Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-02-2019

Info-planter 

Oprettet: 29-04-2007
Revideret: 01-03-2016

Modenhedskriterier for æbler og pærer

For at bestemme det rette modenhedskriterie for æbler og pærer kan der måles fasthed, stivelse og sukker med nogle enkle hjælpemidler. Der udtages 10 frugter med samme modenhed, som den frugt, der forventes inddraget i næste pluk. Følgende parametre kan måles:

  • diameter (mm)
  • vægt (gram)
  • stivelse målt med Lugol’s opløsning (skala 1-10)
  • teksturen (fastheden) måles med penetrometer og angives i kg/cm2
  • opløseligt tørstof (sukker) måles med refraktometer og angives i ºbrix %.

Frugtmål i forskellige størrelser.

Frugtmål, med forskydelig størrelse.

Stivelse
Lugols opløsning er en jod/jodkalium opløsning: Æblet/pæren skæres over på tværs og snitfladen påføres opløsningen. Joden farver stivelseskornene i frugten sort. Umodne frugter indeholder meget stivelse og farves derfor mørke på store dele af snitfladen. Modsat vil en helt moden frugt, hvor næsten al stivelsen er omdannet til sukker, forblive lys på næsten hele snitfladen. Skalaen for stivelsestesten går fra 1-10. Jo mere stivelse i æblet, jo lavere værdi gives der. En hel mørk snitflade giver værdien 1. Jo mere moden frugten er, jo højere værdi gives der. En hel lys snitflade giver værdien 10. Skalaen kan fås ved henvendelse til GartneriRådgivningens kernefrugtkonsulenter. Lugols opløsning kan købes på www.gartnershop.dk/stivelsestest.

 

 


Stivelsesmåling. Skala 1-10.


Når halvdelen er gul og halvdelen er blå er testen på 5
Teksturen (fasthed)
Penetrometermålinger kan foretages med et håndpenetrometer: En frugt, hvor skrællen er fjernet, lægges på en fast flade, f.eks. en bordplade. Det yderste af dornen presses ind i frugten til rillen i dornen, dvs. ca. 1 cm. Det tryk, der skal til dette, aflæses på en skala på penetrometret målt i kg/cm2. Der medfølger 2 størrelser af dorne: Den lille bruges til pærer, og den store bruges til æbler. Skalaen er den samme for æbler og pærer.

 

 


For at måle fastheden fjernes
skrællen med en høvl, og dornen
føres ind i æblet.


Ved fasthedsmåling føres dornen ind til den første fordybning, og skalaen aflæses.
Opløseligt sukker (tørstof)
Refraktometermålinger kan foretages med et elektronisk refraktometer eller med et håndrefraktometer. Ved et håndrefraktometer dryppes saften ud på prismet, og aflæsningen foretages ved at holde refraktometeret op til øjet. Refraktionsindekset i saften er proportional med koncentrationen af sukker. Der måles på en Brix-skala, der går fra 0-32 %. For at opnå korrekte værdier, er det vigtigt, at refraktometeret kalibreres jævnligt, med destilleret vand.


Refraktometer med skala på 0-32 % brix ved 20 oC.

Streif-index :
Ud fra ovennævnte parametre kan der opstilles et såkaldt Streif-index:

Fastheden ( Penetrometer kg/cm2 )
Refraktometerværdi (%) x Stivelse (Jodtest 1-10)

Fasthed (penetrometer kg/cm2)
Refraktometerværdi (ºbrix % x stivelse (jordtest 1-10)

Optimale høsttidspunkt

Hvilke værdier, man skal lande på ved målingerne af stivelse, fasthed og sukker for at finde det optimale høsttidspunkt, afhænger især af kravene fra den enkelte avlers salgsorganisation. Der er årsvariation i hvilke værdier, det er muligt at opnå, og derfor bliver værdierne løbende vurderet op til høsten af hver enkelt sort – i nogle tilfælde endda under høsten!
 

 

Sidst bekræftet: 26-02-2018 Oprettet: 29-04-2007 Revideret: 01-03-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs...
16.10.19
Ophør af anvendelse af Amistar i agurker og tomater
Amistar fik fornyet godkendelsen d. 22.02.2018, derfor er godkendelsen til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurker o...
16.10.19
Callisto er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.
15.10.19
Serenade ASO godkendt til mindre anvendelse i hovedkål efter høst
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod gråskimmel i hovedkål ti...
07.10.19
Godkendelsen af mindre anvendelse for Confidor WG 70 og Warrent 70 WG er tilbagekaldt
Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (...
03.10.19