Af samme forfatter
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Confidor WG 70 til mindre godkendelse mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter
Det varme vejr i uge 16 og 17 har sat skub i kålfluernes udvikling, så første generation er allerede på vingerne. Fluerne på de tidligste lokaliteter begynder at lægge æg i kålmarkerne omkring den 3.-4. maj. Følg prognosen for dit område.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2020 for 1. sprøjtning før 1. juni.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder efter fremspiring, i pastinak og persillerod samt i kål
Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Shirlan Ultra til bekæmpelse af svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Kudos til mindre anvendelse i kirsebær
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række metamitron-produkter til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.
Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 31. december 2020. I Danmark omfatter forbuddet midlerne Biscaya OD 240, LFS Thiacloprid og Exemptor
Godkendelsen til Karate 2,5 WG udløb den 30. september 2019, og midlet er netop blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må anvendes indtil den 1. juli 2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.
Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Virus VC1 i tomater i lukkede væksthuse.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.
Amistar fik fornyet godkendelsen d. 22.02.2018, derfor er godkendelsen til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurker og tomater i væksthus udløbet. Anvendelsen af Amistar (1-172) til dette formål skal ophøre snarest og allersenest d. 31.12.2019.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Callisto til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod gråskimmel i hovedkål til behandling efter høst.
Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Geoxe 50 WG til mindre anvendelse mod fusarium i prydplanter i væksthus.
AQ 10 udgår10.09.19
AQ 10 (699-3), som indeholder Ampelomyces quisqualis M-10, er ikke blevet genansøgt. Derfor er der forbud mod salg fra eksisterende lagre pr. 1. februar 2020, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. februar 2021.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Steward 30 WG til mindre anvendelse i salat og endivie på friland og i væksthus
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.
Insektmidlet Pirimor 500 WG er identisk med Pirimor G, men er i forhold til denne kun godkendt til brug i landbrugsafgrøder og spiselige afgrøder på friland og i væksthus.
Insektmidlet Azatin EC er godkendt til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen fra 4. juli til 20 oktober 2019 til:
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Vertimec EC mod trips i porrer i perioden den 5. juli til den 28. oktober 2019.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg i 2019.
Prognosen for den lille kålflues 2. generation viser, at æglægning begynder medio uge 27 på de tidligste lokaliteter.
Som følge af firmasammenlægninger bliver det gamle Pirimor G delt op i to produkter. Midlet Pediment, som Syngenta beholder, er godkendt til brug i prydplanter i væksthus og planteskoleplanter på friland.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række azoxystrobin-produkter til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus.
Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i år.
Forsøg i Sverige med økologiske jordbær viser, at en tidlig udsætning af tripsrovmider i jordbær kan give en god kontrol med jordbærdværgmider. Udsætning allerede første år kan betale sig.
Tom Lewis i Kent, England, har for at øge indtjeningen satset på direkte salg af kartofler fra gården, hvor kunderne kan vælge imellem 11 forskellige kartoffelsorter, heraf to økologiske.
Produktion og forbrug af minisalat, de såkaldte salathjerter, er stærkt stigende i Tyskland. I perioden 2001-2004 er der gennemført et sortsforsøg af minisalat til sommerproduktion.
Den danske pesticidkontrol 2006 viser, at der er sket et markant fald i indholdet af pesticidrester i danske æbler, og at pesticidrestindholdet i dansk frugt og grønt generelt er lavere end i tilsvarende udenlandske produkter.
I årene 2004 til 2006 blev 22 blomkålssorter afprøvet i Tyskland for egnethed til efterårsproduktion. Cornell og Locris fik den samlede bedste vurdering. Sorten Clapton var resistent overfor kålbrok.
Et enkelt års forsøg i Norge med hindbærsorten Glen Amble viste, at antal skud per meter række havde stor indflydelse på udbyttet, mens højden ikke betød meget.
I Belgien blev der i 2006 afprøvet 12 forskellige knoldsellerisorter til tidlig produktion, det vil sige optagning ultimo august og primo oktober. Resultaterne viste, at Camus, Rowena, Rex, Prinz og Monarch var de bedste sorter.
Et sortsforsøg i Belgien med tidlige bladselleri viste, at Lino, Mexico og Monterey er tre nye gode sorter til den tidlige produktion.
East Malling Research (EMR) har frigivet en ny tidlig hindbærsort – Malling Juno – som på sigt skal erstatte Glen Moy. Malling Juno er lige så tidlig som Glen Moy, men plukkeperioden er mere koncentreret. Bærkvaliteten er også bedre.
Fra 1. januar 2008 skal man i Holland have fundet et alternativt til gasning af jordbærplanter med methylbrozamid mod jordbærdværgmider. CA-behandling under tryk synes at være et alternativ.
Et sortsforsøg i Belgien i 2005 med forskellige typer squashsorter til sommerbrug viste, at Parador var den bedste blandt de aflange typer, og Geode var en bedste blandt de runde typer.
I 2004 blev der i Tyskland etableret et økologisk sortsforsøg med rabarber. Resultaterne fra den første høst foreligger nu. Holsteiner Blut og Rotstiel fik den højeste samlede vurdering.
Resultater fra en undersøgelse i Sverige viser, at men ved brug af dækmateriale kan få en effektiv ukrudtsbekæmpelse.
Et demonstrationsforsøg og praktiske erfaringer viser, at angreb af hindbærsnudebillen og tæger kan mindskes ved at dække afgrøden med fiberdug (17 g/m2) før blomstring og indtil et stykke ind i blomstringen.
Modstandsdygtighed overfor sygdomme og et højt udbytte er vigtige egenskaber ved valg af sorter til økologisk dyrkning af solbær.
Dyrkning af økologiske hindbær kan være et godt supplement til jordbær, idet de sæsonmæssigt passer godt sammen.
I Norge har man gennemført flere markforsøg med bekæmpelse af øresnudebillelarver (Otiorhynchus spp.) ved udvanding af Nemasys
Problemstillinger vedrørende de største praktiske udfordringer i økologiske solbær og jordbærproduktion er beskrevet i rapporten.
Sunde, kraftige jordbærplanter er en forudsætning for en vellykket økologisk jordbærproduktion. Der vil blive stigende efterspørgsel efter økologiske jordbærplanter, idet økologiske bærproducenter er forpligtet til at bruge økologiske planter fra 2004.
Tre nye jordbærsorter - Frabella, Frasanta og Fraroma - er anmeldt i Tyskland. Fælles for de tre sorter er deres resistens overfor blandt andet visnesyge.
I Tyskland blev der i 2003-2005 gennemført et sortsforsøg med tidlige spidskål til friskvaremarkedet. Sonsma blev bedømt til at være den bedste sort efterfulgt af Capricorn, Duchy og Regency.
I Belgien blev der i 2005 gennemført et sortsforsøg med farvede blomkål til efterårsholdene. Veronica, Fangio og Graffiti var de bedste henholdsvis romanesco, grønne og violette blomkål.
Den danske pesticidkontrol 2005 viser rester af pesticider i ca. halvdelen af det kontrollerede frugt og grønt. Udenlandske produkter indeholder oftere pesticidrester end danske produkter.
I Belgien blev der i 2005 afprøvet 14 forskellige knoldsellerisorter til normal produktion, det vil sige optagning medio november. Resultaterne viste, at Camus, Diamant og Rowena gav de største udbytter.
Hvordan finder man ud af, hvornår det optimale høsttidspunkt er for æblesorterne Aroma og Elstar? Det giver Grøn Viden Havebrug nr. 172 et uddybende svar på.
Svampesygdommen ribsbladplet er i Norge så problematisk en skadegører i økologiske solbær, at den største producent af økologiske solbær overvejer at vende tilbage til konventionel produktion igen.
I Holland gennemføres hvert år en landsdækkende rundspørge om grønsagsavleres erfaringer med dyrkning af små afgrøder som for eksempel bladselleri, squash og visse salattyper.
Spild og rester af grønsager fra vaskerier, snitterier mv. kan oparbejdes til grønsagssafter, farvestoffer, vitaminer og flavonoider.
Hvilke sødkirsebærsorter skal man vælge til den erhvervsmæssige produktion? Det giver Grøn Viden Havebrug nr. 169 et uddybende svar på.
Et forsøg i Tyskland med anderledes farvede gulerødder viste, at White Satin og Purple Haze kan anbefales til friskvaremarkedet. Smagen i Nutri Red kommer først til sin ret, når den er kogt.
Hvorfor, hvornår og hvordan skal man beskære sødkirsebærtræer? Det giver Grøn Viden Havebrug nr. 168 et uddybende svar på.
Dækningsbidraget for den danske erhvervsmæssige produktion i 2004 af jordbær blev i gennemsnit 128.000 kr. pr. ha bærende areal.
Dækningsbidraget for den danske erhvervsmæssige produktion i 2004 af solbær blev i gennemsnit -9.595 kr. pr. ha bærende areal, hvilket primært skyldes en meget lav afregningspris.
Dækningsbidraget for den danske erhvervsproduktion af æbler i 2004 blev i gennemsnit ca. 16.800 kr. pr. ha bærende areal, hvilket kun er halvdelen af dækningsbidraget i 2003.
Dækningsbidraget for den danske erhvervsproduktion af surkirsebær i 2004 blev i gennemsnit ca. 4.700 kr. pr. ha bærende areal. Afregningsprisen har generelt ligget på et lavt niveau.
Krusesygegalmyggens fremkomst fastsættes med cirka en uges nøjagtighed ved hjælp af en ny model baseret på daggrader, som er beskrevet i Grøn Viden Havebrug nr. 167.
Markforsøg i Norge med bekæmpelse af øresnudebillelarver i jordbær har vist, at effekten af nyttenematoder er bedst, hvis de udvandes, før jordtemperaturen kommer under 12 °C.
Udbredte problemer med råd i løg i Tyskland viste sig at være forårsaget af bakterien Burkholderia gladioli pv. allicola.
Resultaterne af den danske pesticidkontrol 2004 viser, at indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt generelt er lavt.
Et sortsforsøg i Weihenstephan, Tyskland, med produktion af tidlige squash (zucchini) under fiberdug viste, at Cora og Parthenon (parthenocarp) var de bedste sorter til denne type produktion.
Mangeårige forsøg i Nordtyskland har vist, at anvendelse af bladgødninger til jordbær under normale forhold hverken øger udbyttet eller kvaliteten af bærrene.
I Tyskland dyrkes ribs overvejende til friskvaremarkedet, blandt andet til dekorationsbrug. Til dette ønskes sorter, som har flotte klaser, giver et højt udbytte og har en rigtig god smag.
Plantedirektoratets oversigt over producenter af certificerede planter (frugt og bær).
Hurtig nedkøling af forskellige grønsager øger ikke holdbarheden, så længe produkterne opnår deres optimale opbevaringstemperatur indenfor 48 timer.
Tyske forsøg i løg og broccoli har vist, at det er muligt at forbedre virkningen af plantebeskyttelsesmidlerne ved at tilsætte additiver.
Forsøg i Holland har vist, at imidachloprid har en tilfredsstillende effekt overfor krusesygegalmyg.
Det er muligt at forebygge kålbrok ved at kombinere dyrkningsteknik og gødskningsstrategi.
Forsøg i Holland med bekæmpelse af løgskimmel og løgbladgråskimmel har vist, at tilsætning af forskellige sprede- og klæbemidler øger effekten af svampemidlerne.
I Belgien er der i 2004 gennemført et sortsforsøg i knoldselleri. Diamant, Prinz, Rex og Rowena var de bedste.
Et sortsforsøg i Belgien i 2004 med tidlige squash i tunneler viste, at Cora, Tosca og Leila var de bedste sorter til denne produktionsform.
