Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

II. Havebrug - 1. Frugttræer

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 1. Frugttræer
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

215.

Forsøg med Plantning af Frugttræer. Ved Niels Esbjerg. 34. bd., 1928, s. 524-49. 65 øre.

219.

Grundstammer til Æbletræer. I. Ved Niels Esbjerg. 34. bd., 1928, s. 640-65. 75 øre.

228.

Forsøg med Rentabiliteten ved Sprøjtning af Æbletræer. I. Ved Niels Esbjerg. 35. bd., 1929, s. 517-65. 1 kr.

249.

Forsøg med Kombination af Svovlkalk- og Bordeauxvædskesprøjtninger til Æbletræer. Ved Nils Dullum. 37. bd., 1931, s. 641-58. 50 øre.

300.

Forsøg med Rentabiliteten ved Sprøjtning af æbletræer. II. Ved Nils Dullum og Niels Esbjerg. 42. bd., 1937, s. 1-28. 75 øre.

308.

Frugtudtynding. Ved Nils Dullum. 42. bd., 1937, s. 315-32. 50 øre.

421.

Sprøjtning med hormon mod frugtaffald på æbletræer. Ved H. Øhlers. 53. bd., 1949, s. 131-142. 30 øre.

425.

Nogle kulturforsøg med frugttræer og frugtbuske. Ved . Ø. Grunnet og N. Dullum. 53. bd., 1950, s. 321-335. 60 øre.

452.

Forsøg med beskæring af æbletræer. Ved Hans Christensen. 55. bd., 1952, s. 265-281. 60 øre.

465.

Forsøg med forskellige grundstammer til pærer 1935-49. Ved Arne Sørensen. 56. bd., 1953, s. 272-285. 45 øre.

499.

Nogle sprøjtemidlers virkning på æbletræers vækst og fotosyntese. Ved Sven Dalbro og Gunnar Nielsen. 58. bd., 1955, s. 657-682. 60 øre.

502.

Forsøg med forskellig stammehøjde til æbletræer. Ved N. Dullum. 59. bd., 1955, s. 62-72. 30 øre.

517.

Orienterende forsøg med tågesprøjte kontra almindelig tryksprøjtning til æbletræer 1951-54 samt undersøgelse af vædskens forstøvningsgrad. Ved Hans M. Jepsen og Knud Hansen. 59. bd., 1955, s. 618-625. 45 øre.

518.

Forsøg med frugtudtynding på æbler ved sprøjtning med plantehormoner. Ved H. Øhlers. 59. bd., 1955, s. 636-669. 60 øre.

545.

Forsøg med forskellige grundstammer til kirsebær 1935-1954. Ved Karen Dalbro. 61. bd., 1957, s. 474-494. 60 øre.

547.

Forsøg med forebyggelse af frugtfald på æble ved sprøjtning med plantehormoner. Ved H. Øhlers. 61. bd., 1957, s. 507-528. 60 øre.

552.

Undersøgelser over jordens nitratindhold i frugtplantager. Ved Sven Dalbro og Gunnar Nielsen. 62. bd., 1958, s. 1-25. 30 øre.

558.

Iagttagelser og forsøg vedr. skrubben frugt og bladpletter hos Cox's Orange. Ved Karen Dalbro. 62. bd., 1958, s. 112-147. 40 øre.

560.

Grundstammer til æbletræer II. Ved H. M. Jepsen og J. Vittrup Christensen. 62. bd., 1958, s. 208-258. 75 øre.

562.

Forsøg med bekæmpelse af Gloeosporium på æbler. Ved P. Molis Rasmussen og Hans M. Jepsen. 62. bd., 1958, s. 280-291. 30 øre.

563.

Forsøg med forskellige grundstammer til blommetræer 1935-1955. Ved N. Dullum og K. Dalbro. 62. bd., 1958, s. 292-323. 45 øre.

575.

Forsøg med forskellige grundstammer til pærer II. 1935-57. Ved J. Vittrup Christensen. 63. bd., 1959, s. 34-44. 30 øre.

580.

Orienterende sortsforsøg med pærer. Ved J. Vittrup Christensen og P. Molls Rasmussen. 63. bd., 1959, s. 134-172. 45 øre.

598.

Forsøg med frugtudtynding af æble ved sprøjtning med plantehormoner 1955-58. Ved H. Øhlers, 64. bd., 1960, 213-243. 75 øre.

605.

Beskæringsforsøg med æbletræer. Ved J. Vittrup Christensen. 64. bd., 1960, s. 455-480. 50 øre.

641.

Metoder til bestemmelse af frugtens modningsgrad ved plukning og under lagringen. Ved P. Molls Rasmussen. 66. bd., 1962, s. 353-364. 50 øre.

660.

Frugtens holdbarhed ved forskellig luftfugtighed på lageret. Ved P. Molls Rasmussen. 66. bd., 1963, s. 862-878. 50 øre.

693.

Næringsstofoptagelsens forløb hos æbletræer. Ved Erik Poulsen og Jens Oluf Jensen. 68. bd., 1964, s. 477-501. 50 øre.

699.

Gloeosporium på æble. Ved. Anna Weber. 68. bd., 1964, s. 572-603. 75 øre.

714.

Beskæringens og frugtbæringens indflydelse på løvmængde og frugtstørrelse på æbler. Ved J. Vittrup Christensen. 69. bd., 1965, s. 93-97. 50 øre.

716.

Beskæringsforsøg med æbletræer. Ved J. Vittrup Christensen. 69. bd., 1965, s. 109-125. 50 øre.

721.

Grundstammer til blommetræer II. Ved J. Vittrup Christensen. 69. bd., 1965, s. 201-205. 50 øre.

722.

Æblebladets næringsstofindhold I. Afhængighed af bladets position, årstid og tidspunkt på døgnet. Ved Erik Poulsen og Poul Hansen. 69. bd., 1965, s. 206-215. 50 øre.

726.

Æbleblades næringsstofindhold II. Afhængighed af grundstamme, sort, år, bæring og nedbør. Ved Poul Hansen. 69. bd., 1965, s. 305-313. 50 øre.

733.

Grundstammer til æbletræer III. Ved J. Vittrup Christensen. 69. bd., 1965, s. 367-373. 50 øre.

734.

Sprøjtning med calcium mod priksyge. Ved P. Mols Rasmussen. 69. bd., 1965, s. 374-376. 50 øre.

743.

Forskellige næringsstoffers indflydelse på frugtens holdbarhed på lager. Ved P. Molls Rasmussen. 69. bd., 1965, s. 532-537. 50 øre.

747.

Sortsforsøg med surkirsebær. Ved J. Vittrup Christensen. 70. bd., 1966, s. 17-21. 50 øre.

750.

Æbleblades næringsstofindhold III. Virkning af kalium- og kvælstofgødskning på mineralstofindholdet hos æbletræer i sandkultur. Ved Poul Hansen. 70. bd., 1966, s. 43-50. 50 øre.

755.

Frugtmængdens indflydelse på tilvæksten hos æbletræer. Ved Poul Hansen. 70. bd., 1966, s. 91-98. 50 øre.

761.

Forskellige planteafstande og træformer til æbletræer. Ved J. Vittrup Christensen. 70. bd., 1966 s. 198-207. 50 øre.

810.

Æbleblades næringsstofindhold IV. Virkning af tidspunkt for kvælstoftilførsel på kvælstofindhold og vækst hos æbletræer i sandkultur. Ved Poul Hansen. 72. bd., 1968, s. 113-120. 50 øre.

860.

Beskæringstidspunktets indflydelse på væksten af unge frugttræer. Ved J. Vittrup Christensen og Poul Hansen. 73. bd., 1969, s. 326-330. 50 øre.

866.

Beskæringens indflydelse på frugtkvaliteten hos 'Cortland'. Ved J. Vittrup Christensen. 73, bd., 1969, s. 429-433. 50 øre.

880.

Numerisk undersøgelse af morfologiske kendetegn hos sødkirsebær. Bestemmelsesnøgle til 34 sorter. Ved J. Vittrup Christensen. 74. bd. 1970, s. 44-74. 75 øre.

900.

Sortsforsøg med sødkirsebær. Ved J. Vittrup Christensen. 74. bd. 1970, s. 301-312. 75 øre.

921.

Indflydelse af hvert andet års beskæring på bærerytme hos æblesorten 'Lobo'. Ved J. Vittrup Christensen. 74. bd, s. 481-484. 75 øre.

923.

Æbletræer på trætræt jord. Ved O. Vagn Petersen, 74. bd. 1970, s. 490-496. 75 øre.

964.

Nogle grundstammers indflydelse på æbletræers forankring i jorden. 75. bd. 1971, s. 446-447. 75 Øre.

969.

Forskellige plantagetyper til 'Golden Deli­cious'. Ved J. Vittrup Christensen. 75. bd. 1971, s. 502-507. 75 øre.

981.

Forskellige planteafstande til nogle pæresorter. Ved J. Vittrup Christensen. 75. bd. 1971, s. 603-606. 75 øre.

989.

Virkningen af Alar og Ethrel på frugtretentionskræft og modning af kirsebær. Ved Jørgen Grauslund og Stephan Stoyanov. 75. bd. 1971, s. 683-693. 75 øre.

1002.

Revner i kirsebær I. Rytme og hastighed af frugternes vandoptagelse i relation til revnetilbøjelighed. 76. bd. 1972, s. 1-5. 75 øre.

1017.

Blommesorter. Ved J. Vittrup Christensen. 76. bd. 1972, s. 167-173. 75 øre.

1019.

Revner i kirsebær II. Klimaets indflydelse på revnetilbøjelighed. Ved J. Vittrup Christensen. 76. bd. 1972, s. 191-195. 75 øre.

1035.

Frugtudtynding I. Virkningen af carbaryl til Golden Delicious. Jørgen Grauslund. 76. bd. 1972, s. 408-414.

1053.

Frugtudtynding II. Den nødvendige bladmængde til forsyning af frugten hos forskellige æblesorter. Poul Hansen og Stephan Stoyanov. 76. bd. 1972, s. 646-652.

1060.

An improved method for the determination of winter hardiness in fruit trees. Ved Stephan M. Stoyanov. 77. bd. s. 13-18. 1973, 1.50 kr.

1062.

The Nutritional State of Danish Fruit Orchards as Sh.n by Leaf Analysis. I. Apples 1963-66. Ved O. Vang-Petersen. 77. bd. s. 37-47. 1973, 1.50 kr.

1075.

Influence of summer and post-harvest applica­tion of succinic acid 2,2 dimethyl hydrazide (Alar) on winter hardiness of apple trees. Ved Stephan M. Stoyanov. 77. bd. s. 180-183. 1973, 1.50 kr.

1081.

Methods for prediction of harvest maturity in cherries. Ved J. Vittrup Christensen. 77. bd. s. 217-223. 1973, 1.50 kr.

1084.

The Nutritional State of Danish Fruit Orchards as Sh.n by Leaf Analysis. II. Pears Cherries and Plums 1967-70. Ved O. Vang-Petersen and Poul Hansen. 77. bd. s. 244-254. 1973, 1.50 kr.

1090.

Undersøgelse af forenelighed mellem 22 pære­sorter og grundstammen 'Kvæde A'. Ved J. Vittrup Christensen. 77. bd. s. 309-314. 1973, 1.50 kr.

1099.

Bladanalyser I. Bladtørstoffets sammensætning hos æble, pære, blomme, kirsebær, solbær og ribs i relation til kvælstof-, kalium- og magnesiumtilførelse. Ved O. Vang-Petersen. 77. bd. 1973, s. 393-398. 1.50 kr.

1113.

Grundstammer til æbletræer på let og svær jord. Ved J. Vittrup Christensen. 77. bd. s. 540-546. 1973, 1.50 kr.

1119.

A pruning trial with plums. Ved J. Vittrup Christensen. 77. bd. s. 608-610. 1973, 1.50 kr.

1133.

Afvandingsdybde til æbletræer. Ved Poul Han­sen. 78. bd. s. 46-52. 1974, 1.50 kr.

1141.

Virustestninger af pæresorter i elitefremavlen. Ved Ejnar C. Larsen. 78. bd. s. 141-155. 1974, 1.50 kr.

1153.

Vækstregulatorer til frugttræer. I. Alar til for­skellige æblesorter i karforsøg. Ved Jørgen Grauslund. 78. bd. s. 263-271. 1974, 1.50 kr.

1156.

Numerical studies of qualitative and morpholo­gical characteristics of 41 sweet cherry culti­vars II. Ved J. Vittrup Christensen. 78. bd. s. 303-312. 1974, 1.50 kr.

1180.

Æbleblades næringsstofindhold v. Prøveudtag­nings-variation og klima-effekter. Ved Poul Hansen og Erik Poulsen. 78. bd. s. 607-614. 1974, 1.50 kr.

1182.

Magnesium til Æble I. Ved O. Vang-Petersen. 78. bd. s. 627-634. 1974, 1.50 kr.

1194.

Vækstregulatorer til frugttræer. II. Markforsøg med SADH til unge æble- og pæretræer. Ved Jørgen Grauslund. 79. bd. s. 37-50. 1975, kr. 1.50.

1195.

Vækstregulatorer til frugttræer. III. Virkningen af SADH og chlormequat til pæresorten 'Clara Frijs'. 79. bd. s. 51-56. 1975, kr. 1.50.

1199.

Kvælstof til frugttræer. I. Æbletræer. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. s. 75-80. 1975, kr. 1.50.

1204.

Produktion, fordeling og udnyttelse af fotosyntater i æbletræer. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 133-170. 2.50 kr.

1207.

The Effect of Carbon Dioxide Concentration of the Early Gr.th of Apple Trees. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 227-230. 1.50 kr.

1212.

Virkning af kalium og magnesium til 'Cox's Orange' på lermuld. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 259-265. 1.50 kr.

1216.

Fruit Trees and Climate. I. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 303-310. 2.00 kr.

1217.

Fruit Trees and Climate. II. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 311-316. 2.00 kr.

1224.

Formning af 2-års æbletræer til tætplantning. Ved J. Vittrup Christensen. 79. bd. 1975, s. 405-412. 2.00 kr.

1225.

Bladgødskning i frugttræer. I. Sprøjtning med kalisalpeter før blomstring i frostskadede træer. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. 1975, s. 413-415. 2.00 kr.

1230.

Blommegrundstammen 'Balsgård Pr. 10032'. Ved J. Vittrup Christensen. 79. bd. 1975, s. 446-448. 2.00 kr.

1235.

Fruit Trees and Climate. III. Ved Jørgen Grauslund and Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 481-488. 2.00 kr.

1245.

Kvælstof til frugttræer. II. Surkirsebær. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. 1975, s. 639-642. 2.00 kr.

1273.

Revnedannelse i kirsebær. Ved J. Vittrup Chri­stensen. 80. bd. 1976, s. 289-324. 3.25 kr.

1281.

Vækstregulatorer til frugttræer. IV. Virkning af SADH til æblesorter 'Cortland'. Ved Jørgen Grauslund. 80. bd. 1976, s. 391-399. 2.00 kr.

1282.

Forsøg med hvert andet års beskæring af 3 æblesorter. Ved J. Vittrup Christensen. 80. bd. 1976, s. 400-404. 2.00 kr.

1301.

Forsøg med planteafstande og dobbelt rækker til æbletræer. Ved J. Vittrup Christensen. 80. bd. 1976, s. 603-619. 2.50 kr.

1340.

Bladfrugt relationer og frugtudvikling hos æbletræer. Ved Poul Hansen. 1977. 81. bd., s. 123-132. 5,00 kr.

1342.

Kvantitativ og kvalitativ analyse for aromastof­fer i æbler og æbleprodukter. Ved K. Kaack. 1977. 81. bd., s. 139-147. 5,00 kr.

1343.

Evolution and numerical studies of qualitative and morphological characteristics of 49 sweet cherry cultivars. III. Ved J. Vittrup Christensen. 1977. 81. bd., s. 148-158. 5,00 kr.

1344.

Kvælstof til frugttræer. III. Effekt på frugtens farve og indhold af syre, sukker og aromastoffer. Ved O. Vang-Petersen, K. Kaack og P. Molis Rasmussen. 1977. 81. bd., s. 159-164. 5,00 kr.

1360.

Fertilizing sour cherry (Prunus cerasus L. cv. Stevnsbær) with N, P and K. Ved O. Vang-Petersen. 1977. 81. bd., s. 346-350. 5,00 kr.

1377.

Flyveaske til frugttræer. Ved O. Vang-Petersen. 1977. 81. bd., s. 487-491. 5,00 kr.

1395.

Udbytte af virusfrie kloner af 3 æblesorter. Ved Ejnar C. Larsen. 1978. 82. bd., s. 221-226. 5,00 kr.

1412.

Grundstammer til kirsebær. Litteraturoversigt. Ved J. Vittrup Christensen. 1978. 82. bd., s. 369-387. 5,00 kr.

1413.

Sorter af surkirsebær. Ved J. Vittrup Christensen. 1978. bd. 82., s. 388-396. 5,00 kr.

1424.

Okulationshøjdens indflydelse på æble- og pæretræers vækst og udbytte. Ved J. Vittrup Christensen. 1978. 82. bd., s. 502-508. 5,00 kr.

1426.

Frugtudtynding IV. En oversigt over kemisk frugtudtynding. Ved Jørgen Grauslund. 1978. 82. bd., s. 521-539. 7,50 kr.

1433.

Lavtryksopbevaring af stiklinger. I. Principper og indledende forsøg. Ved H. E. Kresten Jensen og P. Molls Rasmussen. 1978. 82. bd., s. 623-632. 5,00 kr.

1443.

Changes in contents of important constituents during ripening of Prunus cerasus L., cv. 'Stevnsbær'. Ved P. E. Christensen and J. Grauslund. 1979. 83. bd., s. 95-99. 6,00 kr.

1490

Blomsterknoppers frostfølsomhed i surkirsebærsorten 'Stevnsbær' (Prunus cerasus L.). Ved Jørgen Grauslund og Poul Hansen. 84. bd. 1980, s. 37-43.

1504

Blomsterknopdannelse hos æbletræer. Nogle virkninger af bæring, vækst og klima. Ved Poul Hansen og Jørgen Grauslund. 84. bd. 1980, s. 215-228.

1525

Virkning af kvælstof og beskæring på udbytte og frugtkvalitet hos 'Cortland' og 'McIntosh'. Ved Poul Hansen og J. Vittrup Christensen. 84. bd. 1980, s. 491-498.

1526

Virkning af skudvækst, bæring og blomstermængde på frugtsætningen hos æbletræer. Ved Poul Hansen. 84. bd. 1980, s. 499-506.

1527

Virkning af bestøvning på frugtsætning og udbytte i 'Cox's Orange'. Ved Poul Hansen. 84. bd. 1980, s. 507-518.

1528

Frugtudtynding. V. Forsøg med kemisk og mekanisk udtynding af blommer. Ved Jørgen Grauslund. 84. bd. 1980, s. 519-530.

S 1557

Diskontering ved økonomiberegning i frugtkulturer. Ved O. Vang-Petersen. 85. bd. 1981, s. 258.

1568

Rodfunktion, blad- og frugtudvikling hos æbletræer. Ved Poul Hansen. 85. bd. 1981, s. 399-404.

1569

Boron toxicity and bud development in apple trees. Ved Poul Hansen. 85. bd. 1981, s. 405-410.

1570

Bestøvning og frugtsætning hos surkirsebærsorten 'Stevnsbær'. Ved Poul Hansen. 85. bd. 1981, s.411-419.

1572

Post harvest and early summer Ca-spraying effect on fruit Ca content, Bitter pit and Jonathan spot in apple c.v. 'Rother Ananasapfel'. Ved O. Vang-Petersen. 85. bd. 1981, s. 421-425.

1578

Udbytte og frugtstørrelse i danske 'Cox's Orange'-plantninger 1976-80. Ved Poul Hansen. 86. bd. 1982, s. 47-54.

1579

The effect of virus on yield components and fruit quality in three apple cultivars. Ved Poul Hansen. 86. bd. 1982, s. 55-63.

1633

Embryoudvikling hos surkirsebærsorten 'Stevnsbær'. Ved Gert B. Poulsen. 87. bd. 1983, s. 33-38.

1634

Frugtens løsningsevne hos sorter af sødkirsebær. Ved Claus Østergaard og J. Vittrup Christensen. 87. bd. 1983, s. 39-46.

1677

Blomsterknopdannelse og frugtsætning i relation til skudlængde hos surkirsebærsorten 'Stevnsbær'. Ved Kirsten Rasmussen, Ester Kold og Jørgen Vittrup Christensen. 87. bd. 1983, s. 505-514.

1678

Navngivning af dyrkede havebrugsplanter. Ved Poul Erik Brander, 87. bd. 1983, s. 515-526.

1687

Vækstregulatorer til frugttræer. VI. Virkning af gibberellin og auxin på frugtsætning og frugtkvalitet i kirsebær. Ved Kirsten Rasmussen og Jørgen Grauslund. 87. bd. 1983, s. 605-616.

1688

Vækstregulatorer til frugttræer. VII. Virkningen af chlormequat til fire pæresorter. Ved Jørgen Grauslund. 87. bd. 1983, s. 617-632.

1698

Gødskning med kvælstof og kalium til surkirsebær (Prunus cerasus L.). Ved O. Vang-Petersen. 88. bd. 1984, s. 81-90.

1710

Sortsforsøg med æbler. ved P. Molis Rasmussen. 88. bd. 1984, s. 193-202.

1719

Evaluation of qualitative characteristics of 48 sweet cherry cultivars. IV. Ved J. Vittrup Christensen. 88. bd. 1984, s. 177-186.

1733

Vurdering af æblesorter.1984. Ved J. Grauslund, P. Molis Rasmussen, J. Vittrup Christensen og Poul Hansen. 88. bd. 1984, s. 395-404.

1734

Magnesium til æble. II. Ved Birka Falk Pedersen og O. Vang-Petersen. 88. bd. 1984, s. 405-412.

1768

Prunus necrotic ring spot virus (PNRV) identified with ISEM directly from the trees. Ved Jens Begtrup, Karen Jørgensen og Arne Thomsen. 89. bd. 1985, s, 81-84.

1815

Mist spraying with low spray volumes and reduced amounts of pesticides against apple scab (Venturia inaequalis). Ved Steen Lykke Nielsen, 89. bd. 1985, s. 459-466.

Afhandlinger

1919

Michael Gram: Oversigt over Frugtavlens Standpunkt og Udvikling i Landets forskellige Egne. Beretning. 26. bd., s. 80-185.

1919

E. Lindhard: Æbleblomstens Befrugtning. 26. bd., s. 538-42.

1928

T. Bacher: Nogle Undersøgelser af Pollen og Befrugtningsforholdene hos Æbler. 34. bd., s. 348-65.

1930

Nils Dullum: Undersøgelser angaaende Krydsbefrugtning af Æbler. 36. bd., s. 350­53.

1930

Niels Esbjerg: Frugttræer paa egen Rod. 36. bd., 1930, s. 663-64.

1938

H. Ø. Grannet: Danske Lokalsorter af Æbler. 433 bd., s. 346-357.

1961

N. Dullum: Antonius-æblet. 65. bd., s. 535-537.

1936

K. Sandvad: Plukketidspunktets afhængighed af temperaturen i æblernes vækstperiode. 67. bd., s. 130-142.

1964

H. Øhlers: Forsøg med kemisk frugtudtynding af blommer. 68. bd., s. 701-722.

1966

H. Øhlers. Forsøg med kemisk frugtudtynding af pærer ved sprøjtning med plantehormoner. 70. bd., s. 254-260.

1969

Anton Pedersen: Lokale iagttagelsesplantninger af frugtsorter. 73. bd., s. 247-277.

Meddelelser

101

Læets Indflydelse paa Frugttræernes Trivsel og Ydeevne (A), uds. 28. Juni 1923, 29. bd., s. 640, 3. oplag, januar 1935.

102

Opbevaring af Æbler og Pærer (A), tids. 5. juli 1923, 29. bd., s. 641, 3. oplag, februar 1937.

122

Sprøjtning af Frugttræer (B), uds. marts 1926, 32. bd., s. 704, 19. oplag, januar 1952.

189

Æbleskurv og Pæreskurv (B), uds. marts 1931, 37. bd., s. 713, 8. oplag, december 1950.

205

Graasten-Æblet (A), uds. 27. oktober 1932, 38. bd., s. 690.

207

Æbleblomsternes Bestøvningsforhold (B), uds. januar 1933, 39. bd., s. 590, 2. oplag, april 1946.

239

Sprøjte- og Pudderskade (B), uds. marts 1935, 40. bd., s. 679. 4. oplag, 1948.

245

Læets Virkning paa Æbletræer (A), uds. 23. januar 1936, 41. bd., s. 664.

268

Æblesorter og Grundstammer (A), uds. 24. febr. 1938, 43. bd., s. 548.

269

Stammehøjdens Indflydelse paa Udbyttet af Æbletræer. 1927-1937 (A), uds. 3. marts 1938, 43. bd., s. 552. 2. oplag, august 1947.

377

Forsøg med forskellige Grundstammer til Æbler (A), uds. 21. juni 1945. 50. bd., s. 542.

379

Forsøg med forskellige Grundstammer til Blommer (B), uds. 26. Juli 1945. 50. bd., s. 548.

381

Forsøg med forskellige Grundstammer til Kirsebær (A), uds. 27. september 1945. 51. bd., s. 173.

586

Forsøg med forskellige grundstammer til kirsebær (A), tids. 28. november 1957, 62. bd., s. 729.

601

Forsøg med grundstammer til blomme 1935 -55 (A), uds. 15. maj 1958, 63. bd., s. 515.

654

Formering af kirsebærgrundstamme F 12/1. (A), uds. 26. januar 1961, 65. bd., s. 365.

661

Forsøg med plantning af æbletræer på træ­træt jord. (A), uds. 16. marts 1961, 65. bd., s. 729.

664

Vandingsforsøg med æbletræer. (A), uds. 20. april 1961, 66. bd., s. 177.

665

Forsøg med grundstammer til æbler. (A), uds. 27. april 1961, 66. bd., s. 179.

824

Sortsforsøg med sødkirsebær. Uds. 30. november 1967, 72. bd., s. 394.

839

Grundstammer til æbler. Uds. 18. april 1968, 72. bd., s. 669.

993

Sortsforsøg med æbler, uds. 27. maj 1971.

1055

Ernæringstilstanden i danske frugtplantager belyst ved bladanalyser. I Æbler 1963-66, uds. 24. august 1972.

1072

Revner i Kirsebær. Uds. 8. februar 1973.

1080

Plukketidsprognose for kirsebær. Uds. 29. marts 1973.

1094

Ernæringstilstanden i danske frugtplantager be­lyst ved bladanalyser. Uds. 14. juni 1973.

1101

Bormangel og løvudvikling hos »Cox's Orange«. Uds. 19. juli 1973.

1105

Beskæring af blommer. Uds. 23. august 1973. 1112. Afvandingsdybde til æbletræer. Uds. 25. oktober 1973.

1124

Forsøg med håndpodninger af æbletræer. Uds. 28. februar 1974.

1129

Sorter af sødkirsebær II. Uds. 4. april 1974. 161. Virkninger af SADH (Alar) på unge æbletræers vækst og bæring. Uds. 29. august 1974.

1162

Virkningerne af SADH (Alar) og chlormequat (CCC) på unge pæretræer. Uds. 29. august 1974.

1163

Beskæring af æbletræer med hækklipper. Uds. 5. september 1974.

1166

Kvælstof til æbletræer. Uds. 10. oktober 1974.

1178

Forsøg med forskellige tilbageskæringshøjder af to-årige æbletræer. Uds. 27. februar 1975.

1200

Magnesium til æbletræer. Uds. 15. maj 1975.

1265

Hvert andet års beskæring af æbletræer. Uds. 22. april 1976.

1285

Frugtmodning med ethrel i tidlige æblesorter. Uds. 24. juni 1976.

1329

Sortsvurdering af sødkirsebær. Uds. 3. marts 1977.

1332

Midler til hæmning af skudvæksten efter beskæring af frugttræer. Uds. 17. marts 1977.

1338

Bestøvning og frugtsætning i 'Cox's Orange'. Uds. 7. april 1977.

1383

Virkningen af Alar- og Ethrel-behandlinger på frugtkvaliteten i æblesorten 'McIntosh'. I. Frugtens farve, størrelse og fasthed ved høst. Uds. 8. december 1977.

1384

Virkning af Alar- og Ethrel-behandlinger på frugtkvaliteten i æblesorten 'Mclntosh'. II. Frugtens lagringsevne og vægttab under lagringen. Uds. 8. december 1977.

1386

Beskæring af pæretræer. Uds. 12. januar 1978.

1389

Kemisk frugtudtynding i æblesorten 'Summer­red'. Uds. 2. februar 1978.

1392

Plantageetablering med grundstammer og håndpodninger. Uds. 23. februar 1978.

1393

Maskinel beskæring af æbletræer II. Uds. 23. februar 1978.

1394

Sorter af surkirsebær. Uds. 23. februar 1978.

1401

Grundstammer til kirsebær. En litteraturoversigt. Uds. 30. marts 1978.

1402

Forskellige okulationshøjder til æble- og pæretræer. Uds. 30. marts 1978.

1404

Stiklingeformering af surkirsebærsorten 'Stevnsbær'. Uds. 6. april 1978.

1436

Modning og høst af 'Stevnsbær'. Uds. 20. juli 1978.

1443

Planteretning og plantemønster i æbleplantager. Uds. 10. august 1978.

1444

Planteafstandens indflydelse på vækst og udbytte hos æbletræer. Uds. 17. august 1978.

1526

Den sæsonmæssige kvælstofforsyning og frugtudviklingen hos æbletræer. 24. januar 1980.

1548

Kemisk og mekanisk udtynding af blommer. 8. maj 1980.

1630

Udbytte og frugtstørrelse i danske 'Cox's Orange' plantninger. 8. oktober 1981.

1661

Bekæmpelse af nattefrost i frugtplantager. 15. april 1982.

1663

Plantekvalitet hos laurbærkirsebær, Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' dyrket ved forskellig surhedsgrad. 29. april 1982.

1676

Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter. 10. juni 1982.

1695

Sortsforsøg med middeltidlige og sene sorter af sødkirsebær. 23. september 1982.

1714

Kloner af surkirsebærsorten 'Stevnsbær'. 14. april 1983.

1717

Væksthæmning af pæretræer med Cycocel. 28. april 1983.

1748

Forbedring af frugtkvaliteten på ældre æbletræer. 13. oktober 1983.

1749

Kemisk frugtudtynding af æblesorten 'Spartan'. 13. oktober 1983.

1751

Kvælstof og kalium til blomme og sødkirsebær. 27. oktober 1983.

1754

Sorter af sødkirsebær. 1. december 1983.

1764

Bærkultur til frugttræer. 1. marts 1984.

1781

Æblesortsvurdering 1984. 19. april 1984.

1801

Blommeudtynding ved rystning. 8. november 1984.

1807

Magnesium til æble. 7. februar 1985.

1820

Tætplantning af æbler. 11. april 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16