et relativt tørt klima. I Danmark er klimaet velegnet især nær kysten i det sydlige og østlige Danmark. Skadedyrsproblemer kan reguleres ved at fremme alle de naturlige nyttedyr. Desuden er der enkelte økologisk godkendte plantebeskyttelsesmidler, hvor paraffinolie er en mulighed overfor overvintrende lus og spindemider, mens svovl kan anvendes overfor svampesygdomme.

Forebyggelse af problemerne sker ved god planlægning, for i frugtkulturer har avlerens beslutninger en længere levetid end normalt, idet valg af planteafstande, sorter, grundstammer, jordbund etc. rækker 10-20 år ud i fremtiden. Et forkert valg i planlægningsfasen kan hurtigt koste dyrt.

Økologiske pasningsskemaer for æbler og pærer

Pasningsskemaer for økologiske æble- og pæreplantager i 2007
i henhold til EU-forordning 2092/91

Disse pasningsskemaer for plantebeskyttelse og gødskning i den økologiske frugtavl er opstillet på basis af praktiske erfaringer og forsøgsresultater inden for den økologiske frugtavl i Vesteuropa. Hvad angår rådene med hensyn til tilsætningsstoffer, er der taget udgangspunkt i de gødningsstoffer, der er optaget i bilag 2A til EU-forordning 2092/91 og de i bilag 2B nævnte plantebeskyttelsesmidler. Der er tale om tilsætningsstoffer sådan som de i princippet må anvendes af alle økologiske frugtavlere i Europa. Desværre afhænger det af politiske og økonomiske faktorer i de enkelte europæiske lande, om disse tilsætningsstoffer faktisk er til rådighed for frugtavlerne. Reglerne kan være andre og tidsmæssigt forskellige.

Skemaerne for behandling af sygdomme og skadedyrsangreb i den økologiske frugtavl beskriver i første række præventive og sanitære forholdsregler og teknikker, der ikke kræver anvendelse af tilsætningsstoffer. Hvor der skal anvendes plantebeskyttelsesmidler, sker dette kun hvor behovet er fastslået. Der er valgt midler, der økologisk gør mindst mulig skade, og tidspunkterne er valgt optimalt med henblik på det lavest mulige forbrug og de bedst mulige resultater.

Økologiske grønsager
I modsætning til økologisk frugt og bær, så er økologiske grønsager lettere at få til at lykkes. Den største produktion af økologiske grønsager samler sig om kulturerne gulerødder, hovedkål, salat, løg og porre. Disse kulturer er rimelig sikre at dyrke. Det kræver dog, at man er godt inde i produktionen af de forskellige kulturer for at opnå en tilstrækkelig dyrkningssikkerhed.

Hvis du endnu ikke ved, om du skal i gang med at dyrke grønsager, så kan det anbefales, at du gennemlæser vejledningen:
Produktion af økologisk frugt eller grønsager gennem samarbejde eller på egen hånd.
Vejledningen kan hjælpe med at afklare nogle af de overvejelser, man kan have, hvis man tænker på at gå i gang med en produktion af økologisk frugt eller grønsager.

Når du er kommet længere i dine overvejelser, kan det anbefales, at du kontakter en økologisk frugt- og bær - eller grønsagskonsulent.

  • Kirsten Stentebjerg-Olesen
  • Richard de Visser

Økologiske dyrkningsvejledninger
Grønsagskonsulenterne har udarbejdet økologiske dyrkningsvejledninger for en del forskellige grønsagskulturer. Her kan bl.a. nævnes rodpersille, jordskok, skorzonerrod, pastinak og babyleaves.

Her kan du finde de forskellige dyrkningsvejledninger:

 

   
Sidst bekræftet: 13-02-2012 Oprettet: 14-05-2007 Revideret: 14-05-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust...
06.12.19
Karate 2,5 WG er afmeldt
Godkendelsen til Karate 2,5 WG udløb den 30. september 2019, og midlet er netop blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må a...
20.11.19
Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs...
16.10.19
Ophør af anvendelse af Amistar i agurker og tomater
Amistar fik fornyet godkendelsen d. 22.02.2018, derfor er godkendelsen til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurker o...
16.10.19
Callisto er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.
15.10.19