Diverse minikål spås en større fremtid, dels fordi husholdningerne bliver mindre, dels fordi der anvendes mindre tid til tilberedning.
Sortsforsøg med radicchio i Sydtyskland har vist, at det ved valg af passende sorter er muligt at levere radicchio fra medio juni til primo november.
Parasitterende nematoder har god effekt mod agersnegle, men behandlingen giver ikke garanti for sneglefri salathoveder.
Ny Grøn Viden Havebrug handler om dyrkning af bindsalat, som også kaldes romainesalat, cossalat og romersk salat.
Katalog - Sygdomme - Frilandsgrønsager
Katalog - Skadedyr - Frilandsgrønsager
Katalog - skadedyr - frugt og bær
Rapporten fra den danske pesticidkontrol 2003 viser, at indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt generelt er lavt.
Rapporten fra den danske pesticidkontrol 2002 er udkommet. Resultaterne viser, at indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt generelt er lavt.
Pesticidrester i fødevarer 2001 – rapport fra den danske pesticidkontrol er udkommet. Resultaterne viser, at indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt generelt er lavt.
Forsøg i Belgien har vist, at selv om de bionedbrydelige plastfolier er dobbelt så dyre som almindelige polyethylenfolier, er de et rentabelt alternativ som dækmateriale til korte jordbærkulturer.
Nyeste forskning i Norge peger på, at indholdet af terpener har betydning for den bitre smag i gulerødder. Indholdet af terpener er blandt andet afhængig af dyrkningstemperaturen.
Oversigt over virksomheder, der af Plantedirektoratet har fået godkendt jordbær-, solbær-, ribs-, hindbær- og hyldebærplanter som certificerede planter i en bestemt klasse.
Forsøg i South Carolina, USA, har vist, at dyrkning af jordbær på bede dækket med rød plast kan øge udbyttet med 9 til 19 pct. Det er primært bærstørrelsen, som påvirkes positivt.
Ved drivning af jordbær med dobbeltdækning (fiberdug og plast) kan høsttidspunktet fremmes i forhold til udækket og enkeltdækning. Der er risiko for varmeskader, hvis dækmaterialet ligger for længe.
Arbejdsmiljøinstituttet har fundet en sammenhæng mellem arbejdsproces og fund af Bacillus thuringiensis i afføringsprøver hos gartneriarbejdere. Det var ikke muligt at påvise helbredseffekter.
Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol er netop udkommet. Resultaterne viser, at indholdet af pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt generelt er lavt.
Tripsrovmiderne Amblyseius californicus og A. cucumeris har i forsøg i England vist, at de kan kontrollere jordbærdværgmider og væksthusspindemider i jordbær dyrket i væksthus.
Til dyrkning i Slesvig-Holsten området anbefales Kimberly som supplement til Korona og Elsanta. Som supplement til sen produktion anbefales Symphony trods dårlig smag.
Mosegrise kan være et stort problem i haver og plantager. I Norge er der gode erfaringer med fangst i en svenskproduceret fælde – Ugglan. I Danmark er der gode erfaringer med kassefælder.
I sommeren 2000 optrådte barkgnaveren som et alvorligt skadedyr i flere vestsvenske hindbærplantager. Sideskuddene ødelægges og billerne gnaver på hovedskuddene.
Undersåning med f.eks. jordkløver i kål kan anvendes som alternativ til konventionel plantebeskyttelse imod kålbladlus og trips.
Forsøg med undersåning i gulerødder med jordkløver til forebyggelse af gulerodsfluens larve og cavity spot viste, at undersåning i begge tilfælde reducerede angrebsgraden.
Forsøg med brug af luftassisteret sprøjte i salat, løg, gulerødder og melon viste, at det generelt ikke var en fordel. Kun i enkelte tilfælde blev opnået en bedre afsætning.
Forsøg i Schleswig-Holstein har vist, at der bør tilføres ca. 20 kg svovl pr. ha til æbler, jordbær, hindbær og surkirsebær om foråret på bl.a. lette jorder.
Frugt og grønsager på det danske marked overholder generelt de maksimalgrænseværdier, der er fastsat. Der er fundet mindre overskridelser i et begrænset antal prøver.
Indholdet af mineralsk kvælstof i jorden ved etablering af A+ planter er ofte alt for højt. Det anbefales at bestemme jordens kvælstofindhold før gødskning.
Dyrkning af jordbær på plastdækkede bede kan bl.a. være en fordel ved produktion af tidlige bær og 60-dages produktion. Meromkostningerne er ca. 28.000 kr. pr. ha.
Forsøg i Tyskland i hindbær viste, at hvedehalm og træflis var de bedste som dækmaterialer. Gødskning med 80 kg. N pr. ha i rækken gav et godt udbytte og god kvalitet.
I Sverige er udført forsøg med pilleret og lagret kyllingegødning til salat og hvidkål. Ammoniaktab, udbytte, optagelse af næringsstoffer samt N-min i jorden efter høst er opgjort.
Jysk Analyseinstitut har udviklet et analyseværktøj - Food Focus - som gør det muligt at få et detaljeret billede af de økologiske forbrugere.
Brug af bier til spredning af Trichoderma harzianum i jordbær til bekæmpelse af gråskimmel gav samme effekt som et standardsprøjteprogram med svampemidler.
I solbærsortsforsøget vurderede man sorternes egnethed til håndplukning/friskvaremarkedet og maskinhøst/industri samt modtagelighed overfor skadegørere.
De franske jordbærsorter Cigaelle, Cigaline, Cireine og Ciloe er afprøvet i Belgien og blev ikke fundet egnet til dyrkning hverken på friland, i tunnel eller hus.
Fem jordbærsorter fra USA og to fra Canada blev i 1999 afprøvet i to forskellige dyrkningssystemer på forsøgsstationen Noorderkempen, Belgien, hvor de blev sammenlignet med Elsanta.
Sophie, Florence og Rosie er tre nye jordbærsorter fra HRI East Malling, England. Sorterne blev afprøvet i forskellige dyrkningssystemer på forsøgsstationen Noorderkempen, Belgien, hvor de blev sammenlignet med Elsanta.
I forsøg ved Langförden forsøgsstation i Tyskland har man i perioden 1991-97 klarlagt fordele og ulemper ved et alternativt dyrkningssystem i hindbær.
I 1999 blev der konstateret angreb af en bakterie i ribs i den sydvestlige del af Tyskland. En undersøgelse viste, at der var tale om en bakterie af arten Pseudomonas syringae.
I 1999 blev der gennemført et forsøg i Belgien med 7 lollo rossasorter og 4 lollo biondasorter til højsommerbrug.
I 1998 blev der gennemført et forsøg i Belgien, med 8 knoldsellerisorter til tidlig høst (23. oktober). Cesar og Diamant var de bedste sorter.
Håret engtæge (Lygus rugulipennis) er en alvorlig skadegører i jordbær, specielt ved sen bærproduktion. I England blev flere kurvblomstrede ukrudtsplanter og lucerne afprøvet som potentielle fangplanter overfor voksne tæger.
I Norge er der et areal med hindbær på ca. 230 ha. Der er en stigende interesse for at øge produktionen både til industri og til frisk konsum.
Sammendrag. Oprindelse. Buskform. Vinterfasthed. Resistens. Udbytte og bærkvalitet.
Produktion og forbrug af vårsalat - også kaldet feldsalat, baldriansalat eller rapunzelsalat - har været stærkt stigende i de senere år. Frankrig og Tyskland er de største producenter med hhv. 3.000 og 1.000 ha.
I Danmark foretages en løbende kontrol af indholdet af pesticider i levnedsmidler. Undersøgelserne omfatter både dansk og udenlandsk producerede produkter og gennemføres som en stikprøvekontrol.
Resultatet af 1. års afprøvning af 10 nye jordbærsorter i Schleswig-Holstein.
På HRI Wellesbourne, England, har man gennemført en række forsøg med forebyggelse og bekæmpelse af gulerodsfluen. Bekæmpelse med bladsprøjtninger med pyrethroider dræber kun de voksne fluer. Æg og larver dræbes ikke, uanset hvor ofte der sprøjtes.
Pavana (CPRO-9405) er en ny jordbærsort fra CPRO-DLO i Holland. De første erfaringer med sorten viser, at den ikke bliver en konkurrent til Elsanta.
Madeleine er en ny jordbærsort fra det italienske firma Mazzoni. Sorten har været afprøvet ved Lehr- og Versuchsanstalt für Gartenbau Köln-Auweiler.
Norske forsøg med solbær
Når man diskuterer smag, er det en almindelig påstand, at økologiske produkter har en bedre smag end konventionelle.
Til trods for at dyrkning af jordbær i sphagnumsække er udviklet til produktion i plast- og væksthuse, er der et stigende antal avlere i England, som bruger dyrkningssystemet udendørs.
Forsøg i Elsanta har vist, at udbyttetabet i små, svage planter var direkte proportionalt med antallet af ødelagte blomsterknopper. I større planter gav op til 12 ødelagte knopper ikke et signifikant mindre udbytte.
Undersøgelserne viser, at frugt og grønsager på det danske marked generelt overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat. I 66 % af de undersøgte prøver af frugt og grønsager blev der ikke påvist fund af pesticider.
Oversigt over virksomheder, der af Plantedirektoratet har fået godkendt jordbær-, solbær-, hindbær- eller hyldeplanter som certificerede planter i en bestemt klasse, og som har accepteret, at Plantedirektoratet offentliggør disse oplysninger.
Bion (benzothiadiazol) tilhører en ny gruppe af produkter, som aktiverer planternes egen forsvarsmekanisme, hvorved planten får mulighed for at beskytte sig selv imod patogener.
Neem, som er et ekstrakt af neemtræet (Azardirachta indica), har vist sig at have effekt på mange forskellige skadedyr.
Indenfor de seneste år er der sket en udvikling indenfor dampteknologien, hvilket gør arbejdet med dampning nemmere og billigere.
Ribs dyrket til friskvaremarkedet kan opnå en høj pris, hvis man kan levere en kvalitetsvare.
Undersøgelserne viser, at frugt og grønsager på det danske marked generelt overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat.
Ved gødskning efter Cultan-metoden udlægges et depot af ammoniumgødning i form af en streng flydende gødning, som placeres ca. 5 cm ved siden af og 8 cm under planterne.
I et Norsk forsøg fandt man, at dækning med fiberdug umiddelbart efter udplantning kunne kompensere for et lidt senere udplantningstidspunkt.
Den stigende udbredelse af svampesygdommen jordbærsortsråd (Colletotrichum acutatum) i formerings- og produktionsmarkerne giver anledning til bekymring hos de hollandske jordbæravlere.
Binab TF WP indeholder 2 forskellige Trichodermaarter. Forsøg har vist, at 0,500 kg Binab TF WP udbragt pr. ha udbragt 4-5 gange har effekt mod gråskimmel.
I en større undersøgelse i Danmark af 150 prøver krydderier samt løbende analyser af bl.a. rejer og fjerkræ, har man ikke fundet tilfælde af ulovlig levnedsmiddelbestråling.
Sorter af issalat til tidlig brug, sommerbrug og efterårsbrug er i 1997 sammenlignet på henholdsvis ler- og sandjord.
De tre hovedsorter - Honeoye, Elsanta og Korona - har i et forsøg i Nordtyskland været sammenlignet med 7 nyere jordbærsorter.
Forsøg udført i England med brug af herbicidimprægneret plast viste, at denne teknik gav en ukrudtseffekt på samme niveau som ved udsprøjtning.
Resultatet af Plantedirektoratets kontrol af frisk frugt og grønt. Resultaterne er for første gang offentliggjort.