Feedback Form

Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 13-01-2011

Aster ericoides

 

Botanik

Familie: Compositae

Hjemsted: Nord- og Mellemamerika.

Vækstform: På dens naturlige voksested kan planten blive over 1 m høj tæt busk, med stærkt forgrenede stængler, der kun er svagt behårede. Bladene er helrandede, smalt lancetformede, uden stængel. Blomsterstanden er klaseformet. Blomsterhovederne er små og talrige. Randblomsterne er meget smalle, hvide eller svagt rosa, sjældent blå. Skiveblomsterne er gullige til mørkebrune.

Sorter

’Monte Casino’, hvid

’Verbesserte Alaska’, hvid, måske identisk med ’MonteCasino’

Formering

Stiklingeformeres. Der anvendes 4-5 cm lange topstiklinger. Ledstiklinger kan bruges, men er ikke så anvendelige. Der stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgspotten. Stikkemediet skal være svagtgødet, pH 5,5-6,5. Temperatur 20-22°C og der dækkes med plast.

Potning, pladsforbrug

Der stikkes/pottes 3 stiklinger i en 11-12 cm potte eller 1 stikling i en 9 cm potte.

Klima

Temperatur: Efter potning eller god roddannelse holdes 14-16°C, til blomsterinduktion gerne 12°C.

Vand, gødning

Gødningssammensætning sandsynligvis som til Aster novi-belgii. Planterne må ikke tørre for kraftigt ud. Lv i vandingsvandet ca. 1.8.

Vækstregulering

Knibning. Knibes på stikkebedet og eventuelt en gang mere.

Retardering. Når skuddene efter knibning er 5-8 cm lange sprøjtes med 3 promille Alar SP (300 g i 100 liter vand), behandlingen skal evt. gentages. Om sommeren kan der komme svidninger, derfor kan det blive aktuelt at vande med 3 promille Cycocel, første behandling 14 dage efter nibning og gentages efter 14 dage.

Blomsterinduktion

A.ericoides er en kortdagsplante, med en kritisk daglængde på 10-14 timer. Derfor er det i sommerperioden nødvendigt at give planterne kort dag, 10 timer i 4-5 uger.

Vær opmærksom på, at temperaturen under gardinerne kan blive meget høj. Når temperaturen kommer i nærheden af 30°C er virkningen af kort dag meget ringe.

Vækstlys, dagforlængelse

I vinterperioden er det nødvendigt at holde lang dag ind til ca. en uge efter oppotning, ellers bliver planterne for små. Dagforlængelse kan gives som natafbrydelse eller fra kl. 22 til morgen. Der kan anvendes glødelamper, men det bedste er SON-T lamper, 30 W pr m².

Moderplanter

Udvalgte moderplanter kan overvintre ved 2-4°C, drives ved 15°C og lang dag, d.v.s. 16-18 timer dag eller 6-7 timer natafbrydelse.

Skadegørere

Meldug, Spindemider.  

Litteratur

Ann. 1987: Aster ericoides, Compositae.

Gb+Gw-Pflanzenarchiv. Paul Parey.

 

 

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 01-02-2005 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 13-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter