Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

II. Havebrug - 9. Gødskning

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 9. Gødskning
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

150.

Forberedende Forsøg med Gødskning af Køkkenurter, Jordbær og Solbær. Ved Niels Esbjerg. 28. bd., 1922, s. 397-415. 50 øre.

183.

Forsøg med forskellige Kaligødninger til Jordbær. Ved Niels Esbjerg. 31. bd., 1925, s. 77-86. 35 øre.

226.

Forsøg med Gødskning af Køkkenurter samt af enkelte Arter af Træplanter. I. Ved Niels Esbjerg. 35. bd., 1929, s. 325-89. 1 kr. 25 øre.

309.

Forsøg med Gødskning af Køkkenurter samt af enkelte Træarter. II. Ved Niels Esbjerg. 42. bd., 1937, s. 357-470. 2 kr.

327.

Orienterende Forsøg med stigende Mængder af Fosforsyre og Kali til Tomater i Væksthus 1933-1937. Ved T. Bacher. 44. bd., 1939, s. 189-206. 50 øre.

342.

Gødningsforsøg med Jordbær. 1925-39. Ved Niels Esbjerg. 45. bd., 1941, s. 369-388. 60 øre.

377.

Gødnings- og Kulturforsøg med Tulipanløg 1936-1942. Ved T. Bacher. 49. bd., 1944, s. 73-101. 75 øre.

455.

Forsøg med forskellig udbringningstid for chilesalpeter til æbletræer 1932-50. Ved N. Dullum og Poul Rasmussen. 55. bd., 1952, s. 327-336. 30 øre.

458.

Forsøg med klorholdig og klorfri kaliumgødning til æbletræer. Ved Sven Dalbro. 55. bd., 1952, s. 578-590. 30 øre.

459.

Gødningsforsøg med stikkelsbær og ribs 1937-48. Ved H. Ø. Grunnet og Børge Vendelboe. 55. bd., 1952, s. 591-620. 60 øre.

483.

Forsøg med forskellig jordreaktion til asparges og rabarber. Ved M. Blangstrup Jørgensen og Aksel Henriksen. 57. bd., 1954, s. 691-700. 45 øre.

527.

Gødningsforsøg med æbletræer. Ved N. Dullum og S. Dalbro. 60. bd., 1956, s. 369-485. 1.00 kr.

535.

Gødningsforsøg med ribs. Ved K. Dalbro og N. Dullum. 60. bd., 1957, s. 721-728. 30 øre.

567.

Gødningsforsøg i asparges. Ved Aksel Henriksen. 62. bd., 1958, s. 453-464. 30 øre.

570.

Kvælstofgødningsforsøg med skalotteløg 1948-1954. Ved Finn Knoblauch. 62. bd., 1958, s. 670-676. 30 øre.

586.

Gødningsforsøg med køkkenurter. Ved I. Groven. 63. bd., 1960, s. 553-612. 75 øre.

593.

Kulturforsøg og gødningsforsøg med jordbær. Ved Aksel Henriksen. 63. bd., 1960, s. 856-883. 45 øre.

604.

Forsøg med udbringningstider og mængder af salpetergødning til jordbær 1952-54 og 1956-58. Ved Aksel Henriksen. 64. bd., 1960, s. 449-454. 50 øre.

636.

Forsøg med kvælstofgødskning til frugttræer under forskellige jordbunds- og kulturforhold. Ved H. M. Jepsen, E. Poulsen og K. Sandvad. 66. bd., 1962, s. 29-49. 50 øre.

648.

Forsøg med udbringningstid for kalksalpeter til tulipaner 1954-60. Ved H. Bagge og Erling Rasmussen. 66. bd., 1962, s. 479-488. 50 øre.

651.

Gødningsforsøg med kirsebær og blommer. Ved K. Sandvad. 66. bd., 1962, s. 609-642. 75 øre.

691.

Kvælstofgødning til solbær. Ved K. Sandvad. 68. bd., 1964, s. 282-294. 50 øre.

754.

Forsøg med kvælstofgødning til æbletræer under forskellige kulturforhold. Ved K. Sandvad og H. M. Jepsen. 70. bd., 1966, s. 76-90. 50 øre.

788.

Stigende mængder kalksalpeter til tulipaner 1959-65. Ved Erling Rasmussen. 71. bd., 1967, s. 338-344. 50 øre.

830.

Gødning til planteskolekulturer I. Ved I. Groven. 72. bd., 1968, s. 459-477. 50 øre.

954.

Ernæring af stiklingeroser dyrket i potte. Ved Finn Knoblauch. 75. bd. 1971, s. 293-300. 75 Øre.

967.

Virkning af forskellige gødningstilførsler på kvalitet og blomstring hos 3 azaleasorter (Rhododendron simssi Planch). Ved O. Voigt Christensen og A. Magle Peder­sen. 75. bd. 1971, s. 466-482. 75 øre.

992.

Gødningsforsøg i peberrod 1963-69. Ved T. N. Steen. 75. bd. 1971, s. 758-765. 75 øre.

1062.

The Nutritional State of Danish Fruit Orchards as Shown by Leaf Analysis. I. Apples 1963-66. Ved O. Vang-Petersen E. Poulsen and P. Hansen. 77. bd. 1973. s. 37-47. 1.50 kr.

1084.

The Nutritional State of Danish Fruit Orchard as Shown by Leaf Analysis II. Pears, Cherries and Plums 1967-70. Ved O. Vang-Petersen and Poul Hansen. 77. bd. 1973, s. 244-254. 1.50 kr.

1145.

Forskellige kvælstofgødninger til tulipaner 1966-1971. Ved Erling Rasmussen. 78. bd. 1974, s. 183-190. 1.50 kr.

1175.

Forskellige substraters indflydelse på fordelingen af specifikke næringsstoffer i gødningsvand ved undervanding af containerkulturer. Ved Finn Knoblauch. 78. bd. 1974, s. 540-546. 1.50 kr.

1182.

Magnesium til æble. I. Ved O. Vang-Petersen. 78. bd. 1976, s. 627-634. 1.50 kr.

1199.

Kvælstof til frugttræer. I. Æbletræer. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. 1975, s. 75-80. 1.50 kr.

1225.

Bladgødskning i frugttræer. I. Sprøjtning med kalisalpeter før blomstring i frostskadede træer. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. 1975, s. 413-415. 2.00 kr.

1245.

Kvælstof til frugttræer. II. Surkirsebær. Ved O. Vang-Petersen. 79. bd. 1975, s. 639-642. 2.00 kr.

1298.

Virkning af N, P og K samt af K som svovlsurt eller klorsurt kali på udbyttet af drivløg i tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 569-574. 2.50 kr.

1344.

Kvælstof til frugttræer. III. Effekt på frugtens farve og indhold af syre, sukker og aromastoffer. Ved O. Vang-Petersen, K. Kaack og P. Molls Rasmussen. 1977. 81. bd., s. 159-164. 5,00 kr.

1354.

Optimale niveauer af kvælstof og kalium hos Asparagus plumosus bestemt ved jord- og planteanalyse. Ved Poul Hansen og Niels Bredmose. 1977. 81. bd., s. 157-270. 5,00 kr.

1377.

Flyveaske til frugttræer. Ved O. Vang-Petersen.1977. 81. bd., s. 487-491. 5,00 kr.

1422.

Forsøg med magnesium og kvælstof til kålroe, bederoe og tomat. Ved H. Mygind. 1978. 82. bd., s. 494. 5,00 kr.

1461.

Flydende vandfri ammoniak til vinterkål. Ved T. N. Steen. 1979. 83. bd., s. 278-286. 6,00 kr.

1698

Gødskning med kvælstof og kalium til surkirsebær (Prunus cerasus L.). Ved O. Vang-Petersen. 88. bd. 1984, s. 81-90.

1755

Kvælstofgødskning af såløg (Allium cepa) ved god vandforsyning. Ved Kaj Henriksen. 88. bd. 1984, s. 621-631.

Afhandlinger

1916.

Harald R. Christensen: Om Vejrligets Indflydelse paa Afgrødernes Udnyttelse af tilførte Gødningsstoffer. 23. bd., s. 251-88.

1922.

Niels Esbjerg: Forsøg og Undersøgelser vedrørende Gødskning til Haveplanter. Referat af Beretninger om udenlandske Forsøg. 28. bd., s. 326-47.

1960.

Bodil Friis Nielsen: Tørstofudbytte og næringsstofoptagelse i tomat ved magnesiumtilførsel, 63. bd., s. 884-897.

Meddelelser

115.

Forsøg med Gødskning af Jordbær (A), uds. 19. februar 1925, 31. bd., s. 797.

209.

Forsøg med stigende Kvælstofmængder til Blomkaal. Spangsbjerg 1928-32 (A), uds. 9. Marts 1933, 39. bd., s. 597.

235.

Forsøg med Nitrophoska (A), uds. 21. februar 1935. 40. bd., s. 666.

284.

Æbletræers Udbytte under forsk. Gødskningsforhold (A,) uds. 23. november 1939, 45. bd., s. 165.

285.

Frugttræernes Gødskning (B), uds. januar 1940, 45. bd., s. 169, 2. oplag, marts 1946.

293.

Forskellig Udbringningstid for Chilesalpeter til Æbletræer (A), uds. 22. februar 1940, 45. bd., s. 719.

294.

Klorholdig og klorfri Kaliumgødning til Æbletræer (A), uds. 22. februar 1940, 45. bd., s. 721.

298.

Forsøg med Gødskning af Køkkenurter, 1922-1939 (A), uds. 20. marts 1940, 45. bd, s. 731.

332.

12 Aars Forsøg med stigende Kalkmængde til Køkkenurter 1928-1940 (A), uds. 1. april 1942, 47. bd., s. 688.

518.

Forsøg med forskellig jordreaktion til asparges og rabarber (A), uds. 15. juli 1954, 59. bd., s. 159.

547.

Forsøg med kalium-, fosforsyre- og kvælstofgødning til æbletræer 1928-52 (A), uds. 1. december 1955, 61. bd., s. 162.

548.

Forsøg med sammenligning af staldgødning og kunstgødning til æbletræer 1928-52 (A), uds. 1. december 1955, 61. bd., s. 167.

579.

Forsøg med forskellige jordbehandlinger og gødninger til tomater i væksthus 1952-56 (A), uds. 11. april 1957, 62. bd., s. 365.

581.

Gødningsforsøg med ribs (A), uds. 16. maj 1957, 62. bd., s. 538.

596.

Forsøg med kalksalpeter til skalotteløg (A), uds. 20. marts 1958, 63. bd., s. 356.

604.

Forsøg med udbringningstid for kalksalpeter til tulipaner 1955-57 (A), foreløbig meddelelse uds. 24. juli 1958, 63. bd., s. 525.

621.

Forsøg med handelsgødninger til stueplanter 1957-58 (A), uds. 23. april 1959, 64. bd,. s. 181.

622.

Forsøg med udbringningstider og mængder af salpetergødning til jordbær (A), uds. 23, april 1959, 64. bd., s. 349.

662.

Forsøg med kvælstofgødning til frugttræer under forskellige jordbunds- og kulturforhold. (A), uds. 23. marts 1961, 65. bd., s. 753.

715.

Gødningsforsøg med asparges, 1956-1962. (A), uds. 9. maj 1963, 68. bd., s. 346.

717.

Bladanalyse- og udbytteresultater fra gødningsforsøg med æbler. (A), uds. 30. maj 1963, 68. bd., s. 357.

755.

Gødning til planteskolekulturer. (A), uds. 1. juli 1965, 69. bd., s. 587.

815.

Stigende mængder kalksalpeter til tulipaner. 1959-65. Uds. 27. april 1967, 71. bd., s. 422.

967.

Gødningstilførsel til azalea (Rhododendron simsii Planch). Uds. 21. januar 1971.

1006.

Gødskning af planter dyrket i inaktivt substrat. Uds. 26. august 1971.

1083.

Hvordan påvirker vækst og bæring æbletræers næringsstofoptagelse? Uds. 26. april 1973.

1090.

Gødningsvand til containerkulturer, koncentration og kontrol. Uds. 24. maj 1973.

1101.

Bormangel og løvudvikling hos »Cox's Orange«. Uds. 19. juli 1973.

1108.

Gødningsforsøg med solbær. Uds. 13. september 1973.

1118.

Forskellige kvælstofgødninger til tulipaner 1966-71. Uds. 17. januar 1974

1166.

Kvælstof til æbletræer. Uds. 10. oktober 1974.

1200.

Magnesium til æbletræer. Uds. 15. maj 1975.

1259.

Sammensætning og styring af næringsstofopløsninger til potteplanter i rindende vand. Uds. 11. marts 1976.

1275.

Gødskning af Hypericum 'Hysan' i containere. Produktion af stiklinger og salgsplanter. Uds. 20. maj 1976.

1363.

Gødningstilførsel til stiklinger under tågeformering. Uds. 16. juni 1977.

1397.

Sådybdens og N-gødskningens indflydelse på fremspiring, udbytte og kvalitet hos kepaløg. Uds. 9. marts 1978.

1466.

Flydende ammoniak til vinterkål. Uds. 30. november 1978.

1526

Den sæsonmæssige kvælstofforsyning og frugtudviklingen hos æbletræer. 24. januar 1980.

1528

Forsøg med bors indflydelse på kvalitet af gulerødder. 7. februar 1980.

1751

Kvælstof og kalium til blomme og sødkirsebær. 27. oktober 1983.

1800

Kvælstofgødskning af såede kepaløg. 13. september 1984.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16