Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 23-11-2018

Aglaonema

 

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Sydøstasien tropiske regnskove.

Sorter

Der findes en del sorter af Aglaonema commutatum, og en del arter, som dyrkes (der findes over 40 arter). 

Formering

Stiklingeformeres.

I reglen anvendes topstiklinger, ledstiklinger kan anvendes, men udviklingen varer for længe.

Formering kan også ske ved deling, det giver de hurtigst udviklede salgsplanter, men et moderplantekvarter kan da ikke opbygges.

Da roddannelse i plasttelt varer 4-8 uger ved 23-27°C, kan det pladsmæssigt være en fordel at stikke i 6-8 cm potter i stedet for i salgspotten.

Topstiklinger bør have mindst 5-6 blade.

Stiklinger må ikke nedkøles (f.eks. ved transport), selv kortvarig nedkøling kan medføre bladskader.

Der stikkes i letgødet, kalket sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.

Vævsformering bliver mere og mere almindeligt.

Potning
Pladsforbrug

Hvis der ikke er stukket i salgspotten, pottes 2-3 uger efter roddannelse i 11 cm potte. Der pottes i en gødet, kalket sphagnum, pH 5,5-6,0. Rødderne er lysfølsomme og gror bedre i en sort end en hvid potte.

Slutafstand i 11/12 cm potte: 16-24 planter pr. m²

Klimaforhold

Temperatur:

Optimalt vækst fås ved 24-27°C. Ved 18°C er der meget lidt eller ingen tilvækst og ved 12° og 15°C får planterne kuldeskade og dør.

Skygge:

Aglaonema er en af de mest skyggetolererende planter. Ved 21°C er der ganske lidt tilvækst ved 150 lux, mens der ved 24°C og 1250 lux er en god tilvækst.

Der bør skygges ved 5000-7000 lux og maksimal indstråling bør være 10.000 lux.

Hvis indstrålingen er tilpas vil bladene være orienteret mere end 45° fra lodret, hvis lysintensiteten er for høj vil bladvinklen være mindre end 45°, altså bladene står meget lodret.

Ved for høj indstråling bliver bladene lyse.

Luftfugtighed:

Relativ høj luftfugtighed, 75-85%

Vand, Gødskning, CO2

Ifølge svenske og norske forfattere er planten kvælstof- og calciumkrævende.

Amerikansk planteanalyser giver en gødningssammensætning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 14 : 108 : 48 : 14 + mikronæring.

Aglaonema bør ikke tørre ud, men tåler på den anden side ikke at være for våd, så god afdræning er nødvendig. pH 5.5 - 6.0.

Lv 1,6 - 1,8. Vandingsvandet bør være 15-20°C.

CO2-tilførsel så niveauet er 600-800 ppm, udviklingen forkortes ca. 20%

Moderplanter

Ikke aktuelt i Danmark, da det er for varmekrævende og dermed for dyrt.

Skadegørere

 

Bakteriebladpletter (Xanthomonas campestris), Bakterievisnesyge, (Erwinia chrysanthemi), Colletotricumbladplet, Pythium, Myrothecium, Spindemider, Bladlus, Skjoldlus, Uldlus, Nematoder.

Fysiogene skader

Kobbermangel skyldes i reglen for lav jordtemperatur - under 18-19°C.

Kuldeskader, grå og gulplettede blade. Temperaturen bør hæves, for sorterne 'Silver King' og 'Silver Queen' over 16-17°C.

Borforgiftning, Fluorforgiftning: I bladrandene og i bladspidserne dannes brune-grålige pletter omgivet af en klorotisk ring.

Vær opmærksom på indholdet af Bor i vandingsvandet og i mikroblandingen. Når det drejer sig om Fluor må fluorholdige gødninger, som f.eks. superfosfat undgås, og vandingsvandets indhold bør undersøges.

Produktionstid

Afhængig af den ønskede størrelse. I princippet kan sælges når rødderne er ude ved pottevæggen, dvs. 10-12 uger efter stikning.

Litteratur

Anjou, K., 1988: 14 gröna växter, Trädgård 342,

Konsulentavdelningens rapporter. Alnarp, Sverige.

Conover, C.A. et al. 1981: Aglaonema Production Quide For Commercial Growers. Foliage Digest 4(8):3-6.

Griffith, L. P., 1997: Aglaonema i Tropical Foliage Plants, Ball Publishing.

Sandved, G., 1983: Aglaonema.

Gartner Yrket (73) p. 14-16.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.

   
Sidst bekræftet: 23-11-2018 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 23-11-2018

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter