Dyrkningsvejledning | Noter 

Oprettet: 23-02-2005
Revideret: 14-01-2011

Angelonia

 

Angelonia

Botanik

Familie:

Hjemsted:

Sorter

Angel Mist sorterne (Ball Flora/ Nebelung)

Carita sorterne (Goldsmith)

Trailing sorterne (Goldsmith)

Angelface (Kietzler).

Formering

Stiklingeformeres, men normalt købes småplanter gennem leverandørerne af småplanter.

 

Potning

Pladsforbrug

Der pottes én plante pr. 10 cm potte.

Klima

Temperatur: Efter oppotning holdes 18-20oC i ca. 3-4 uger. Herefter sænkes temperaturen til 14-16oC, luft ved 18oC.

Jo lavere temperatur jo længere bliver kulturtid. Temperaturen bør ikke komme under 14oC, da det medfører kloroser især på de ældste blade, og øger udfaldet på grund af gråskimmel.

Skygge: Kun i lige efter oppotning. Angelonia er lyskrævende. Blomstring er afhængig af høj indstråling, og derfor er Angelonia længe om at komme i blomst. Blomster sent på foråret.

Ikke for høj relativ luftfugtighed, 75-80%, da det giver angreb af gråskimmel .

Vand

Gødning

CO2

 

Der udvandes med 0,5-1,0 promille gødning med et højere indhold af K end N.

Vækstregulering

Angelonia kan vækstreguleres med CCC. I forsøg havde sprøjtning med CCC den bedste virkning. Ved sprøjtning med CCC er der risiko for svidninger.

Omkring vækstregulering: kontakt planteavlskonsulent.

Plantebeskyttelse

Gråskimmel (Botrytis)

Litteratur

Emmel. M. (2005) Angelonien sind bescheiden in ihrem Nährstoffbedarf. Gb (1):33.

Ruttensperger. U. og R. Koch (2005):Sparrige Angelonien mit Hemmstoffen kompakt halten. Gb(1):34-35

Ueber, E. (2005). Wärmebedürftige Angelonien im kühlen Norden geprüft. Gb (1):28-29.

Ludolph, D. og B. ter Hell (2005). Engelgesichter under andere schönheiten im kulturversuch.Gb (1): 30-32

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 23-02-2005 Oprettet: 23-02-2005 Revideret: 14-01-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter