Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

II. Havebrug - 10. Opbevaring

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 10. Opbevaring
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

165.

Forsøg med Opbevaring af Frugt. Ved Niels Esbjerg og Erik Holten. 29. bd., 1923, s. 329-94. 1 kr. 25 øre.

281.

Opbevaringsforsøg med Vinterhvidkaal. 1929-1932. Ved Edvard Christiansen. 40. bd., 1935, s. 570-80. 35 øre.

316.

Forsøg med Opbevaring af Æbler. I. Foreløbig Beretning om Forsøg med forskellige Lagre, uden og med forskellig Nedkøling. Ved Niels Esbjerg. 43. bd., 1938, s. 310­336. 85 øre.

345.

Opbevaringsforsøg med Æbler og Pærer af Høst 1938 og 1939. Opbevaring under forskellige Lagerforhold. II. Ved Niels Esbjerg. 45. bd., 1941, s. 565-622. 1 kr. 35 øre.

354.

Forsøg med Opbevaring af Æbler og Pærer i Kulsyrerum og andre Lagerrum 1936-41. Forsøg med Frugtopbevaring under forskellige Lagerforhold III. Ved Niels Esbjerg. 46. bd., 1942, s. 426-494. i kr. 50 øre.

364.

Forsøg med Præservering af Æbler. Forsøg med Frugtopbevaring under forskellige Lagerforhold IV. Ved Niels Esbjerg. 47. bd., 1942, s. 306-325. 90 øre.

438.

Forsøg med opbevaring af æbler 1940-48. Ved N. Dullum og P. Molls Rasmussen. Rasmussen. 54. bd., 1951, s. 249-317. 1 kr.

450.

Frugtopbevaring. Sammenligning af koldär lager og almindeligt ventileret lager. Ved N. Dullum og P. Molls Rasmussen. 55. bd., 1952, s. 211-236, 60 øre.

486.

Forsøg med opbevaring af pærer 1939­1952. Ved N. Dullum og P. Molls Rasmussen. 58. bd., 1954, s. 91-148. 60 øre.

491.

Forskellige lagringsmetoders indflydelse på C-vitaminindholdet i æbler samt undersøgelser over ascorbinsyreindholdet i forskellige bærfrugter. Ved Sven Dalbro og Hans Gumpel. 58. bd., 1954, s. 265-277. 45 øre.

553.

Forsøg med opbevaring af æbler efter forskellige plukketidspunkter. Ved P. Molls Rasmussen. 62. bd., 1958, s. 26-46. 30 øre.

571.

Tørringsforsøg med skalotteløg. Ved Finn Knoblauch. 62. bd., 1958, s. 677-692. 30 øre.

572.

Forsøg med præparering af skalotteløg til læggebrug. Ved Finn Knoblauch. 62. bd., 1958, s. 693-717. 30 øre.

578.

Undersøgelser over opbevaringens indflydelse på kartoflers spiring og på angreb af kartoflens sortbenssyge. Ved Frode Hansen og Johs. Bak Henriksen. 63. bd., 1959, s. 77-124. 45 øre.

591.

Forsøg med opbevaring af gulerødder, kål og kepaløg, sprøjtet med maleinhydrazid 1954-57. Ved Aksel Henriksen. 63. bd., 1961, s. 689-695. 30 øre.

603.

Maleinhydrazid som spirehæmmende middel for kartofler. Ved Frode Hansen. 64. bd., s. 417-448. 75 øre.

659.

Forsøg med forskellig opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner 1954-60. Ved Erling Rasmussen. 66. bd., 1963, s. 848­861. 50 øre.

748.

Kombineret køle- og varmepræparering af skalotteløg til læggebrug. Ved Finn Knoblauch. 70. bd., 1966, s. 22-33. 50 øre.

919.

Opbevaring af varmebehandlede freesia­knolde. Ved Finn Rehnstrøm. 74. bd. 1970, s. 471-474. 75 øre.

1219.

Kuldioxyd- og iltkoncentrationens indvirkning på lagringstabet hos bederoer og gulerødder. Ved Erik Augustinussen, Inge Jørgensen og Torben Huld. 79. bd. 1975, s. 326-336. 2.00 kr.

1345.

Ændringer i rødbeders indhold af farvestoffer under vækst, forarbejdning og lagring. Ved K. Kaack. 1977. 81. bd., s. 165-170. 5,00 kr.

S 1644

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. I. Kinakål og porre. Ved P. Molls Rasmussen. 87. bd. 1983, s. 152.

S 1647

Lagring af kinakål, porre og blomkål. En litteraturoversigt. II. Blomkål og grønsager generelt. Ved P. Molis Rasmussen. 87. bd. 1983, s. 178.

Afhandlinger

1923.

Michael Gram: Frugtopbevaringsteknikkens Udvikling og dens Betydning for Frugtavlen. 29. bd., s. 169-235.

1938.

Anna Weber: Æblesygdomme i Lagerrum. 43. bd., s. 337-345.

Meddelelser

102.

Opbevaring af Æbler og Pærer (A), uds. 5. juli 1923, 29. bd., s. 641. 3. oplag, februar 1937.

213.

Opbevaringsforsøg med Vinterhvidkaal, Amager. 1929-32 (A), uds. 16. november 1933, 39. bd., s. 608.

215.

Forsøg med Opbevaring af Blommer i Kølerum og i Kælder (A), uds. 25. januar 1934, 40. bd., s. 616.

223.

Afkøling af Jordbær (B), uds. juni 1934, 40. bd., s. 636.

265.

Æbleopbevaring. Foreløbig Meddelelse om Skold og Svøbepapir (A), uds. 16. sept. 1937, 42. bd., s. 545.

276.

Forsøg med »Ema« Svøbepapir til Æbler (A), uds. 15. september. 1938, 43. bd., s. 708.

458.

Opbevaringsforsøg med æbler i forskellige typer af frugtlagre (A), uds. 17. august 1950, 54. bd., s. 364.

593.

Præparering af skalotte- og kepaløg (stikløg) til læggebrug 1952-57 (A), uds. 6. marts 1958, 63. bd., s. 347.

597.

Tørring og opbevaring af spiseløg (A), uds. 20. marts 1958, 63. bd., s. 358.

644.

Forsøg med forskellig opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner (A), uds. 14. juli 1960, 65. bd., s. 178.

763.

Kombineret køle- og varmepræparering af skalotteløg til læggebrug. Uds. 16. december 1965, 70. bd., s. 133.

919.

Opbevaring af varmebehandlede freesia­knolde. Uds. 9. april 1970.

1005.

Køleopbevaring af afskårne roser. Uds. 26. august 1971.

1100.

Lagringsforsøg med blomkål. Uds. 12. juli 1973.

1146.

Opbevaring af gulerødder ved forskellige CO2 koncentrationer. Uds. 13. juni 1974.

1213.

Opbevaringsforsøg med vaskede gulerødder. Uds. 7. august 1975.

1309.

Opbevaring af gulerødder i plasticforede containere. Uds. 7. oktober 1976.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16