Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 10-11-2016

Acacia sp.

 

Acacia sp.

 

Botanik

 

Familie: Leguminosae

Leguminosae

Hjemsted: Tropiske og subtrobiske områder. 

Formering

Frøformering:

Frøene er meget hårde, forskellige forbehandlinger er forsøgt med forskelligt held. 2 minutter i kogende vand giver angiveligt godt resultat. Spiring varer ved 25-35 ºC fra 2 uger for de hurtigst spirende til 2 år for de langsomste.

Frøene er meget hårde, forskellige forbehandlinger er forsøgt med forskelligt held. 2 minutter i kogende vand giver angiveligt godt resultat. Spiring varer ved 25-35 ºC fra 2 uger for de hurtigst spirende til 2 år for de langsomste.

Vegetativ formering:

Acacia retinoides formeres ved halvt træagtige stiklinger. Der stikkes ved høj luftfugtighed under plast eller under sprinklere. Der stikkes i en blanding af 2 dele sphagnum og 1 del quartssand eller Perlite.

Rodningshormon kan anvendes.

De fleste akaciesorter bliver i dag formeret ved podning på vildformerne A. dealbata og A. longifolia var. floribunda.

Voksemedium og

Gødskning

 

Akacier stiller store og forskellige krav til jorden. A. franesiane, A. longifolia og A. retinoides ønsker mere eller mindre kalk i jorden. De fleste akacier bryder sig ikke om kalk. Er indholdet for højt i jord og/eller vandingsvandet bliver bladene gule og falder af.

For at forbedre luftindholdet i jorden blandes ofte 1/3 Perlite, leca, stenuld eller andet i jorden.

Acacier danner rodknolde, hvori mykorrhorizasvampen Rhizobium leguminosarum lever. Denne svamp optager kvælstof fra luften og overflødiggør delvis kvælstofgødskning. Dette betyder, at der skal gives gødning med mere kalium end kvælstof.

Fra april til slutningen af juli gives gødning, Lv må ikke blive for høj (sandsynligvis 1,2-1,5 udvandet).

Klima

Ved frilandskultur, og fuld sol og rigelig vanding får man rigtforgrenede planter med knopdannelse.

A. retinoides får stærke frostskader ved -5 ºC.

Temperaturer:
Temperaturer på 5-10 ºC er ideel ved blomstring.
I et andet forsøg er dyrket ved 23 ºC dag og 13 ºC nat.

Temperaturer på 5-10 ºC er ideel ved blomstring.I et andet forsøg er dyrket ved 23 ºC dag og 13 ºC nat.

 

Blomstring

Afhænger af indstrålingen. Forskellen fra år til år kan være op til 12 uger.

Vækstregulering

Acacie kan retarderes ved vanding med Bonzi, Cycocel og Alar (sprøjtning). Koncentration ukendt.

Litteratur

Fesster, A., 1988: AKAZIEN.

Garten Praxis 14(4):46-50.

Kawollek, W. 199-1: Kübelpflanzen, die im Winter Blühen.

Garten Praxis, 17(10): 43-56.

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 10-11-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 10-11-2016

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter