Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Havebrug - 4. Køkkenurter på friland

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985.

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 4. Køkkenurter på friland
a. Flerårige Beretninger Meddelelser
b. Bælgplanter Beretninger Meddelelser
c. Bladurter Beretninger Meddelelser
d. Kål Beretninger Meddelelser
e. Rodurter Beretninger Afhandlinger Meddelelser
f. Tomater, løg, agurk m. m. Beretninger Meddelelser
1678 Navngivning af dyrkede havebrugsplanter. Ved Poul Erik Brander. 87. bd. 1983, s. 515-526.
a. Flerårige
Beretninger

144.

Forsøg med Sorter af Jordbær. 1914-1918. Ved Edv. Christiansen. 27. bd., 1921, s. 631-52. 80 øre.

183.

Forsøg med forskellige Kaligødninger til Jordbær. Ved Niels Esbjerg. 31. bd., 1925, s. 77-86. 35 øre.

187.

Dyrkningsforsøg med Jordbærsorter. 1921-1923. Ved Edv. Christiansen. 31. bd., 1925, s. 418-47. 80 øre.

260.

Dyrkningsforsøg med Jordbærsorter. 1926-1931. Ved Edvard Christiansen. 38. bd, 1932, s. 457-87. 75 øre.

357.

8 Aars Dyrkningsforsøg med Aspargessorter 1933-40. Ved Edvard Christiansen. 46. bd., 1942, s. 704-718. 55 øre.

488.

Dyrkningsforsøg med kloner af jordbær 1948-53. Ved Axel Thuesen. 58. bd., 1954, s. 169-176. 30 øre.

512.

Dyrkningsforsøg med nyere jordbærsorter tiltrukket ved Spangsbjerg. Ved Aksel Henriksen. 59. bd., 1955, s. 506-529. 45 øre.

593.

Kulturforsøg og gødningsforsøg med jordbær. Ved Aksel Henriksen. 63. bd., 1960, s. 856-883. 45 øre.

610.

Sortsforsøg med jordbær 1957-58. Ved Axel Thuesen. 64. bd., 1961, s. 801-839. 75 øre.

701.

Sortsforsøg med jordbær 1961-63. Ved A. Thuesen og A. Madsen. 68. bd., 1964, s. 623-662. 75 øre.

991.

Sortsforsøg med jordbær 1965-69. Ved A. Thuesen og A. Madsen. 75. bd. 1971, s. 721-757. 1,00 kr.

1165.

Indhold af glucosinolater i peberrod. Ved Holger Hansen. 78. bd. 1974, s. 408-410. 1.50.

1375.

Sortsforsøg med jordbær 1972-74. Ved A. Thuesen. 1977. 81. bd., s. 469-478. 5,00 kr.

1386.

Kvalitet i hvide dybfrosne asparges. Ved K. Kaack. 1978. 82. bd., s. 100-108. 5,00 kr.

1435.

Sortsforsøg med jordbær 1975-76. Ved A. Thuesen. 1978. 82. bd., s. 657-669. 7,50 kr.

1555

Sortsforsøg med jordbær 1978-79. Ved A. Thuesen. 85. bd. 1981, s. 235-244.

1592

Sortsvurdering af rabarber 1977-79. Ved A. Thuesen. 86. bd. 1982, s. 177-184.

1696

Forskellige udplantningstider af jordbær. Ved A. Thuesen. 88. bd. 19, s. 69-74.

1697

Udbytteforsøg med meristemformerede jordbærplanter. Ved A. Thuesen. 88. bd. 1984, s. 75-80.

1778

Vurdering af jordbærsorter 1982-83. Ved A. Thuesen. 89. bd. 1985, s. 171-184.

Meddelelser

106.

Læets Indflydelse paa Jordbærrenes Ydeevne og Modningstid (A), uds. 8. november 1923, 30. bd., s. 648.

108.

Forsøg med Jordbærsorter (A), uds. 1. maj 1924, 30. bd., s. 652.

115.

Forsøg med Gødskning af Jordbær (A), uds. 19. febr. 1925, 31. bd., s. 797.

223.

Afkøling af Jordbær (B), uds. juni 1934, 40. bd., s. 636.

238.

Plantetidens og Afrankningsmaadens Indflydelse paa Ydeevnen hos Jordbær (A), uds. 28. marts 1935, 40. bd., s. 677.

411.

Forsøg med Jordbærsorter 1945-1947 (A), uds. 29. januar 1948, 52. bd., s. 559, 2. oplag, juni 1951.

420.

Kulturforsøg med Asparges (A), uds. 18. marts 1948, 52. bd., s. 715.

619.

Sortsforsøg med jordbær 1957-58 (A), uds. 16. april 1959, 64. bd., s. 175.

734.

Sortsforsøg med jordbær, 1961-63. (A), uds. 9. juli 1964, 68. bd., s. 895.

735.

Forskellige bedtyper og planteafstande til Asparagus plumosus narcis. (A), uds. 27. august 1964, 68. bd., s. 899.

774.

Jordtyper, kvælstofgødning og vanding til Asparagus plumosus. Uds. 10. marts 1966, 70. bd., s. 403.

848.

Drys hos forskellige grentyper af Asparagus plumosus. Uds. 18. juli 1968, 73. bd., s. 133.

986.

Sortsforsøg med jordbær 1965-69, uds. 29. april 1971.

1018.

Sunde jordbærplanter, uds. 6. januar 1972.

1044.

Ernæringstilstanden i jordbær vurderet på basis af bladanalyser, uds. 29. juni 1972.

1130.

Forsøg med typer af peberrod. 1967-72. Uds. 4. april 1974.

1136.

Sortsforsøg med asparges 1969-73. Uds. 9. maj 1974.

1xxx.

Produktion af tidlige jordbærplanter på formeringsbed. Uds. 26. maj 1977.

1362.

Sortsforsøg med jordbær 1972-74. Uds. 16. juni 1977.

1431.

Sortsforsøg med jordbær 1975-76. Uds. 6. juli 1978.

1598

Sortsforsøg med jordbær 1978-79. 23. april 1981.

1640

Sortsvurdering af rabarber 1977-79. 26. november 1981.

1676

Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter. 10. juni 1982.

1734

Forskellige udplantningstider af jordbær. 21. juli 1983.

1735

Udbytteforsøg med meristemformerede jordbærplanter. 21. juli 1983.

1779

Maskinhøst af jordbær. 19. april 1984.

1805

Vurdering af jordbærsorter 1982-83. 24. januar 1985.

b. Bælgplanter
Beretninger

156.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af lave Marværter. Ved Hakon Sørensen. 28. bd., 1922, s. 807-33. 50 øre.

199.

Forsøg med Sorter af høje Marværter. 1923 -1924. Ved Hakon Sørensen. 32. bd., 1926, s. 445-63. 50 øre.

248.

Forsøg med lave, grønne Bønner. 1926-28. Ved Edv. Christiansen. 37. bd., 1931, s. 610-40. 60 øre.

282.

Sortsforsøg med høje Bønner. 1930-1932. Ved Edvard Christiansen. 40. bd., 1935, s. 581-98. 75 øre.

328.

Forsøg med Sammenligning mellem Skal- og Marværter 1936-1938. Ved Hakon Sørensen. 44. bd., 1939, s. 207-223. 50 øre.

335.

Forsøg med lave Voksbønner 1934-1937. Ved Edv. Christiansen. 44. bd., 1940, s. 670-691. 65 øre.

403.

Sortsforsøg med lave Marv- og Sukkerærter 1943-45. Ved Hakon Sørensen. 51. bd., 1947, s. 147-168. 60 øre.

474.

Sortsforsøg med lave marværter 1950-52. Ved Finn Knoblauch. 56. bd., 1953, s. 613-632. 45 øre.

477.

Forsøg med sorter af lave, grønne bønner 1949-51. Ved Aksel Henriksen. 57. bd., 1954, s. 281-301. 60 øre.

526.

Sortsforsøg med skalærter 1953-55. Ved Johannes Jensen. 60. bd., 1956, s. 321-340. 45 øre.

530.

Sortsforsøg med lave voksbønner 1952-55. Ved Aksel Henriksen. 60. bd., 1956, s. 515-529. 45 øre.

607.

Sortsforsøg med høje ærter 1956-58. Ved Johannes Jensen. 64. bd., 1960, s. 515-525. 50 øre.

609.

Sortsforsøg med høje bønner 1955-58. Ved Aksel Henriksen. 64. bd., 1961, s. 688-698. 50 øre.

671.

Sortsforsøg med lave, grønne bønner 1959­61. Ved Johs. Jensen. 67. bd., 1963, s. 455-467. 50 øre.

728.

Sortsforsøg med lave voksbønner 1962-64. Ved Johs. Jensen. 69. bd., 1965, s. 320-327. 50 øre.

731.

Forsøg med podning og kvælstofgødskning af ærter. Ved Sv. E. Hansen. 69. bd., 1965, s. 353-354. 50 øre.

771.

Sorter af lave marværter 1963-65. Ved Johs. Jensen. 70. bd., 1966, s. 459-482. 50 øre.

924.

Sorter af lave marværter 1966-67. Ved Johannes Jensen. 74. bd. 1970, s. 497-517. 75 øre.

937.

Sorter af lave grønne bønner 1965-69. Ved Johannes Jensen. 75. bd. 1971, s. 71-83. 75 øre.

1174.

Orienterende forsøg med sorter af lave marværter 1969-70. Ved Johs. Jensen. 78. bd. 1974, s. 517-539. 2.50 kr.

1332.

Kvalitetsændring i skårlagte og tærskede ærter. Ved K. Kaack. 1977. 81. bd., s. 57-67. 5,00 kr.

1432.

Vækst og kvalitet hos grønne bønner til dybfrost og konserves. Ved K. Kaack og Johs. Jensen. 1978. 82. bd., s. 599-622. 7,50 kr.

1448.

Afstandsforsøg i konservesærter. Ved Johs. Jensen. 1979. 83. bd., s. 129-136. 6,00 kr.

1517

Bacterial wilt of beans (Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dowson). Ved Ib G. Dinesen. 84. bd. 1980, s. 361-370.

Meddelelser

90.

Sorts- og Stammeforsøg med lave Marværter 1919-21 (A), uds. 15. juni 1922, 28. bd., s. 548, 2. oplag, oktober 1923.

130.

Forøg med Sorter af Marværter (A), uds. 28. oktober 1926, 32. bd., s. 736.

179.

Sortsforsøg med lave, grønne Bønner. 1926-1928 (A), uds. 15. januar 1931, 37. bd., s. 688.

216.

Sortsforsøg med høje Bønner (Stangbønner). 1930-1932 (A), uds. 1. februar 1934, 40. bd., s. 618.

295.

Forsøg med Sammenligning mellem Skal­ og Marværter 1936-38 (A), uds. 29. februar 1940. 45. bd., s. 722.

391.

Sortsforsøg med lave Marv- og Sukkerærter 1943-1945 (A), uds. 24. oktober 1946, 51. bd., s. 363.

489.

Sortsforsøg med lave, grønne bønner (A), uds. 2. oktober 1952, 56. bd., s. 357.

505.

Sortsforsøg med lave marværter 1950-52 (A), uds. 12. november 1953, 57. bd., s. 721.

555.

Sortsforsøg med lave voksbønner 1952-55 (A), uds. 8. marts 1956, 61. bd., s. 545.

556.

Sortsforsøg med skalærter 1953-55 (A), uds. 15. marts 1956, 61. bd., s. 547.

625.

Sortsforsøg med høje bønner 1955-58 (A), uds. 17. september 1959, 64. bd., s. 357.

626.

Sortsforsøg med høje ærter 1956-58 (A), uds. 8. oktober 1959, 64. bd., s. 361.

691.

Sortsforsøg med lave, grønne bønner 1959-61. (A), uds. 24. maj 1962, 67. bd., s. 513.

714.

Orienterende sortsforsøg med lave marværter 1960-62. (A), uds. 2. maj 1963, 68. bd., s. 342.

752.

Sortsforsøg med lave voksbønner 1962-64. (A), uds. 22. april 1965, 69. bd., s. 575.

770.

Sortsforsøg med lave marværter 1963-65. Uds. 10. februar 1966, 70. bd., s. 279.

793.

Sorter af lave marværter til friskforbrug. Uds. 10. november 1966, 71. bd., s. 129.

904.

Sorter af lave marværter 1966-67. Uds. 18. december 1969.

1075.

Orienterende forsøg med sorter af lave marværter 1969-70. Uds. 1. marts 1973.

1119.

Orienterende forsøg med sorter af lave grønne bønner 1970-71. Uds. 24. januar 1974.

1135.

Orienterende forsøg med sorter af lave marværter 1971-72. Uds. 2. maj 1974.

1435.

Afstandsforsøg i konservesærter. Uds. 20. juli 1978.

1474.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Uds. 8. marts 1979.

1534

Sorter af lave marværter 1976 og 1977. 27. marts 1980.

1535

Sorter af lave marværter 1977 og 1978. 27. marts 1980.

1592

Sorter af lave marværter 1978 og 1979. 19. marts 1981.

1596

Ukrudtsbekæmpelse i bønner. 9. april 1981.

1698

Sorter af lave, grønne bønner. 13. januar 1983.

1700

Sorter af høje ærter i bælge. 10. februar 1983.

1790

Såtider for lave marværter til konserveringsbrug. 24. maj 1984.

c. Bladurter
Beretninger

381.

Dyrkningsforsøg med Rabarbersorter 1933-1943. Ved Edv. Christiansen og Aksel Henriksen. 49. bd., 1944, s. 234-251. 45 øre.

448.

Forsøg med sorter og stammer af porre 1945-48. Ved Edvard Christiansen og Aksel Henriksen. 55. bd., 1951, s. 144-162. 60 øre.

643.

Sorts- og stammeforsøg med efterårs- og vinterporre 1957-60. Ved Johannes Jensen. 66. bd., 1962, s. 386-397. 50 øre.

852.

Udsædsmængde og såtid til spinat. Ved Asger Christoffersen. 73. bd., 1969, s. 160-171. 50 øre.

1160.

Programmeret dyrkning af salat på friland. Ved Asger Christoffersen og Karen Dalbro. 78. bd. 1974, s. 353-368. 1.50 kr.

1279.

Indholdet af nitrat og protein i hovedsalat, dyrket under forskellige vilkår. Ved Holger Hansen. 80. bd. 1976, s. 370-380. 2.00 kr.

1485.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Ved Kaj Henriksen. 1979. 83. bd., s. 563-574. 6,00 kr.

S 1644

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. I. Kinakål og porre. Ved P. MollsRasmussen. 87. bd. 1983, s. 152.

S 1647

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. II. Blomkål og grønsager generelt. Ved P. Molls Rasmussen. 87. bd. 1983, s. 178.

Meddelelser

365.

Dyrkningsforsøg med Rabarbersorter 1933-1943 (A), uds. 3. august 1944, 50. bd., s. 163.

805.

Sorts- og stammeforsøg med salat til kold bænk, efterår, 1963-65. Uds. 2. marts 1967, 71. bd., s. 398.

851.

Udsædsmængde og såtid til spinat. Uds. 26. september 1968, 73. bd., s. 394.

880.

Forsøg med linier af salat til højsommerbrug 1967 og 1968. Uds. 17. april 1969.

884.

Forsøg med linier af salat til forsommerbrug 1967 og 1968. Uds. 8. maj 1969.

892.

Salatsorter til temperet hus efterår. Uds. 14. august 1969.

937.

Sortsforsøg med issalat, uds. 18. juni 1971.

947.

Salatsorter friland, uds. 27. august 1970.

1051.

Sorter og stammer af efterårs- og holdbar vinterporre 1967-70, uds. 27. juli 1972.

1062.

Stammeforsøg med kruspersille til friland og drivning, uds. 26. oktober 1972.

1141.

Sortsforsøg med spinat højsommer. Uds. 23. maj 1974.

1144.

Sortsforsøg med spinat forsommer. Uds. 6. juni 1974.

1325.

Spiring af frø udsået i blanding med byggryn. Uds. 24. februar 1977.

1409.

Sorter af spinat til efterårsbrug. Uds. 27. april 1978.

1410.

Sorter af spinat til overvintring på friland. Uds. 27. april 1978.

1473.

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af spinat, radis, skorzonerrod og kruspersille. Uds. 1. marts 1979.

1474.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Uds. 8. marts 1979.

1590

Sorter af almindelig salat til friland. 12. marts 1981.

1591

Sorter af issalat til friland. 12. marts 1981.

1644

Plasticdækning i issalat. 14. januar 1982.

1677

Dyrkning af knoldfennikel. 10. juni 1982.

1804

Sorter af issalat på friland. 24. januar 1985.

1827

Plastdækning af såede grønsager. 20. juni 1985.

d. Kål
Beretninger

141.

Dyrkningsforsøg med Stammer af Vinterhvidkaal. Ved Niels Esbjerg. 27. bd., 1920, s. 193-215. 75 øre.

195.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Rødkaal. 1922-1923. Ved Edv. Christiansen. 32. bd., 1926, s. 204-18. 50 øre.

223.

Dyrkningsforsøg med Stammer af Vinterhvidkaal. 1925-1927. Ved Edv. Christiansen. 35. bd., 1929, s. 111-133. 65 øre.

234.

Forsøg med Saamaade og Saatid for Vinterhvidkaal (høj Amager). 1925-1928. Ved Edv. Christiansen. 36. bd., 1930, s. 334-49. 50 øre.

281.

Opbevaringsforsøg med Vinterhvidkaal. 1929-1932. Ved Edvard Christiansen. 40. bd., 1935, s. 570-80. 35 øre.

301.

Forsøg med Sorter og Stammer af Rosenkaal. 1933-1935. Ved Hakon Sørensen. 42, bd., 1937, s. 29-44. 50 øre.

366.

Dyrkningsforsøg med Stammer af Vinterhvidkaal og Vinterrødkaal 1938-40. Ved Edv. Christiansen, 47. bd., 1943, s. 440-467. 75 øre.

551.

Stammeforsøg med holdbar vinterhvidkål 1954-57. Ved Johannes Jensen. 61. bd., 1958, s. 905-918. 30 øre.

644.

Stammeforsøg med holdbar vinterrødkål 1957-60. Ved Johannes Jensen. 66. bd., 1962, s. 398-410. 50 øre.

847.

Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterhvidkål 1964-67. Ved Johs. Jensen. 73. bd., 1969, s. 84-93. 50 øre.

872.

Afstand, aftopning og høsttid i rosenkål. Ved Asger Christoffersen. 73. bd., 1969, s. 471-480. 50 øre.

990.

Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterrødkål 1967-70. Ved Johs. Jensen. 75. bd. 1971, s. 694-702. 75 øre.

1371.

Vanding af kartofler og blomkål ved høje lufttemperaturer. Indflydelse på jordtemperatur, stofproduktion og kvalitet. Ved V. Jørgensen. 1977. 81. bd., s. 439-449. 5,00 kr.

1461.

Flydende vandfri ammoniak til vinterkål. Ved T. N. Steen. 1979. 83. bd., s. 278-286. 6,00 kr.

1485.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Ved Kaj Henriksen. 1979. 83. bd., s. 563-574. 6,00 kr.

1629

Virkninger af saltholdigt vandingsvand til kartofler, gulerødder og hvidkål. 86. bd. 1982, s. 577-590.

S 1644

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. I. Kinakål og porre. Ved P. Molls Rasmussen. 87. bd. 1983, s. 152.

S 1647

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. II. Blomkål og grønsager generelt. Ved P. Molls Rasmussen. 87. bd. 1983, s. 178.

1718

Vanding af blomkål. Ved Villy Jørgensen og Kaj Henriksen. 88. bd. 1984, s. 265-276.

Meddelelser

151.

Forsøg med Stammer af Vinterhvidkaal. 1925-27 (A), uds. 14. februar 1929, 35. bd., s. 696.

213.

Opbevaringsforsøg med Vinterhvidkaal, Amager. 1929-32 (A), uds. 16. november 1933, 39. bd., s. 608.

261.

Forsøg med Sorter og Stammer af Rosenkaal. 1933-1935 (A), uds. 11. februar 1937, 42. bd., s. 535.

323.

Forsøg med sildige Stammer af Vinterrødkaal 1938-1940 (A), uds. 29. januar 1942, 46. bd., s. 743.

324.

Forsøg med sildige Stammer af Vinterhvidkaal 1938-1940 (A), uds. 29. januar 1942, 46. bd., s. 745.

406.

Forsøg med tidlig Vinterrødkaal. 1944-1946. (A), uds. 8. januar 1948, 52. bd., s. 543.

408.

Forsøg med Stammer af tidlig Vinterhvidkaal. 1944-1946 (A), uds. 15. januar 1948, 52. bd., s. 548.

416.

Stammeforsøg med Vinter Rosenkaal 1944-1946 (A), uds. 4. marts 1948, 52. bd., s. 704.

582.

Stammeforsøg med holdbar vinterhvidkål 1954-57 (A), uds. 27. juni 1957, 62. bd., s. 541.

647.

Stammeforsøg med holdbar vinterrødkål 1957-60 (A), uds. 10. november 1960, 65. bd., s. 337.

687.

Broccoli. (A), uds. 10. maj 1962, 67. bd., s. 362.

775.

Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterrosenkål 1962-65. Uds. 24. arts 1966, 70. bd., s. 407.

776.

Sorts- og stammeforsøg med overvintrede spidskål til kold bænk og til friland. Uds. 24. marts 1966, 70. bd., s.411.

802.

Sorts- og stammeforsøg med forårssåede spidskål 1965-66. Uds. 16. februar 1967, 71. bd., s. 277.

834.

Stammeforsøg med overvintrede blomkål til friland 1965-1967. Uds. 29. februar 1968, 72. bd., s. 550.

835.

Afstandsforsøg med vinterrødkål. Uds. 7. marts 1968, 72. bd., s. 554.

841.

Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterhvidkål 1964-67. Uds. 2. maj 1968, 72. bd., s. 674.

854.

Afstand, aftopning og høsttid i rosenkål. Uds. 28. november 1968, 73. bd., s. 406.

864.

Forsøg med planteafstand i to broccolisorter. Uds. 30. januar 1969, 73. bd., s. 559.

882.

Stammeforsøg med rødkål, septemberhøst til industribrug. Uds. 1. maj 1969.

883.

Stammeforsøg med augustblomkål 1967 og 1968. Uds. 1. maj 1969.

912.

Stammeforsøg med rødkål tidlig vinter, uds. 12. marts 1970.

914.

Tidlig rosenkål 1968 og 1969, uds. 12. marts 1970.

916.

Stammeforsøg med januarsåede blomkål 1968 og 1969, uds. 19. marts 1970.

984.

Sorts- og stammeforsøg med holdbar vinterrødkål 1967-70, uds. 22. april 1971.

1012.

Stammeforsøg med grønkål 1968-70, uds. 28. oktober 1971.

1013.

Stammeforsøg med sommerhvidkål 1969 og 1970, uds. 4. november 1971.

1060.

Stammeforsøg med høsthvidkål 1970 og 1971, uds. 19. oktober 1972.

1063.

Stammeforsøg med efterårsblomkål 1969-71, uds. 26. oktober 1972.

1074.

Orienterende forsøg med sorter af rosenkål (eengangshøst) 1970-71. Uds. 1. marts 1973.

1100.

Lagringsforsøg med blomkål. Uds. 12. juli 1973.

1145.

Sortsforsøg med rødkål sommer. Uds. 6. juni 1974.

1411.

Sorter af efterårssåede og overvintrede spidskål til friland. Uds. 27. april 1978.

1412.

Sorter af efterårssåede spidskål til drivning. Uds. 4. maj 1978.

1415.

Sorter af holdbar vinterhvidkål. Uds. 11. maj 1978.

1416.

Sorter af rosenkål, vinter. Uds. 11. maj 1978. 1466. Flydende ammoniak til vinterkål. Uds. 30. november 1978.

1474.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Uds. 8. marts 1979.

1589

Netbeskyttelse af grønsager mod flyvende skadedyr. 5. marts 1981.

1682

Sorter af sommerblomkål. 24. juni 1982.

1685

Sorter af kinakål. 8. juli 1982.

1686

Sorter af sensommerblomkål. 8. juli 1982.

1691

Sorter af sommerhvidkål. 29. juli 1982.

1701

Sorter af broccoli. 10. februar 1983.

1812

Dyrkning af kinakål under plast. 7. marts 1985.

1839

Sorter af kinakål. 15. august 1984.

e. Rodurter
Beretninger

162.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Havegulerødder og Rødbeder. 1919-1921. Ved Edv. Christiansen. 29. bd., 1923, s 117-42. 60 øre.

217.

Forsøg med forskellig Saatid og Optagningstid for Gulerødder. Ved J. C. Lunden. 34. bd., 1928, s. 596-620. 75 øre.

218.

Stammeforsøg med Nantes Karotter 1926-27. Ved Hakon Sørensen. 34. bd., 1928, s. 621-39. 60 øre.

246.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Rødbeder 1929-1930. Ved Hakon Sørenden. 37. bd., 1931, s 438-57. 65 øre.

276.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Selleri. 1930-33. Ved Hakon Sørensen. 40. bd., 1934, s. 235-51. 50 øre.

382.

Stammeforsøg med Rødbeder 1941-1943. Ved Hakon Sørensen. 49. bd., 1944, s. 252-263. 45 øre.

383.

Stammeforsøg med Vintergulerødder til Spisebrug 1941-1943. Ved Hakon Sørensen. 49. bd., 1944, s. 264-281. 45 øre.

436.

Stammeforsøg med knoldselleri 1946-48. Ved Hakon Sørensen. 54. bd., 1950, s. 93-106. 60 øre.

645.

Sorts- og stammeforsøg med knoldselleri 1958-61. Ved Johannes Jensen. 66. bd., 1962, s. 411-422. 50 øre.

715.

Sorts- og stammeforsøg med vintergulerødder 1961-64. Ved Johs. Jensen. 69. bd., 1966, s. 98-108. 50 øre.

1132.

Sorter og stammer af knoldselleri 1968-71. Ved Johs. Jensen. 78. bd. 1974, s. 35-45. 1.50 kr.

1209.

Dyrkningsforsøg med grøntsager ved Højer og Jyndevad. 1964-73. Ved Lorens Hansen, Egon Stokholm og Anders Gregersen. 79. bd. 1975, s. 239-242. 1.50. kr

1345.

Ændringer i rødbeders indhold af farvestoffer under vækst, forarbejdning og lagring. Ved K. Kaack. 1977. 81. bd., s. 165-170. 5,00 kr.

1346.

Ændring i farvestofindhold under fremstilling af syltede rødbeder. Ved K. Kaack. 1977.81. bd., s. 171-177. 5,00 kr.

1518

Virusangreb i porrer: Kortlagning, diagnosticering, sortsmodtagelighed og overvintring. Ved Niels Paludan. 84. bd. 1980, s. 371-386.

1591

Sådybdens og kvælstofgødskningens indflydelse på fremspiring, udbytte og kvalitet hos gulerødder. Ved Inge Jørgensen. 86. bd. 1982, s. 167-176.

1629

Virkninger af saltholdigt vandingsvand til kartofler, ler, gulerødder og hvidkål. Ved Villy Jørgensen. 86. bd. 1982, s. 577-590.

Afhandlinger

1908.

L. Helweg: En monografisk Skildring af de dyrkede Gulerodsformer samt et Bidrag til deres Kulturhistorie. 15. bd., s. 417-53.

1939.

E. Mortensen: Forsøg med forskelligt Aaremaal mellem Knoldselleri. 44. bd., s. 186-87.

Meddelelser

96.

Forsøg med Sorter og Stammer af Havegulerødder 1919-1921 (A), uds. 12. oktober 1922, 28. bd., s. 566.

149.

Forsøg med Stammer af Nantes Karotter, 1926-27 (A), uds. 17. januar 1929, 35. bd., s. 690.

366.

Stammeforsøg med Vintergulerødder 1941-1943 (A), uds. 10. august 1944, 50. bd., s. 166.

367.

Stammeforsøg med Rødbeder 1941-1943 (A), uds. 10. august 1944, 50. bd., s. 169.

448.

Stammeforsøg med knoldselleri 1946-48 (A), uds. 24. november 1949, 54. bd., s. 171.

672.

Sorts- og stammeforsøg med knoldselleri 1958-61. (A), uds. 7. september 1961, 66. bd., s. 537.

744.

Sorts- og stammeforsøg med vintergulerødder 1961-64. (A), uds. 11. februar 1965, 69. bd., s. 301.

767.

Forsøg med planteafstand i rødbeder. Uds. 27. januar 1966, 70. bd., s. 268.

773.

Forskellig prikleafstand og planteafstand til selleri. Uds. 10. marts 1966, 70. bd., s. 401.

781.

Sorts- og stammeforsøg med drivgulerod. 1964-65. Uds. 14. april 1966, 70. bd., s. 514.

801.

Sorts- og stammeforsøg med sommergulerod 1965-66. Uds. 16. februar 1966, 71. bd., s. 273.

803.

Sorts- og stammeforsøg med rødbeder 1965-66. Uds. 23. februar 1967, 71. bd., s. 281.

804.

Sorts- og stammeforsøg med rodpersille 1965-66. Uds. 23. februar 1967, 71. bd., s. 396.

831.

Stammeforsøg med radis forsommer til friland 1966 og 1967. Uds. 15. februar 1968, 72. bd., s. 539.

833.

Stammeforsøg med radis højsommer 1966 og 1967. Uds. februar 1968, 72. bd., s. 546.

1001.

Virusangreb hos peberrod, uds. 5. august 1971.

1054.

Sorter og stammer af knoldselleri 1968-71, uds. 10. august 1972.

1067.

Orienterende forsøg med stammer af pariserkarotter 1970-71. Uds. 23. november 1972.

1146.

Opbevaring af gulerødder ved forskellige CO2 koncentrationer. Uds. 13. juni 1974.

1186.

Sorter af vintergulerødder til industribrug og friskvaremarkedet 1971-74. Uds. 17. april 1975.

1213.

Opbevaringsforsøg med vaskede gulerødder. Uds. 7. august 1975.

1309.

Opbevaring af gulerødder i plasticforede containere. Uds. 7. oktober 1976.

1325.

Spiring af frø udsået i blanding med byggryn. Uds. 24. februar 1977.

1407.

Sorter af drivgulerod. Uds. 20. april 1978.

1408.

Sorter af sommergulerod. Uds. 20. april 1978.

1473.

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af spinat, radis, skorzonerrod og kruspersille. Uds. 1. marts 1979.

1474.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Uds. 8. marts 1979.

1477.

Sorter af rødbeder. Uds. 15. marts 1979.

1528

Forsøg med bors indflydelse på kvalitet af gulerødder. 7. februar 1980.

1532

Sorter af rodpersille. 13. marts 1980.

1589

Netbeskyttelse af grønsager mod flyvende skadedyr. 5. marts 1981.

1612

Sådybde og kvælstof til gulerødder. 20. august 1981.

1642

Optagningstidens indflydelse på udbytte og holdbarhed i hånd- og maskinoptagne gulerødder. 3. december 1981.

1680

Sorter af skorzoner. 24. juni 1982.

1681

Sorter af rund rødbede. 24. juni 1982.

1702

Sorter af knoldselleri. 17. februar 1983.

1705

Sorter af radis til tidlig frilandsbrug. 3. marts 1983.

1716

Såning af gulerødder med nøgent eller pilleret frø. 21. april 1983.

1766

Gulerodsfluen (Psila rosae) - orm i gulerødder. 15. marts 1984.

1767

Ageruglen (Agrotissegetum )-knopormeangreb. 15. marts 1984.

1778

Forskelligt antal år mellem gulerødder. 12. april 1984.

1782

Beddyrkning af porrer til konserveringsbrug. 26. april 1984.

1783

Så- og optagningstider i gulerødder. 26. april 1984.

1827

Plastdækning af såede grønsager. 20. juni 1985.

1844

Sorter af sommer- og vintergulerødder. 19. september 1985.

1849

Jorddesinfektion med metam-Na til gulerødder. 12. december 1985.

f. Tomater, løg, agurk m. m.
Beretninger

188.

Forsøg med kunstig Vanding af Have- og Markafgrøder ved Blangsted 1919-1924. Ved Niels Esbjerg og K. Prytz. 31. bd., 1925, s. 533-607. 1 kr. 50 øre.

234.

Forsøg med Saamaade og Saatid for Vinterhvidkaal (høj Amager). 1925-1928. Ved Edv. Christiansen. 36. bd., 1930, s. 334-49. 50 øre.

262.

Forsøg med Kunstvanding af Have- og Markafgrøder ved Blangsted 1923-29. Ved Niels Esbjerg og K. Prytz. 38. bd., 1932, s. 613-56. 1 kr.

325.

Dyrkningsforsøg med Sorter og Stammer af Tomater paa Friland 1936-38, Ved T. Bacher. 44. bd., 1939, s. 112-128. 40 øre.

340.

Sortsforsøg med Kepaløg (Rødløg) 1935­38. Ved Hakon Sørensen. 45. bd., 1940, s. 84-96. 60 øre.

385.

Stammeforsøg med Kepaløg 1940-1943. Ved Hakon Sørensen. 49. bd., 1945, s. 497-506. 45 øre.

424.

Orienterende dyrkningsforsøg med skalotter. Ved Hakon Sørensen. 53. bd., 1950, s. 307-320. 60 øre.

480.

Dyrkningsforsøg med stammer af asieagurker 1946-1950. Ved Edvard Christiansen og Aksel Henriksen. 57. bd., 1954, s. 498-517. 45 øre.

498.

Sorts- og stammeforsøg med pickles- og sylteagurker 1951-53. Ved Aksel Henriksen. 58. bd., 1955, s. 606-626. 60 øre.

516.

Stammeforsøg med kepaløg 1952-54. Ved Finn Knoblauch. 59. bd., 1955, s. 601-617. 45 øre.

538.

Forsøg med beskæring og opbinding af frilandstomater 1945-48 og 1952-55. Ved Johannes Jensen. 61. bd., 1957, s. 35-48. 45 øre.

576.

Forsøg med sorter og stammer af frilandstomater 1954-57. Ved Johannes Jensen. 63. bd., 1959. s. 45-60. 30 øre.

600.

Forsøg med stammer af skalotteløg 1956-58. Ved Johannes Jensen. 64. bd., 1960, s. 294-304. 50 øre.

753.

Dyrkning af tomater ved tre kaliumniveauer i tørv af forskellig humificeringsgrad. Ved Vagn Aage Hallig og M. G. Amsen. 70. bd., 1966, s. 70-75. 50 øre.

768.

Sorts- og stammeforsøg med sylte- og picklesagurker 1961-64. Ved Johs. Jensen. 70. bd., 1966, s. 425-433. 50 øre.

772.

Sorts- og stammeforsøg med såløg af kepaløg 1962-64. Ved Johs. Jensen. 70. bd., 1966, s. 483-492. 50 øre.

1137.

Sorter og stammer af efterårs- og holdbar vinterporre 1967-70. Ved Johs. Jensen. 78. bd. 1974, s. 91-102. 1.50 kr.

1209.

Dyrkningsforsøg med grøntsager ved Højer og Jyndevad 1964-73. Ved Lorens Hansen. Egon Stokholm og Anders Gregersen. 79. bd. 1975, s. 239-242. 1.50 kr.

1248.

Eengangshøst i drueagurker. Ved Johs. Jensen. 80. bd. 1976, s. 1-14. 2.00 kr.

1272.

Kepaløg, optagningstidens indflydelse på udbytte og holdbarhed. Ved T. N. Steen. 80. bd. 1976, s. 277-288. 2.00 kr.

1410.

Sådybdens og N-gødskningens indflydelse på fremspiring, udbytte og kvalitet hos kepaløg. (Allium cepa L.). Ved Kaj Henriksen. 1978. 82. bd., s. 353-367. 5,00 kr.

1485.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Ved Kaj Henriksen. 1979. 83. bd., s. 563-574. 6,00 kr.

1524

Vanding af asieagurker. Ved Kaj Henriksen. 84. bd. 1980, s. 479-490.

S 1656

Purløg (Allium schoenoprasum L.). Et litteraturstudium. Ved Niels Poulsen. 87. bd. 1983, s. 299.

1745

Infektionsforsøg med gråskimmel (Botrytis cinerea) i tomatplanter. Ved H. Mygind. 88. bd. 1984, s. 511-518.

1755

Kvælstofgødskning af såløg (Allium cepa) ved god vandforsyning. Ved Kaj Henriksen. 88. bd. 1984, s. 621-631.

Meddelelser

178.

Forsøg med Porresorter 1925-1928 (A), uds. 15. januar 1931, 37. bd., s. 686.

221.

Melonsorter i Drivbænk (A), uds. 24. maj 1934, 40. bd., s. 632.

281.

Forsøg med Sorter og Stammer af Tomater paa Friland 1936-1938 (A), uds. 15. juni 1939, 45. bd., s. 154.

288.

Dyrkningsforsøg med Stammer af Asie Agurker 1936-38 (A), uds. 28. december 1939, 45. bd., s. 180.

299.

Sortsforsøg med Kepaløg (Rødløg) 1935-38 (A), uds. 4. april 1940, 45. bd., s. 735.

318.

Dyrkningsforsøg med Aspargessorter 1931-40 (A), uds. 3. april 1941, 46. bd., s. 730.

370.

Stammeforsøg med Kepaløg 1940-1943 (A), uds. 2. november 1944, 50. bd., s. 174.

382.

Sammenlignende Dyrkningsforsøg med Han- og Hunplanter af Asparges 1936-45 (A), uds. 13. december 1945, 51. bd., s. 175.

385.

Kulturforsøg med Asparges (A), uds. 14. marts 1946, 51. bd., s. 181.

426.

Forsøg med Skalotteløg (A), uds. 15. juli 1948, 52. bd., s. 731.

449.

Sorts- og stammeforsøg med vinterporre 1946-48 (A), uds. 1. december 1949, 54. bd., s. 173.

459.

Forsøg med varmebehandling af skalotteløg til sættebrug (A), uds. 8. marts 1951, 55. bd., s. 173.

468.

Dyrkningsforsøg med stammer af asieagurker 1946-1950 (A), uds. 5. juli 1951, 55. bd., s. 554.

483.

Forsøg med forskellig behandling af spiseløg med pickles- og sylteagurker 1951-1953 (A), uds. 28. januar 1954, 57. bd., s. 723.

506.

Sorts- og stammeforsøg med pickles- og sylteagurker 1951-1953 (A), uds. 28. januar 1954, 57. bd., s. 723.

519.

Sorts- og stammeforsøg med køkkenurter (B), uds. 22. juli 1954, 59. bd., s. 160.

533.

Stammeforsøg med kepaløg 1952-54 (A), uds. 31. marts 1955, 59. bd., s. 717.

560.

Forsøg med beskæring og opbinding af frilandstomater (A), uds. 24. maj 1956. 61. bd., s. 555.

592.

Forsøg med sorter og stammer af frilandstomater 1954-57 (A), uds. 27. februar 1958, 63. bd., s. 181.

618.

Forsøg med stammer af skalotteløg 1956-58 (A), uds. 9. april 1959, 64. bd., s. 171.

648.

Sorts- og stammeforsøg med efterårs- og vinterporre 1957-60 (A), uds. 10. november 1960, 65. bd., s. 341.

690.

Sortsforsøg med sukkermajs, 1959-1961. (A), uds. 24. maj 1962, 67. bd., s. 509.

692.

Forsøg med stikløg af kepaløgsorter, 1959-61. (A), uds. 1. juni 1962, 67. bd., s. 517.

753.

Sorts- og stammeforsøg med sylte- og picklesagurker 1961-64. (A), uds. 13. maj 1965, 69. bd., s. 579.

761.

Forsøg med udblødning af stikløg og skalotteløg til læggebrug. (A), uds. 11. november 1965, 70. bd., s. 127.

768.

Forsøg med plasticdækning af drueagurker. Uds. 3. februar 1966, 70. bd., s. 271.

772.

Sorts- og stammeforsøg med såløg af kepaløg 1962-64. Uds. 17. februar 1966, 70. bd., s. 397.

823.

Behandling af afskårne plumosusgrene. Uds. 16. november 1967, 72. bd., s. 139.

832.

Stammeforsøg med asieagurk 1964-67. Uds. 22. februar 1968, 72. bd., s. 543.

838.

Forsøg med sorter og stammer af frilandstomater 1964-65. Uds. 4. april 1968, 72. bd., s. 667.

852.

Tomatsorter 1968. Uds. 31. oktober 1968, 73. bd., s. 398.

855.

Forsøg med plasticdækning af frilandsagurker. Uds. 5. december 1968, 73. bd., s. 410.

869.

Forskellige rabattyper med og uden undervarme til agurker i væksthus. Uds. 20. februar 1969.

911.

Forsøg med forskellige temperaturer ved dyrkning af tomater, uds. 5. marts 1970.

958.

Tomatsorter 1970, uds. 29. oktober 1970.

1051.

Sorter og stammer af efterårs- og holdbar vinterporre 1967-70, uds. 27. juli 1972.

1052.

Sorter og stammer af kepaløg til stikløg 1969-70, uds. 3. august 1972.

1187.

Forsøg med sorter af drueagurker 1971-73. Uds. 17. april 1975.

1238.

Kepaløg. Optagningstidens indflydelse på udbytte og holdbarhed. Uds. 20. november 1975.

1240.

Eengangshøst i drueagurker. Uds. 27. november 1975.

1245.

Såtidsforsøg i asie- og drueagurker. Uds. 1. januar 1976.

1257.

Plantetæthed i kepaløg. Uds. 26. februar 1976.

1284.

Vanding af grøntsager med grundvand og saltholdigt vand. Uds. 17. juni 1976.

1325.

Spiring af frø udsået i blanding med byggryn. Uds. 24. februar 1977.

1327.

Sorter af kepaløg (såløg) 1973-76. Uds. 24. februar 1977.

1397.

Sådybdens og N-gødskningens indflydelse på fremspiring, udbytte og kvalitet hos kepaløg. Uds. 9. marts 1978.

1406.

Sorter af asieagurk. Uds. 20. april 1978.

1474.

Fremspiring af grønsagsfrø efter gødskning med stigende mængder kvælstof. I porre kombineret med 3 sådybder. Uds. 8. marts 1979.

1531

Vanding af asieagurker. 13. marts 1980.

1536

Sorter af asieagurker. 10. april 1980.

1537

Sorter af drueagurker. 10. april 1980.

1538

Dyrkning af kepaløg overvintret på friland. 10. april 1980.

1593

Sorter af kepaløg. 19. marts 1981.

1652

Startgødning til kepaløg. 4. marts 1982.

1655

Nye sorter af drueagurker til engangshøst. 18. marts 1982.

1733

Frøavl af purløg. 14. juli 1983.

1800

Kvælstofgødskning af såede kepaløg. 13. september 1984.

1827

Plastdækning af såede grønsager. 20. juni 1985.

1842

Frøtyper og såteknik i kepaløg. 5. September 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16